Wednesday, September 26, 2018

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာပိုမိုတိုးတက္ရရွိေစေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္းျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳက္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာပိုမိုတိုးတက္ရရွိေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္တိုင္းရြာတိုင္းတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းနိဳင္ရန္၊ ၎တို႔အဖြဲ႔မွ လုပ္ရွားမႈရလဒ္ကို ၾကည့္ၿပီးလိုအပ္သည့္ အခန္းက႑မ်ားျဖစ္ေသာလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေရးေၾကးေရးအရင္းအႏွီးမ်ားလိုအပ္ပါကေခ်းငွားနိဳင္ရန္၊ ေခ်းငွားမႈမ်ားမျပည့္စံုအဆင္မေျပပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ျပင္ပမွ ေပးနိဳင္သည့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားထဲမွ ေရြးထုတ္ထားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားကိုသင္ၾကားေပးကာ ၎တို႔မွ တဆင့္ ရပ္ရြာမ်ားသို႔ျပန္လည္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးနိဳင္ရန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္အရည္အေသြးျပည့္စံုလာပါကတစ္ဖက္မွ စီးပြားေရးေစ်းကြက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္နိဳင္ရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ပိုမိုျမွင့္တက္ အားေကာင္းလာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ယခုသင္တန္းကို ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသင္တန္းပို႔ခ်သူခြန္ခ်စ္ဦးကေျပာပါသည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈျဖင့္ ၎တို႔နိဳင္ငံအတြင္းရွိMEDAအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကရင္ျပည္နယ္(၃)ဖြဲ႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း(၄)ဖြဲ႔တို႔မွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာတိုးတက္ရရွိေစေရးစီမံကိန္းကို (၂၀၁၆မွ ၂၀၂၀)ခုႏွစ္အထိ (၄)ႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ႏွင့္ MEDA အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာအဆိုပါစီမံကိန္းအစီအစဥ္မွ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္းကိုစက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ မွ (၂၇) ရက္အထိဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ထိုသင္တန္းကိုသင္တန္းဆရာအေနျဖင့္ ပါရမီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္၊ အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ခ်စ္ဦးမွ တာ၀န္ယူသင္ၾကားေပးကာသင္တန္းသား/သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာဟိုပံုးၿမဳိ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားထဲမွ ေက်းရြာေနအမ်ဳိးသမီးမ်ားစုစုေပါင္း(၂၆)ဦးတက္ေရာက္္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္းဆုေဗြ
Powered by Blogger.