Saturday, July 7, 2018

တကၠသိုလ္အထူးျပဳဘာသာရပ္ (Major) မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစေရး ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္

​ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ (၇) ရက္

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား တကၠသိုလ္အထူးျပဳဘာသာရပ္ (Major) မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေစေရးေဟာေျပာပြဲကို ဇူလိုင္လ (၇) ရက္၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာပြဲက်င္းပရျခင္းသည္ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ပိုမိုအေရးထားလာႏိုင္ေစရန္၊ တကၠသိုလ္ ပညာေရးကို အေျခခံ၍ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္၊ တကၠသိုလ္တက္ရန္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ (Major) ေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိလာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ျဖားခြန္တင္ထြဠ္ က အမွာစကားေျပာၾကားရာ " တကၠသိုလ္၀င္တန္းသည္ ဘ၀တစ္ခုရဲ႕အဆံုးအျဖတ္တစ္ခုမဟုတ္ေပမယ့္ အေျခခံေက်ာ္သြားရမည့္ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းမေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ေတြနဲ႔ထိေတြ႔တဲ့အခါမွာ အားငယ္စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ မိဘေတြရဲ႕ေထာက္ပံမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ေတြရဲ႕လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြေၾကာင့္ ယခုလိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပအို၀္းေဒသသည္ အဘ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင္း ၁၉၉၁ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လႈမႈေရး စသည့္အရာမ်ားကို အဓိကထားၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသူ/သား ဦးေရ တိုးျမင့္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ တက္ၾကြၿပီး ခြန္အားရွိသလို ဆန္းသစ္တဲ့အရာကိုဖန္တီးႏိုင္တာေၾကာင့္ အနာဂါတ္ကိုဖန္တီးဖို႔ လူတိုင္းမွာတာ၀န္ရွိသည္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္သင့္သည္။ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္ေနေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္/ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာလွ်င္ လွပေသာဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း " ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ လက္ေထာက္ကထိက (ပထ၀ီ၀င္ဌာန) မွ ေဒါက္တာခြန္ေမာင္ခ်ိဳက တကၠသိုလ္ပညာေရးအေၾကာင္းႏွင့္ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကထိက (ရူပေဗဒဌာန) ေဒါက္တာဦးအုန္းေမာင္ က သိပၸံဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးနည္းပညာတကၠသိုလ္ သရုပ္ျပ (Mech;) ဆရာဦးသုခစံ ႏွင့္ ကထိက (Electronic and Communication) ေဒၚသန္းသန္းေဌး တို႔က နည္းပညာတကၠသုိလ္အေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ား အေၾကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာခင္ႏြယ္နီထြန္း ႏွင့္ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာနန္းေကသီလိႈင္း တို႔က ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ာအေၾကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ တပ္္္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မွ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အျခား၀င္ခြင့္ေခၚယူမႈမ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာအခန္းက႑မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး ခြန္ေစာလြင္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး  ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေပးေသာ တကၠသိုလ္အသီးသီးရွိ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား ဂုဏ္ျပဳအမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထိုေဟာေျပာပြဲကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ျဖာခြန္တင္ထြဠ္၊ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္အသီးသီးရွိ ဆရာ/မမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆိုင္၊ ေက်ာက္တလံုး၊ ရပ္ေစာက္၊ ေညာင္ေရြ၊ ကေလာ ၊ လြိဳင္လင္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား (၂၃၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.