Wednesday, November 14, 2018

ပအုိ၀္းေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပအုိ၀္း၊ ရွမ္း၊ ကယန္း စသည့္ လူမ်ိဳး ခြဲျခားမႈမရွိပဲ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၅) ရက္
ပအုိ၀္းႏုိင္ငံေရးသည္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သည့္အတြက္ ပအုိ၀္းေဒသအတြင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူထုကုိ ဗဟုိျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပအုိ၀္း၊ ရွမ္း၊ ကယန္း စသည့္ လူမ်ိဳး ခြဲျခားမႈမရွိပဲ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖက ယေန႔ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္မြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဥာဏ္ပင္ႀကီး(လ်ံမြဴးတန္)ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖမွ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေဒသ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိရန္ မည္သုိ႔ မည္ပုံလုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိပါတယ္။ “ စကၤာပူႏုိင္ငံကုိ ၾကည့္ပါ၊ သဘာ၀သယံဇာတ ဘာမွမရွိဘူး၊ ခုဆုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အတုိးတက္ဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္ေနတယ္၊ သူတုိ႔က ပညာေရးကို ဦးစားေပးၿပီး ပညာတတ္ ပညာရွင္ေတြနဲ႕ တုိင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္၊ လူသားအရင္းအျမစ္စြမ္းအားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တယ္၊ ခုဆုိ သူတုိ႕ႏုိင္ငံမွာ ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆုံး ဆိပ္ကမ္းရွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကမာၻေငြေရးေၾကးေရးဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ ကမၻာ့အဆင့္(၄)ေလာက္ရွိတယ္၊ ဥာဏ္ရည္စြမ္းအားနဲ႔ လူေတြက အသက္ေမြးျမဴၾကတယ္၊ စကၤာပူကုိ နမူနာယူၿပီး ပအုိ၀္းျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ပညာတတ္ ပညာရွင္ေတြ ေပါမ်ားလာဖုိ႕ လုိတယ္ “၎က ေျပာၾကားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတစ္ဦးမွ  အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ရာတြင္- ပအုိ၀္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးပုိင္း တုိးတက္လာေအာင္၊ ပညာတတ္ ပညာရွင္မ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕လုိသလုိ ပအုိ၀္းေဒသအတြင္း စစ္ဗုိလ္မွဴး၊ ရဲမွဴး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာ၀န္၊ တရားသူႀကီး စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ပအုိ၀္းျဖစ္ေနလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမည္လဲ၊ သုိ႔ျဖစ္သည့္အတြက္  ပအုိ၀္းပညာတတ္ဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္သည့္အေၾကာင္း၊ ပအုိ၀္းျပည္သူအေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္မွာ က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အစား အေသာက္ သတိျပဳဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲေနမႈမ်ား ကင္းရွင္းေစလုိေၾကာင္း၊ ပအုိ၀္းျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ လုိသလုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရေျမေတာေတာင္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႕လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ယာၿခံအလုိက္ သစ္ေတာအလုိက္ သူ႔အကန္႔နဲ႔သူ ထားဖုိ႔ လုိအပ္သည့္အေၾကာင္းစသည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့သည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ျဖားခြန္သိန္းေဖက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲ ဆုိတာကုိ သိေနဖုိ႔ လုိတယ္၊ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဟာက ကုိယ့္ရြာသူ ရြာသားနဲ႕ပဲလုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ လုပ္၊ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔လုပ္ႏုိင္တာလဲ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေန ၿမဳိ႕နယ္တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြစတဲ့ အဆင့္ဆင့္သက္ဆုိင္ရာသူေတြထံ တင္မွ ရမယ္ဆုိ သူတုိ႕ဆီကေန တင္ျပလုိ႔ရတယ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုတင္ျပမယ္ဆုိရင္ အခ်က္အလက္ျပည့္ျပည့္စုံစုံ လုိအပ္ရင္ ဓာတ္ပုံကစေပါ့၊ နယ္ဧရိယာအခ်က္အလက္ျပည့္ျပည့္စုံစုံပါဖုိ႔လိုတယ္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလက္မွတ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီတင္ရမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ရုံးနဲ႕ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးက လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာန၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြထံ တင္ျပဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရပ္ရြာေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႕က အဓိက ေဒသခံျပည္သူေတြျဖစ္တယ္၊ ေဒသခံေတြ ညီညြတ္တယ္ဆုိရင္ ဘာမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ “ ဟု ၎က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႕ ၀ါးၿပဳံး၊ ေဆာင္းခါး၊ ေမးတြိဳင္း၊ ငုိလန၀္၊ ငုိလ၀၊ ငိုလထင္၊ ငိုလၾကာပူး၊ လ်ံမြဴးတန္ ရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူ (၃၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေမးျမန္းတင္ျပသည့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖားခြန္သိန္းေဖမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ လ်ံမြဴးတန္အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျခအေနကိုလည္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္ဓဇ
Powered by Blogger.