Wednesday, September 26, 2018

Special Seminar on " Leadership" စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပဲြႀကီးျပဳလုပ္မည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္

- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခဲြသူမ်ား၊ စီးပြားေရးကို စတင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

- စိတ္၀င္စားသူမည္သူမဆို အခမဲ့ျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

- ပဲြစီစဥ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တက္ေရာက္မည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၊ နင္းၾကည္ၾကည္ေဌး၊ ဖုန္း 09-450462336 သို႔ အမည္စာရင္း ႀကိဳတင္ေပးသြင္းပါရန္။

- အေသးစိပ္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း 09-401622932 ၊ 09-253336502 သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
Powered by Blogger.