Wednesday, August 1, 2018

ဇြဲ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္


ေလာက၌ေအာင္ျမင္မႈကိုလိုလ်ွင္ ၾကိဳးပမ္းမူကိုအရင္းတည္ရမည္မွာ ေလာကနိယာမတစ္ခုပင္ျဖစ္ သည္။  ထိုက္တန္ေသာရင္းႏွီးမႈမရွိဘဲ မည္သည့္အရာမဆိုလြယ္ကူစြာျဖင့္ ရမည္မဟုတ္။ ေနရိပ္ကိုလိုခ်င္လ်ွင္ ေနပူကေစာင့္ရမည္။ မႀကိဳးစားပါဘဲ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိႏိုင္ေပ။ မသြားပါဘဲလ်က္ ခရီးမေရာက္ႏိုင္ေပ။ ထို႔အတူဇြဲမရွိပါက မည္သည့္အရာတစ္ခုကိုမွ ျဖစ္ထြန္းလာမည္မဟုတ္ေပ။

လူ႔ဘ၀သည္ေရကန္အသင့္၊ ၾကာအသင့္ ခရီးမ်ိဳးျဖစ္ခဲၾကံဳခဲလွသည္။ ဆူးခင္းေသာ ကႏၱာရခရီး ၾကမ္းတို႔သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြယ္ကူေသာအရာထက္ ခက္ခဲေသာအရာတို႔က မ်ားေနေလသည္။ သို႔ ေသာ္ သည္းခံအားတင္း၍ ၀ီိရိယစိုက္ထုတ္ရန္သာလိုေလသည္။ “ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလဲွ” ဟူေသာ ဇြဲသတိၱရွိရန္လိုေလသည္။ ေရေၾကာင္းစစ္သည္တို႔၏ ၾကံဳး၀ါးခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ေစကာမူ လူသားအားလံုး လက္ကိုင္ထားရမည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေလသည္။ ေရေၾကာင္းတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕၍ တိုက္ခိုက္ၾကသည့္အခါ ေလွေပၚတြင္ပါလာေသာ စစ္သည္တို႔တစ္ေယာက္မက်န္ ေသသြားၾကေသာ္လည္း ေလွခြက္ခ်ည္းဆက္လက္၍ ဆန္တက္ေစမည္။ အလံကိုမလဲွတဲ ဇြဲနပဲရွိရွိျဖင့္ ေရွ႕သို႔သာခ်ီေနမည္ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံသည္ အားမာန္သတိၱကို တဖြားဖြားႏိုးၾကြထြက္ေပၚလာေစေသာ ျခေသၤ့ေဟာက္သံျဖစ္သည္။

လူေပ်ာ့စိတ္ေပ်ာ့ႏွင့္ ကပ်က္ကေခ်ာ္လုပ္တတ္ေသာ သူအခ်ိဳ႕မွာ အခက္အခဲကိိုေတြ႔သည္ႏွင့္ စိတ္ ဓါတ္က်၏။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခ်င္၏။ ဘ၀ကို လြယ္လြယ္ႏွင့္အရႈံးေပးခ်င္၏။ ဇြဲမရွိသူကိုအရႈံးက အႏိုင္ကို ယူေလသည္။ အခက္အခဲမ်ားသည္ ေျမႇာ့ေသြးစမ္းသက့ဲသို႔ လူတစ္ဦး၏ ဇြဲကိုမွတ္ေက်ာက္တင္စစ္ေဆးျခင္း ပင္ျဖစ္ေလသည္။ အသက္တစ္ရာမေနရေသာ္လည္း အမႈတစ္ရာေပြရတတ္ေသာ လူ႔ေလာကတြင္ အခက္အခဲအေႏွာင့္အယွက္မွန္သမ်ွကို ဇြဲရွိရွိႏွင့္ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ အဓိကအေရးႀကီးေလသည္။ စိတ္ဓါတ္ ၾကံ့ခိုင္မႈမရွိေသာ  ၀ိရိယေမြးျမဴရန္ အပ်င္းႀကီးေနသူတို႔အား နပိုလီယံကမျဖစ္နိုင္ဟူေသာ စကားမွာ လူ႔ငႏြားမ်ား၏ လက္သံုးစကားျဖစ္သည္ဟု အျပင္းအထန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ေလၿပီး။

ဇြဲေကာင္းသူကို ေအာင္ျမင္မႈကဆီးႀကိဳေနသည္။ “ပ်ားေကာင္ရွိရာပန္းပြင့္ကလာရပါသည္” ဟူ သကဲ့သို႔ ဇြဲရွိသူထံသို႔ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးက ခ၀ပ္လာရၿမဲပင္တည္း။ အခက္အခဲဟူေသာ ေတာင္ႀကီးသည္ မည္မ်ွပင္ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ လံု႔လတံခြန္လြင့္ထူသူ၏ ဖ၀ါးေအာက္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ရသည္ သာတည္း။ အႏာၱရာယ္လိႈင္းတံပိုးတို႔ တလိပ္လိပ္တက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ မေၾကာက္မရြံ႕ ေနာက္မတြန္႕ေသာ ေလွငယ္ေအာက္သို႔ ၀ပ္တြား၀င္ရၿမဲျဖစ္သည္။ လႈိင္းႀကီးလည္း ေလွေအာက္ေရာက္ရမည္။ ေတာင္ႀကီးလည္း ဖ၀ါးေအာက္ေရာက္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္္ကိုလည္း ဇြဲရွိသူက ဆြတ္ခူးရမည္။

ေယာက်္ားတံခြန္ လူရည္ခြ်န္က ေကာင္းကင္တမြတ္ ၾကယ္ကိုဆြတ္ၿမဲ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေယာက်ာ္းတို႔ လံု႔လေသခါမွ သာေလ်ွာ့ရမည္။ ေသရင္ေျမႀကီး ရွင္လွ်င္ေရႊထီးဟူေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးျဖင့္သာ အရာရာကို အစြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းရေပလိမ့္မည္။ အေလာင္းေတာ္ျမတ္ဇနကမင္းသားသည္ သေဘၤာပ်က္၍ ေသြး ပြတ္ပြတ္ဆူေသာ မဟာသမုဒၵရာကို ေၾကာက္စိတ္အလ်ဥ္းမရွိဘဲ မဟာဇြဲလံု႔လျဖင့္ လိႈင္းတံပိုးမ်ား အၾကားတြင္ တစ္ေျပာင္းျပန္ျပန္ ကူးခတ္အားထုတ္ခဲ့သည္မွာ ဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိစြမ္းမကားကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ အသံုးခ်လိုသည္။ အလဟသ အေသမခံလို ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ေသာ ပင္လယ္ကို လက္ပစ္ကူးျခင္းသည္ ကမ္းသို႔ေရာက္ရန္ ပဓာနမဟုတ္။ အားမာန္လံု႔လကိုအစြမ္းရွိေနသေရြ႕ အသံုးခ်လိုေသာ ဆႏၵသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္းအေလာင္းေတာ္ဇနကအား မဏိေမခလာနတ္သမီး ကေထာမနာျပဳ၍ ကယ္တင္ခဲ့ရေလသည္သာတည္း။

ဇနကထံုးကို ႏွလံုးမူ၍ ၾကံဳလာရေသာအခက္အခဲကို ကိုယ္စြမ္းရွိသေရြ႕၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ရင္ဆိုင္အံတုရန္ သတိၱကိုေမြးျမဴၾကရပါမည္။ ႀကိဳးစား၍ ရႈံးရသည္မွာ ရွက္စရာမဟုတ္၊ ရံႈးမည္ကိုေၾကာက္၍ မႀကိဳး စားျခင္းကသာ ရွက္စရာပင္ျဖစ္သည္။ အႏိုင္ႏွင့္အရံႈးမွာ ဒြန္တြဲလ်က္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိက သာဇြဲမေလွ်ာ့ရန္ အဓိကျဖစ္ေလသည္။

မဆာေလာင္ပါဘဲ စားေသာက္သူသည္ အရသာမရွိသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲျခင္း၏ ဒဏ္ကိုမခံစားဖူးဘဲ ခ်မ္းသာမႈကိုခံစားေနရလွ်င္ အရသာအျပည့္အ၀သိမည္မဟုတ္။ ထို႔အတူ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလံု႔လျပဳရျခင္း မရွိဘဲ လြယ္ကူေပါမ်ားစြာ ေနရေသာေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အႏွစ္သာရမဲ့လွေခ်သည္။ ေအာင္ျမင္မႈရၿပီးမွ မိမိေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေသာခရီးကို ျပန္ေျပာင္းလွည့္ၾကည့္ၿပီး မိမိအသံုးခ်ခဲ့ရေသာဇြဲ၊ သတၱိ၊ လံု႔လ၊ ၀ီိရိယမ်ားကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ရေသာပီတိကား မည္မ်ွအဖိုးတန္ပါသနည္း။

မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဒူးမေထာက္ လက္မေျမာက္တတ္ၾကေသာသူမ်ားသည္ က်ားကိုခလုတ္၊ သစ္ငုတ္ကိုသင္ျဖဴး၊ ဆူးကိုေမြ႕ရာသေဘာထားကာ မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ မဆိုင္းမတြေရာက္ ေအာင္ ထူးခ်ြန္စြာ ႀကိဳးစားေလ့ရွိၾကသည္။ စစ္မေရာက္ခင္ ျမားကုန္တတ္ၾကသူမ်ားကမူ ဇြဲကိုရင္းႏွီး ရေကာင္းမွန္း မသိဘဲအေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၾကေတာ့သည္။ ရႈံးလိမ့္မည္ဟုေၾကာက္ရြံ႕ စိုးရိမ္ေနသူမ်ားသည္ မုခ်ရႈံးမည့္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။

ေရွးျမန္မာတို႔သည္ ပုဂံသို႔သြားရာတြင္ ရွည္လားေ၀လံ၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာခရီးကို ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤခရီးကိုအားမေလွ်ာ့ဘဲ အေရာက္သြားၾကရာမွ “တစ္ေန႔တစ္လံပုဂံ ဘယ္ေရြ႕မလဲ˝ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ထြက္ေပၚလာသည္။ တစ္ေန႔ အနည္းငယ္မ်ွပင္ ႀကိဳးစားေစဦး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ အဗရာဟင္လင္ကြန္းသည္ ဆင္းရဲသားကေလးငယ္ဘ၀တြင္ ေျမေပ၌္ တုတ္ျခစ္၍ သခ်ာၤတြက္ရသည္။ ေက်ာက္ျပားေပၚမီးေသြးႏွင့္ စာေရးသင္ရသည္။ ဤအေျခအေနမွ အေမရိကန္ျပည္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ ေနရိပ္အလာကို ေနပူကေစာင့္ရသည္။ တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္ေရြ႕မလဲ ဟူေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပင္ပန္းစြာႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ ၀ီိရိယရွိသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈက ႀကိဳဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္ပါသေလာ။ ၀ီိရိယအက်ိဳးသည္ တိုးပြားၿမဲျဖစ္သည္။

တစ္အိပ္တည္း အိပ္၍ေနေသာ ေကသရာဇာျခေသၤ့ခံတြင္းသို႔ သားသမင္တို႔သည္ အလိုလို၀င္မလာၾကေပ။ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဥသာဟျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈရွိမွသာ အရာရာျပည့္စံုေပလိမ့္မည္။ အားထုတ္မႈမပါဘဲ ၿပီးေျမာက္ျခင္း မရွိႏိုင္သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ပညာရွာရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားရွာရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္တရားရွာရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဇြဲလံု႔လႏွင့္ ၀ီရိယယွဥ္ကာ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ ႀကိဳးပမ္းသူတို႔သာ မိမိတို႔လိုလားရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ရရွိေပသည္။ တက္ႏိုင္လ်ွင္ အဖ်ားသို႔ ေရာက္ေစရာ၏။ မုန္တိုင္းထန္၍ လိႈင္းတို႔ထန္ေနပါေစ၊ ေလာကပင္လယ္ငယ္သို႔ မိမိဘ၀ေလွငယ္ကို ပဲ့မကိုင္ရြက္မလြင့္ဘဲ ေရစုန္ေမ်ွာပစ္ရန္ မႀကံသင့္ေပ။ မိမိသည္သာ မိမိဘ၀၏ အရွင္သခင္မာလိန္မွဴး ျဖစ္ေစရမည္။ မိမိဘဝတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဇြဲရွိရွိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရျခင္းသည္ မဂၤလာတရားပင္တည္း။

အမွန္အားျဖင့္ မည္သည့္အရာကိုမဆို “ေနာက္မဆုတ္တမ္း၊ သည္ယေန႔တြင္ျဖင့္ ဘီလူးေတြ႕လက္ရသိမ္းလို႔၊ အစိမ္းစိမ္းဖမ္းေတာ့မည္” ဆိုသကဲ့သို႔ မဆုတ္မနစ္၊ အားသစ္ႀကိဳးကုတ္ဖို႔လိုေလသည္။ “အႀကိမ္တစ္ရာဆံုးရွံဳးၿပီးလွ်င္ တစ္ရာ့တစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳးစားရန္အတြက္ အသင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ” ဟူေသာဆိုစကားရွိသည္။ တကယ္သာဇြဲရွိလွ်င္ ေအာင္ျမင္ရေပမည္။ ဇြဲေလာက္မည္သည့္အရာမွ် မစြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းသည္လည္းဇြဲကိုမမီွ၊ ၀ီိရိယႀကီးေသာ္လည္း ေရရွည္လုပ္ႏို္င္မွ အခက္အခဲကိုႏိုင္၏။ ေရရွည္ဆိုသည္မွာ ဇြဲျဖစ္ေလသည္။

ခြန္ေက်ာ္ဦး
ကိုးကားခ်က္(ဦးစန္းေငြ(ခေရပင္စာအုပ္စာေပ))
Powered by Blogger.