Tuesday, March 6, 2018

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အမ်ိဳးသား၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းၾကစို႔လား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၇)ရက္

Credit- မူရင္းဓါတ္ပံုရွင္

သူမ်ားေယာင္တိုင္းလိုက္မေယာင္ပဲ ကုိယ့္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို အၿမဲတမ္းဂုဏ္ယူတတ္ၾကဖို႔ အတုျမင္အတတ္သင္ၾကဖို႔ ဘိုးဘြားစဥ္ ဆက္က ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည့္ သမိုင္းအမဲစက္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူၾကဖို႔ သတိရွိဖို႔ အလြန္အေရးႀကီး ေလသည္။

ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက သမိုင္းေပးသည့္တာ၀န္ကုိ အသိေပးခဲ့သလို “ပညာရဲ႕ရင့္ပြဲလယ္သင့္ တတ္သိပညာမေနသာ” ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိတို႔တတ္သိထားသည့္ ေခတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး စသည့္ ေလာကအေရးအရာမ်ားကို လုပ္ႏုိင္သည့္ အပိုင္းကေနၿပီး လႈပ္ရွားၾကဖို႔ အမ်ိဳးသား၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျမွင့္တင္ၾကဖို႔အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္က အၿမဲတမ္း တုိက္တြန္းခဲ့ေလသည္။

ပညာရွိေသာမိသားစုတစ္စု တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ သားသၼီးျဖစ္ၾကသည့္ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား တုိင္းျပည္ေခါင္ေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ၾကသည့္အခါ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဆင္ေျပေအာင္ စီမံႏုိင္သကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရြင္စရာေကာင္းေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ျဖစ္ရပါသည္။ အိမ္တြင္းျပႆနာႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳးစီးပြားေတြကို ပညာျဖင့္ ေျဖရွင္းၿပီး၊ အမ်က္ေဒါသေတြကို ေမတၱာျဖင့္ နားလည္ခြင့္လြတ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

စည္းလုံးညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္တြင္းျဖစ္ေစ၊ အိမ္တြင္းျဖစ္ေစ ႀကဳံေတြ႔လာရမည့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး အရပ္ထဲရြာထဲတြင္ ညီအကို ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဂုဏ္သိကၡာကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းတတ္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္  နားလည္ခြင့္လြတ္တတ္မႈေၾကာင့္ မည္သူမည္ဝါက ရန္ျပဳလိုမႈမရွိျခင္း အေႏွာက္အယွက္ကင္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာမိသားစုကို ပုိင္ဆိုင္ေသာ လူ႔အသိုင္း အ၀ိုင္းတစ္ခုကို ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွစ၍ ေကာင္းေသာအေျပာအဆို အေနအထိုင္အျပဳအမူ အက်င့္စရုိက္တို႔ေၾကာင့္ တစ္အိမ္မွစၿပီး လူမ်ိဳးစုတစ္ခုလုံး၏ေကာင္းျခင္း တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ေကာင္းျခင္းအထိ အားလုံးၿပီးျပည့္စုံေသာ လူ႔ေလာကကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ၾကရေလသည္။

ပညာမရွိေသာမိသားစု၊ ပညာမဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူရမ္းကားမ်ားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မရႏုိင္သကဲ့သုိ႔ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အေပါင္းအသင္းအခ်င္းခ်င္း ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဂုဏ္သိကၡာကို ႏွိမ္ခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ တစ္မ်ိဳးသားလုံး အက်ိဳးစီးပြား ဆုတ္ယုတ္ၾကရသကဲ့သို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ဆင္းရဲပင္ပန္းၾကရသည္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္  အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားပ်က္စီး၍  တစ္မ်ိဳးသားလုံးအတြက္ သူတစ္ပါး၏ အထင္ေသး အျမင္ေသးျခင္းကိုလည္း ခံရေလသည္။

လူ႔ေလာကတြင္ “အေကာင္းဆယ္ခါ သူမမႈ မေကာင္းတစ္ခါအျပစ္ျပဳ” ဆိုသည့္အတိုင္း လူသားတို႔သည္ ၎တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို မည္မွ်ပင္ေဆာင္ရြက္ေပးေစကာမူ အေကာင္းဘက္ကုိ ျမင္ေသာသူကနည္းပါးၿပီး မေကာင္းျမင္သူေတြက ပိုမ်ားၾကသည္မွာ နိယာမတစ္ခုဟု မွတ္ယူရေတာ့သည္။ မည္သူမဆို လူသားတိုင္းကုိ အေကာင္းဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ေလာကတြင္ ရန္သူပင္ မိတ္ေဆြျဖစ္ႏိုင္သည္။

အဆိုးဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ေလာကတြင္ မိဘသည္ပင္ ရန္သူျဖစ္တတ္ေၾကာင့္ ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) စာေပတြင္ မွတ္သားဖူးေပသည္။ “အမ်ားအက်ိဳး ရြက္သယ္ပိုးက ခႏုိးခနဲ႔ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း မရြဲ႕မေစာင္း ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို သတိႏွင့္ယွဥ္ ေရွ႕ရႈႏွင္ေလာ့” ဆိုသည့္ ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒ စကားအတိုင္း မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သတိထား လိုက္နာရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

သူတစ္ပါးအက်ိဳးစီးပြားကို သူတစ္ပါးေခါင္းေဆာင္ေတြက ေဆာင္ရြက္ေနသလို မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း အေယာင္ေဆာင္မ်ားေသာ လူအခ်ိဳ႕၏ ျပစ္တင္ရွဳတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို မလြဲမေသြ ခံရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လူငယ္ေမာင္ မယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ကို အရင္းခံၿပီး အျခားေသာတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကုိ ၀ိုင္း၀န္းေဖးမၾကရမည္ အားေပး ခ်ီးေျမွာက္ရမည္ အတုယူလိုက္နာ က်င့္ႀကံၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး  အနာဂါတ္ကာလတြင္ မိမိသည္လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

၂၁-ရာစုတြင္ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္တို႔၏ က်ိိဳးစားအားထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးစ မိမိတို႔လူမ်ိဳးကို လူမ်ိဳးႀကီးတို႔ၾကားတြင္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးကအစ အမ်ိဳးမ်ိဳးအႏွိမ္ခံေနရေသးသည္ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ မ်ား အေနျဖင့္ သခၤန္းစာယူၿပီး အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမ်ားကို အေျဖရွာၿပီး အမ်ိဳးသား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ ထိန္းသိမ္းသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားရင္း အထူးတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ
Powered by Blogger.