Thursday, March 8, 2018

''ေခါင္းေဆာင္စိတ္နည္းပါးေနသည့္ ေရႊပအိုဝ္းမ်ား''

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၉)ရက္


ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္စိတ္၊ ဦးေဆာင္လိုစိတ္နည္းပါးၾကသည္။ မိမိတို႔လူမ်ဳိးထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္လည္း အႀကံေပးမႈနည္းပါးၿပီး ေဝဖန္မႈက ပို၍မ်ားျပားသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝေသာ္လည္း အျခားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္လိုစိတ္ အလြန္နည္းပါးေနသည္ကို ယေန႔တိုင္ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ကိုယ္စီတိုင္းတြင္ ပညာအရည္အခ်င္းအားနည္းၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိး အမ်ားစုေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသ၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ မဦးေဆာင္ႏိုင္ၾကသနည္း။ "ဦးေဆာင္လိုစိတ္မရိွၾကတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ တို႔လူမ်ဳိးအမ်ားစုတည္ရိွေနတဲ့အရပ္မွာ ဦးေဆာင္သူဟာ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ဘူးလား။ ျဖစ္သင့္ဖို႔ရန္တို႔ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းေတြ အားမေပးၾကတာဘာ့ေၾကာင့္လဲ" လက္ေတြ႕ေလာကမွာ ေမးခြန္းမ်ားစြာနဲ႔ တိက်တဲ့အေျဖရွာဖို႔ ခက္ခဲေနဆဲပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္ေတြ႕ရိွခ်က္အရ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္သူ မေရြးခ်ယ္မီွ ဦးစြာရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ရပ္ကြက္သူ/ရပ္ကြက္သား၊ ရြာသူရြာသားမ်ားကို အသိေပးေၾကျငာၾကရသည္။ ထိုသို႔ေၾကျငာရာတြင္ ပအိုဝ္းတို႔ဓေလ့အရ ဖိတ္စာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ရြာေဆာ္တစ္ဦးမွ မိမိတို႔ဘာသာစကားျဖင့္ ''ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲ'' အတြက္ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္လာေပးၾကပါရန္'' ေဆာ္ၾသေပးသည့္ဓေလ့ရိွသည္။ သို႔မွသာ ရြာသူရြာသား၊ ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သားမ်ားအားလံုး သိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာ္ၾသၿပီးသည့္ေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရးကို အလြန္စိတ္ဝင္စားေနသေယာင္ ေနအိမ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးလူငယ္မ်ား တီးတိုးေျပာဆိုၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုရာတြင္ အေကာင္းျမင္သည့္ဝါဒျဖင့္ စကားေျပာဆိုမႈအလြန္နည္းပါးၿပီး အဆိုးျမင္သည့္စကားမ်ားသာ ထပ္ခါထပ္ခါၾကားေနရမည္ျဖစ္သည္။ ညေနထမင္းစားပြဲဝိုင္းတြင္လည္း ဇနီးနဲ႔မယား ျငင္းခံုၾကျပန္သည္။ ဇနီးသည္က ''မနက္ျဖန္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရွင္သြားပါ၊ ကြ်န္မက ကေလးေက်ာင္းပို႔ရမွာနဲ႔၊ အိမ္မႈကိစၥနဲ႔ မအားႏိုင္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ရွင္တို႔ေယာကၤ်ားေတြရဲ႕အလုပ္ပဲ ရွင္ပဲသြားလိုက္ ကြ်န္မမသြားႏိုင္ဘူး'' ခင္ပြန္းကေျပာျပန္တယ္ ''ငါကအလုပ္သြားရမွာ အဲ့ေရြးခ်ယ္ပြဲက ငါ့အလုပ္ေလာက္အေရးမႀကီးဘူး မသြားလည္းရပါတယ္'' ထိုကဲ့သို႔ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ဓေလ့တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။ ဤသည္မွာ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ''ကံၾကမၼာလား၊ က်ိန္စာမ်ားလား ေဝခြဲမရေတာ့ပါ'' ၁၈-ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးလူငယ္အမ်ားစုသည္လည္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္စိတ္၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ အားေပးလိုစိတ္မရိွၾကပါ။ စိတ္အားထက္သန္သည့္ လူငယ္အခ်ဳိ႕ရိွၾကေသာ္လည္း ''မီးမ်ားမီးႏိုင္၊ ေရမ်ားေရႏိုင္'' ဆိုသကဲ့သို႔ ၎လူငယ္တို႔၏တိုက္တြန္းအားေပးမႈမွာ အရာမထင္ေတာ့ေပ။

ဤသို႔ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာေဒသ၌ အမ်ားစုက ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ၾကေသာ္လည္း အေရြးခ်ယ္ခံသူက မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ျငင္းပယ္ၾကသည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ယခင္ ကြ်ႏ္ုပ္လက္လွမ္းမမီွခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း အမ်ားစုမွာ ၎နည္းတူျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း သက္ေရာက္သည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ မိမိတို႔ ေဒသအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တိုးတက္မႈေႏွာက္ေႏွးခဲ့ရသည္။ ဥပမာ- မိမိတို႔လူမ်ဳိးအတြက္ ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ မိမိတို႔ဘက္၌ အရာရာအားနည္းခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈအားနည္းၿပီး သူတစ္ပါးကိုအားကိုးလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ မိသားစုျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ျပႆာနာ ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း မိမိတို႔ဘာသာစကားကို နားလည္မႈနည္းပါးသည့္အတြက္ ထိေရာက္စြာတုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈမရိွျခင္း၊ မိမိတို႔ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကိုပါ လက္လႊြတ္လိုက္ရျခင္း (ဥပမာ- ရွင္ျပဳပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ ပအိုဝ္းတို႔ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ညေနပိုင္းတြင္ ရိုးရာသီခ်င္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိုးစည္ဗံုေမာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာမီးဆူခံခြင့္ မရရိွၾကေတာ့ေပ။)

မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လူမ်ဳိးျခားအမ်ားစု အႏိုင္ရရိွၾကသည့္အတြက္ လူမ်ဳိးျခားကိုအထင္ႀကီးၿပီး ေျပာရဲဆိုရဲမႈမရိွျခင္း၊ ဦးေဆာင္သူ ေနရာတြင္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးမရိွျခင္းေၾကာင့္ သိမ္ငယ္ေနရျခင္း၊ မိမိတို႔ဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆိုမႈကို အေလးေပးမႈ မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အျခားရပ္ကြက္မ်ားထက္ တိုးတက္မႈ မ်ားစြာေနာက္က်ခဲ့ရၿပီး ရိုးရာဓေလ့စည္းကမ္းမ်ားလည္း တေျဖးေျဖးေမွးမွိန္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ရပ္ကြက္တြင္းျပႆနာမ်ားကို မိမိတို႔ဖက္မွမွန္ကန္မႈရိွေသာ္လည္း အရႈံးခံ၍ေျဖရွင္း ၾကရၿပီး ရပ္ကြက္ရံုးသို႔မသြားခ်င္ၾကေတာ့ေပ။ မိမိတို႔ပအိုဝ္းရပ္ကြက္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ပအိုဝ္းဓေလ့ စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း မည္သူကမွ်အေလးမထားပဲ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲလာၿပီး ''ေငြရိွေငြႏိုင္-ေငြအာဏာရွင္စနစ္ဆန္ဆန္'' က်င့္သံုးလာၾကေတာ့သည္။ ၎ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ''တိုက္ရိုက္ သက္ေရာက္မႈမရိွပဲ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သက္ေရာက္ေနသည္''ကို မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား မသိရိွၾကေတာ့ေပ။

ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ အသိပညာအားနည္းၾကသည္သာမက ႏိုင္ငံေရးဗဟုသုတပါ အလြန္ အားနည္းၾကသည္။ ေဒသတြင္းလူမႈေရးျပႆနာေပါင္းစံုမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔သက္ေရာက္ေနသည္ကို မည္သူကမွ်ႏိႈင္းယွဥ္၍ အနာဂတ္အတြက္ ေရရွည္ စဥ္းစားမႈ မရိွၾကေပ။ ႀကံဳေတြ႕လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုသာအရင္းခံ၍ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခံု ကဲ့ရဲ႕ၾကေပသည္။ ဗဟုသုတအနည္းငယ္ရိွသည့္ အခ်ဳိ႕သမာဓိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေနာင္တဆိုသည့္အတိုင္း ''ငါတို႔ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေလးမထားခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုလိုခံစားေနရပါလား''ဟု ေနာင္တရရိွရံုမွတပါး ျဖစ္ပ်က္ကိုသာ ရႈမွတ္ၾကေလေတာ့သည္။ အသိပညာျပည့္စံုသည့္လူငယ္အခ်ဳိ႕သည္ ၎ေနာင္တကို မွတ္တမ္းတင္ကာ အခြင့္ႀကံဳသည့္တစ္ေန႔တြင္ ''ငါတို႔လူမ်ဳိးတိုးတက္ဖို႔၊ ယခုကဲ့သို႔ ေနာင္တစ္ဖန္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား မခံစားရေလေအာင္ မွတ္တမ္းသက္ေသႏွင့္တကြ လက္ဆင့္ကမ္းဦးမွပဲ''ဟု ဆင္ျခင္ကာ အနာဂတ္ကို ပန္းခင္းလမ္းျဖင့္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ျပင္ဆင္ၾကေတာ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည့္အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမွမဟုတ္ပဲ ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ ကာလသားေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ရြာသူႀကီးေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္သူေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အသင္းေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း စသည့္မည္သည့္ေရြးခ်ယ္ပြဲကိုမဆို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ''စိတ္ပါလက္ပါ၊ ႏိုင္ႏိုင္ရႈံးရႈံး၊ မျဖစ္မေန''ဝင္ေရာက္အေရြးခံရန္ လိုအပ္သည္။ ''အသီးတိုင္းတြင္ အနီေရာင္ျမင္တိုင္း မစားၾကည့္ရပဲ ခ်ဳိသည္''ဟု ေျပာ၍မရသကဲ့သို႔ ''ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ မလုပ္ၾကည့္ရပဲ အရသာခါးသည္''ဟု ေျပာ၍မရေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအနာဂတ္ပန္းခင္းလမ္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္မ်ားစြာ အေရးပါလွသည့္ ၁၈-ႏွစ္ျပည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသိရိွေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုေနထိုင္ရာအရပ္ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲမွ ရရိွသည့္ရလဒ္မ်ားကို ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေရးသားတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။..................................အနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္ရဲသည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။

မ်င္,မိုရ္;ခြန္
Powered by Blogger.