Tuesday, March 20, 2018

ပထမအႀကိမ္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၀)ရက္
 

၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကြန္လံုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္သုခေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ပအိုဝ္းအမိ်ဴးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN)ႏွင့္ ကြန္လံုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္သုခေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ပထမအႀကိမ္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားအတြက္ “စြမ္းရည္ျမွင့္” သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ေရွးဦးစြာရတနာျမတ္သံုးပါးဦးထိပ္ထားကာ ဆရာေတာ္ထံတြင္ ငါးပါးသီလႏွင့္ ၾသဝါဒခံယူခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုအေလးျပဳျခင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအလံေတာ္ကို အေလးျပဳျခင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားသီခ်င္းကိုသီဆိုျခင္း စသည့္အစီအစဥ္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဒု-ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ပညာ;မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ အတြင္းေရးမွဴး ျဖားခြန္ထြန္းစံ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ အတြင္းေရးမွဴး(၂)ျဖားခြန္ထြန္းေရႊႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN)တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ခြန္စိန္ေမာင္ တို႔မွအမွာစကားအသီးသီး ေျပာၾကားေပးကာ သင္တန္းတာဝန္ခံ ခြန္ေက်ာ္ေခါင္ မွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေန႔လယ္ (၁၂း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းကာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကြန္လံုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္သုခေက်းရြာေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆမႏိၵမွ “ယခုသင္တန္းကို တက္ေရာက္လာသည့္ သင္တန္းသား/သူ လူဦးေရမွာ (၇၃)ဦးရွိေၾကာင္း သင္တန္းနည္းျပ(၇)ဦးျဖင့္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းကာလမွာ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔ မွ (၂၉)ရက္ေန႔အထိ (၁၀)ရက္ၾကာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြးသင္ၾကားသြားမည့္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္အေနျဖင့္ ၁။ လူထုတြင္းစကားေျပာစြမ္းရည္ ၂။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသမိုင္း ၃။ ပအိုဝ္းစာေပသမိုင္း ၄။ ပအိုဝ္းေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း ၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းမွတ္တမ္း ၆။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား မေမ့ေပ်ာက္မေပ်ာက္ကြယ္အပ္ေသာ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္သည့္ ပအိုဝ္းရိုးရာထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား ၇။ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ုပ္မႈ ၈။ ေခါင္းေဆာင္မႈ ၉။ စည္းရံုးျခင္း ၁၀။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၁၁။ ဒီမိုကေရစီ ၁၂။ လူ႔အခြင့္အေရး ၁၃။ CEDAW ၁၄။ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၁၅။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားရဲရဲရင့္ရင့္ျဖင့္ ေျပာရဲဆိုရဲျဖစ္လာေအာင္ ရပ္ရြာေဒသအတြက္ အက်ိဳးျပဳနိုင္သည့္ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာဖို႔ လုပ္ေပးခ်င္ လမ္းျပေပးခ်င္တာၾကာခဲ့ပါၿပီ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တဲ့ ခြန္စံတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာမွ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းအေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္၊ အဲ့ေနာက္မွာ ခြန္စံတင္၏ လမ္းညြန္မိတ္ဆက္ေပးမႈေၾကာင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး ေလ့က်င့္ပညာေပး ေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရိွသြားၿပီး တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္နဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကရာမွ ယခု စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္လာနိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊ ယခုသင္တန္းဟာ ဒီေဒသမွာပထမဆံုးအႀကိမ္ပါ၊ ေနာင္လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းအျပင္ အျခားေသာ သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း"သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကို မိန့္ၾကားသြားပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သင္တန္းတာဝန္ခံခြန္ေက်ာ္ေခါင္မွ "အကယ္၍ အျခားမည္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္မဆို ယခုလိုမ်ိဳး စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းကဲ့သို႔ သင္တန္းမ်ားလာေရာက္ဖြင့္လွစ္ေစလိုပါက ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာနသို႔ အခ်ိန္မေရြးညွိႏႈိင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါသင္းတန္းကို ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔မွ (၂၉)ရက္ေန႔အထိ (၁၀)ရက္တိတိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း" သတင္းရ႐ွိပါသည္။

ခြန္ကေတာင္ေလ (ခမ္းစႏၱာ;)
Powered by Blogger.