Thursday, December 13, 2018

လူေကာင္းလူေတာ္တို႔ရည္ေမွ်ာ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄)ရက္


ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ သတၱေလာကႀကီးတြင္ လူဟုဆိုရာ၌ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိၾကသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးမွာ လူေကာင္းႏွင့္လူေတာ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ လူသည္ေကာင္းတိုင္းလည္း မေတာ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ ေတာ္တိုင္းလည္း လူေကာင္းမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေရွးယခင္က လူေတာ္လူေကာင္းကို ရည္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ လူေကာင္းလူေတာ္ကို ရည္ေမွ်ာ္ကာ အသုံးအႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲသုံးစြဲေနေပၿပီ။ အေၾကာင္းကား လူေကာင္းလူေတာ္ကမွသာ ႏိုင္ငံအက်ိဳး ကမာၻ႕အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း။

လူေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ ပ်ိဳးေထာင္ရန္မွာ လူေတာ္တစ္ဦးကို ပ်ိဳးေထာင္ရန္ေလာက္ မလြယ္ကူေခ်။ လူေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။ လူေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ကမာၻ႕ရွားပါးကုန္တစ္မ်ိဳးသာတင္စားထားပါသည္။ လူတို႔သည္အျခားသူတို႔ကို မနာလိုဝန္တိုၿငိဳျငင္စိတ္ထားတတ္ၾကသည္။ ႏွိမ့္ခ်ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်လိုေသာဆႏၵ အနည္းႏွင့္ အမ်ားရွိတတ္ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ စိတ္ယုတ္ညံ့တို႔ကို ပယ္မွသာလွ်င္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေပမည္။

လူေတာ္ျဖစ္ရန္မွာ လူေကာင္းျဖစ္ရန္ေလာက္မခဲယဥ္းေပ။ ႀကိဳးစားလွ်င္ႀကိဳးစားသေလာက္ေတာ္ကာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ႏိုင္ေပသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကား လူ႔ဘုံေလာက၏ ဖန္တီးရွင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ စြမ္းအားမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔စက္မႈေရးရာ၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး အစစအရာရာ ဘက္စုံတိုးတက္လာရသည္။

လူေတာ္တုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ရသည္။ ကမာၻဦး ေက်ာက္ေခတ္ မွသည္ ယေန႔ၿဂိဳလ္တု ဒုံးပ်ံေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာရသည္မွာလည္း လူေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းစက္မႈႏိုင္ငံမ်ား စက္မႈထြန္းကားတိုးတက္ေနရျခင္းမွာလည္း လူေတာ္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

ေရွးအခါက သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကရာမွ ယခုအခါ လြယ္လင့္တကူ စားေသာက္ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာက္လက္နက္အသုံးအေဆာင္တို႔ကို အသုံးျပဳၾကရရာမွ စက္ရုပ္မ်ားကို ေစခိုင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဂူမ်ားတြင္ ေနၾကရရာမွ မိုးထိေအာင္ျမင့္ေသာ တိုက္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ေနႏိုင္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဤကား လူေတာ္တို႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

လူေတာ္တို႔ မည္မွ်ပင္ေတာ္ပါေစ သူတို႔၏စိတ္သ႑ာန္တြင္ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနပါက ကမာၻပ်က္သည့္တိုင္ ဆိုးက်ိဳးျပဳႏိုင္ေပသည္။ လူေတာ္တိုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သေဘာထားမျပည့္ဝတတ္ေခ်။ ေတာ္သည္ထက္ေတာ္သည္ကို ၿပိဳင္ဆိုင္ကာ ၿပိဳင္ဖက္ကို မနာလိုအျပစ္ရွာ ရႈတ္ခ်ေဝဖန္လိုၾကသည္။ မိမိသာအေတာ္ဆုံးဟူသည့္ဂုဏ္ကို ပိုင္ဆိုင္လိုၾကသည္။ သူတို႔၏ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ထိပါးခံခဲ့ရသည္။

လူေတာ္မ်ား ကမာၻေလာကတစ္ခြင္ကို လႊမ္းမိုးေနပါက ကမာၻႀကီး၏ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ထာဝစဥ္မရႏိုင္ေပ။ လူေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔တတ္သိထားေသာ ပညာတို႔ျဖင့္ ကမာၻႀကီးကို အေကာင္းဆုံး သို႔မဟုတ္ အဆိုးဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္ေသာစြမ္းရည္ကို ရယူထားၾကသည္။ သူတို႔၏ပညာရပ္မ်ားကို ေနရာတက် အသုံးမျပဳပါက ကမာၻေလာကႀကီး၏ ေဘးဆိုးႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ မဟာဒုကၡႀကီးပင္ ေရာက္ရေခ်သည္။

ပညာမ်ားကား သုံးတတ္လွ်င္ေဆး မသုံးတတ္လွ်င္ေဘးပင္ျဖစ္သည္။ မေတာ္လွ်င္ သင္ေပးလို႔ ရေသးသည္ မေကာင္းလွ်င္သင္ေပးလို႔မလြယ္ကူပါ။ လူေတာ္မ်ားလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ လူေကာင္းမ်ား ေဖးမ၍ ကမာၻႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ျပန္လည္တည္တံ့မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း လူေကာင္းတို႔ ရွိမွသာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေနေပလိမ့္မည္။

လူသည္ ေတာ္ပင္ေတာ္ျငား စိတ္ဓာတ္မေကာင္းပါက ပို၍ပင္ဒုကၡေပးႏိုင္ေပသည္။ လူေကာင္းျဖစ္ပါက မတတ္သည္ကို သင္ၾကားပါကျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ မေကာင္းေသာသူကို ေကာင္းရန္ျပဳျပင္ရန္မွာ အလြန္ခဲယဥ္းေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ လူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုေတာ္သည္ထက္ ေတာ္ေအာင္ႀကိဳးစားသကဲ့သို႔ ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္မွာ အက်င့္စာရိတၱလည္း ေကာင္းမြန္ရမည္။ ရဲစြမ္းသတၱိလည္းရွိရမည္။ အမ်ားက်ိဳးလည္းထမ္းပိုးလိုေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အတူ စိတ္သေဘာထားျပည့္ဝရန္လည္း လိုေပေသးသည္။ သို႔မွသာ လူေကာင္းစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

လူေတာ္တစ္ဦးအျဖစ္ကို ရရွိရန္မွာ မိမိ၏ႀကိဳးစားမႈ၊ အားထုတ္မႈတို႔ အေပၚတြင္သာ တည္ေပသည္။ ႀကိဳးစားက ဘုရားျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ မည္သူမဆို ႀကိဳးစားကထူးခၽြန္ကာ လူေတာ္တစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ လူေကာင္းတစ္ဦး၏ အရည္အေသြးမွာ မိခင္ဝမ္းတြင္းမွပါလာေသာ စိတ္ထားႏွလုံးသားတို႔ အရသာျဖစ္၍ လူေကာင္းအျဖစ္ရပ္တည္ရန္မွာ ခဲယဥ္းလွေပသည္။ လူေတာ္ျဖစ္ရန္ႀကိဳးစားရေပမည္။ လူေကာင္းျဖစ္ရန္ကား ထို႔ထက္ဆယ္ဆမကပင္ ႀကိဳးစားရန္လိုေပသည္။

လူသည္ ေတာ္ပင္ေတာ္ျငား စိတ္ထားမေကာင္းပါက ႏုံခ်ာသူထက္ပင္ဆိုးေပသည္။ လူေကာင္းကို ေတာ္ရန္ေလ့က်င့္ေပးရာမွာ ေတာ္လာသူသည္ ဆိုးက်ိဳးကိုမေပးႏုိင္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူေကာင္းဆီမွ လူေတာ္ျဖစ္ကာ ဘက္စုံျပည့္စုံေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ လူေတာ္တစ္ဦးကို လူေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ျပဳျပင္ပုံသြင္းရန္မွ မလြယ္ကူေပ။ သို႔ေသာ္ လူေကာင္းပါေသာ္လည္း မေတာ္ပါက ႏုံလြန္းည့ံလြန္းသူအျဖစ္ အေျပာခံရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္စုံထူးခၽြန္သူ ျပည့္ဝသူ လူေကာင္းလူေတာ္ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။

လူတစ္ဦးသည္ အရည္အခ်င္းတစ္မ်ိဳးတည္းရွိေန၍ မျဖစ္နိုင္ေပ။ ေကာင္းလည္းေကာင္း၊ ေတာ္လည္းေတာ္မွ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္နိုင္မည္။ လူေကာင္းသည္ မည္သူ႔ကိုမွ ထိခိုက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ေပ။ လူေတာ္သည္ကား ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး အဆုံးစြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။ လူေကာင္းလူေတာ္မွသာ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္သူ သက္သက္သာသာျဖစ္သည့္အတြက္ လူေကာင္းလူေတာ္ကို ရည္ေမ်ာ္ၾကရေပမည္။

လူေတာ္ကို လူေကာင္းျဖစ္ရန္ တည္ေဆာက္ေပးေရးမွာ မလြယ္ကူေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ မလြယ္ကူရုံသာမာ ခက္ခဲသည္ဟုပင္ ဆိုႏုိင္ေပေသးသည္။ လူေကာင္းကို လူေတာ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးေရးမွာမူ ျဖစ္လည္းျဖစ္နိုင္သည္။ လြယ္လည္းလြယ္ကူသည္။ အဓိပၸါယ္လည္းရွိသည္။

ဤသည္တို႔ကို ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ လူေကာင္းလူေတာ္ကိုသာ ရည္ေမ်ာ္ၾကရေပလိမ့္မည္။ လူသားတိုင္းကို လူေကာင္းျဖစ္ေစ၍ လူေကာင္းတိုင္းကို လူေတာ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးၾကပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စာဖတ္ပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း သာမန္လူသားဘဝမွသည္ လူေကာင္းအျဖစ္သို႔ လူေကာင္းအျဖစ္မွသည္ လူေတာ္အျဖစ္သို႔ တိုင္ေအာင္ တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းၾကပါစို႔လ႔ို တိုက္တြန္းေရးသားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

နန္းစန္းစန္းဝင္း
Powered by Blogger.