Tuesday, September 25, 2018

ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ တိုက္ပြဲ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္


ေအာင္ျမင္သူတို႔ကို လူတိုင္းအားက်တတ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ၾကည့္ၿပီး "သူတို႔သည္ ကံေကာင္းၿပီး ေတာ္လိုက္ၾကသည္" ဟု ေတြးတတ္ေျပာဆိုတတ္ၾကပါသည္။ ထိုအယူအဆ/အေတြးအေခၚ မ်ားသည္ မွားယြင္းေသာအယူအဆဟု ျမင္မိပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေနသည့္လူသည္ ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ကံေကာင္း ေနသည္ဟုယူဆၿပီး သူတို႔ေအာင္ျမင္ေနသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို လူတိုင္းက စိတ္ပါ၀င္စားမႈ၊ ေမးျမန္းေလ့လာမႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေနသည့္သူတို႔ကို ေမးၾကည့္လွ်င္ ယခုလိုေအာင္ျမင္ ေနသည့္သူသည္ ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ေအာင္ျမင္ေနသည္မဟုတ္သက့ဲသို႔၊ ကံေကာင္းျခင္းတစ္ခုတည္းကို လက္ကိုင္ထားၿပီး မ်က္စိစံုမွိတ္ ေအာင္ျမင္လာၾကသည္မဟုတ္ပါ။

လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ေန႔စဥ္ဘ၀တိုက္ပြဲမ်ားရွိေနၾကပါသည္။ တိုက္ပြဲ၏ ႏွစ္ဖက္စစ္တပ္သည္ တိုးတက္လိုသည့္ စိတ္ႏွင့္ ပ်င္းရိေနသည့္စိတ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ မနက္အိပ္ယာထထခ်င္း သူတို႔ေတြ စတိုက္ေနၾကပါသည္။ "ငါေစာေစာထလွ်င္ေကာင္းမလား၊ ငါေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္လွ်င္ ေကာင္းမလား၊ ငါဖုန္းပြတ္လွ်င္ေကာင္းမလား၊ ငါထမင္း/ဟင္းခ်က္လွ်င္ေကာင္းမလား၊ ငါစာဖတ္လွ်င္ ေကာင္းမလား၊ ငါဘဲျပန္အိပ္လွ်င္ေကာင္းမလား"  စသည့္ လူေတြရဲ႕ အေတြး၊လူေတြရဲ႕အမူအက်င့္ေတြကို ေန႔စဥ္၊ ေန႔တိုင္း တိုက္ပြဲမ်ားကိုတစ္ပြဲၿပီးတစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနၾကရပါသည္။

ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ထိုစစ္ပြဲကို ပြဲတိုင္းတြင္တိုးတက္လိုသည့္စိတ္ျဖင့္ အႏိုင္ယူပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း တိုက္ပြဲမ်ားအႏုိင္ယူရင္းယူရင္းျဖင့္ သူတို႔၏ဘ၀မ်ားကို ပိုပိုၿပီးတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေအာင္ပြဲအလီလီဆြတ္ခူးခဲ့ရသည့္အတြက္ လူတို႔၏ျမင္ေတြ႔ေျပာဆို ေနၾကသည့္ ေန႔ခ်င္း၊ညခ်င္း ကံအရမ္းေကာင္းလြန္းသူ၊ေအာင္ျမင္သူႀကီး ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္ခ်င္ေနၾကသည့္သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္တိုက္ပြဲကို အာရံုစူးစိုက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ လိုအပ္ေန သည္ဟု စာေရးသူျမင္မိပါသည္။

လူသားတို႔၏ ဘ၀သည္ လဲက်မႈမ်ား ရွိစၿမဲပါ။ " လူသာလဲက်ရင္ က်ပါေစ၊ စိတ္ဓာတ္ေတာ့လဲမက်ပါနဲ႕ စိတ္ဓာတ္လဲက်သည့္ေနဟာ ေအာင္ျမင္မႈကို ေသမိန္႔ေပးလိုက္တဲ႔ေန႔" ဟုဆိုသည့္စကားအတိုင္း ေအာင္ျမင္ သည့္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ ထိုစကားအတိုင္း လူသာလဲက်လွ်င္ ျပန္ထၿပီး ၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာ ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ေအာင္ျမင္သည့္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္သည္ ဆိုလွ်င္ တစ္ေန႔တစ္ေန႔လုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို မလုပ္ခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ပန္းတိုင္ဟု ဆိုရိုးစကားရွိခဲ့ပါသည္။ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ္တစ္ခုခ်င္းစီခ်ေရးၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ရမည့္အလုပ္၊ အေရးႀကီးလုပ္ရမည့္အလုပ္ စသည္မ်ားကို အစီအစဥ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေၾကြးမ်ားကို မခ်န္ထားပါႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းဆြဲထားသည့္အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပ်င္းရိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခက္ခဲသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ခ်န္မထားပါႏွင့္ ခ်န္ထားခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လုပ္မည္ဆိုသည္ကို မေသခ်ာေတာ့ပါ။ ကိုယ္လုပ္မည့္အလုပ္တစ္ခုသည္ "ငါမလုပ္ႏုိင္ဘူး မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ဘူး" ဆိုသည့္ အေတြးမ်ိဳး၀င္သြားသည္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ျခင္းကိုေ၀းကြာတတ္ေလ့ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားသည္ရွိစၿမဲပါ။ ထိုအခက္အခဲမ်ားႀကံဳလာလွ်င္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲ ဆိုသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေရွးဦးစြာေတြးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရးဆြဲထားသည့္အစီအစဥ္အတိုင္း တစ္ခုမက်န္ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားသည္ လူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈဘ၀သစ္ဆီသို႔ ေခၚေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္သည့္လူတစ္ေယာက္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အေခ်ာင္ခိုျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္း စသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ားမရွိပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ဆိုသည့္စကားကို လက္မွာဆြဲကိုင္ထားၿပီး ဘာမဆိုလုပ္ေလ့ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ဘယ္အရာမဆို ေအာင္ျမင္ခ်င္လွ်င္ ဆႏၵျပင္းျပရမည္၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာရမည္၊ ၀ီရိယရွိရမည္၊ စူးစမ္းဆင္ျခင္တတ္သည့္ ပညာရွိရမည္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခ်င္ေသာသူမ်ားသည္လည္း  ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံႀကိဳးစားအားထုတ္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိလာႏိုင္ မည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.