Thursday, December 27, 2018

ယဥ္ေက်းမႈအစစာသင္ေက်ာင္းက

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈)ရက္


အရင္းစစ္လွ်င္ အျမစ္ေျမကဆိုသကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးေစ့သည္ စာသင္ေက်ာင္းေျမမွ အစပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေရေသာက္ျမစ္သည္ စာသင္ေက်ာင္း၌အျမစ္တြယ္ေနသည္။ စာသင္ေက်ာင္းသည္ယဥ္ေက်းမႈ၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေျမပင္တည္း။

ယဥ္ေက်းမႈဟူသည္ကားတိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ ႏွလံုးသားျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ႏွင့္ တစ္ျပည္ယဥ္ေက်းမႈ အသြင္သ႑ာန္ခ်င္းမတူညီၾကေပ။ ေရေျမေတာေတာင္သဘာဝႏွင့္ စရိုက္ဘာသာထံုးတမ္းစဥ္လာတြင္ မူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ မည္မွ်ပင္ ကြဲျပားေစကာမူတူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိသည္။ ၄င္းမွာ ‘ယဥ္ေက်းမႈအစစာသင္ေက်ာင္းက’ ဟူေသာအခ်က္ပင္တည္း။

စာသင္ေက်ာင္းသည္ အသိပညာဗဟုသုတကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးရံုသာမကလူ႔ယဥ္ေက်းမႈအဝဝကိုလည္းမ်ိဳးေစ့ခ်ေပးရာဌာနျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပႏၷက္ရိုက္ခဲ့သည္။ ‘ လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလြဲသို႔၊ မမီွဝဲႏွင့္ ကင္းေအာင္ေန ’အစရွိေသာသံုးဆယ္ရွစ္ျဖာမဂၤလာတရားေတာ္ကိုမူလတန္းအရြယ္ကပင္ အာဂံုေဆာင္ခဲ့ရသည္။ လူႀကီးမိဘဆရာသမားတို႔ကိုရိုေသျခင္းဟူေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာအစဥ္အလာသည္လည္းထိုအခ်ိန္ကပင္ စတင္ကိန္းေအာင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပူေဇာ္ထိုက္သူကိုပူေဇာ္ရမည္ဆိုသည့္ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ေက်ာင္းတြင္းအာစရိယပူေဇာ္ပြဲမ်ားက ရုပ္လံုးေဖာ္ေပးခဲ့သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

ထိုမွ်မကေသးပါ။ ‘ အလိမၼာစာမွာရွိ ’ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ကိုလည္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ သြားလာေနထိုင္မႈ စသည့္ ကိုယ္ႏွဳတ္ႏွလံုးအမႈအရာမ်ားယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာရွိျခင္းမွာလည္း စာသင္ေက်ာင္း၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ၏ အသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ သီဆိုတီးမွဳတ္မႈကုိလည္းေက်ာင္းကပြဲမ်ားကပင္ စတင္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည္။ ေက်ာက္သင္ပုန္းႏွင့္ ေက်ာက္တံကိုင္ကာဝလံုးေရးတတ္သည့္အခ်ိန္ကပင္ ပန္းခ်ီဝါသနာကိုေမြးျမဴးေပးခဲ့ပါသည္။ အိမ္တြင္းလက္မႈပညာရပ္သည္လည္းေက်ာင္းတြင္းမွပင္ ‘ စာရိတၱပညာ’ ဘာသာရပ္ကိုတိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ခိုင္ၿမဲမႈသည္လည္းယဥ္ေက်းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။

ထိုမွ်မကေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတြင္း၌ဘက္စံုလိမၼာယဥ္ေက်းေသာေက်ာင္းသားလူငယ္တို႔ ကိုဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္ၿပီးစာရိတၱေမာင္ႏွင့္ေမာင္မယ္အျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္အားေပးရပါသည္။ ၄င္းမွာ ေနာင္တစ္ေခတ္ တိုင္းျပည္တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရမည့္ လူငယ္မ်ားအားယဥ္ေက်သိမ္ေမြ႔သည့္ မ်ိဳးခ်စ္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေစလို၍ ယခုကတည္းကေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘဝကတည္းကယဥ္ေက်းမႈစတင္ရရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ကေလးတို႔၏ဘဝတြင္ အခ်ိန္အမ်ားဆံုးသည္ စာသင္ေက်ာင္း၌သာကုန္လြန္ခဲ့ရေပသည္။ ႏုနယ္ေသာကေလးတို႔ကိုလိမၼာယဥ္ေက်းသူမ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားေပးရန္ တာဝန္မွာစာသင္ေက်ာင္းတြင္ အဓိကက်ေရာက္ေနပါသည္။ ႏူးညံံ့ေပ်ာ့အိေသာရြံ႕ႏွင့္ပမာတူလွသည့္ ရင္ေသြးငယ္တို႔ကိုစာသင္ေက်ာင္းမွ လိုသလိုပံုသြင္းႏိုင္ပါသည္။ လူငယ္တိုင္း၌သင္ၾကားျပသမႈမရွိဘဲမည္သည့္အရာကိုမွ် အလိုအေလ်ာက္ ျပည္စံုတတ္ေျမာက္မႈ မရႏိုင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေစရန္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာကေလးငယ္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈအစကိုစာသင္ေက်ာင္းမွ ရယူႏိုင္ၾကေပသည္။ ၄င္းအျပင္ အမ်ိဳးသားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကိုအခြန္ရွည္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရေပဦးမည္။


ခြန္ေက်ာ္ဦး
ကိုးကားခ်က္ - ပညာလက္သံစာအုပ္
Powered by Blogger.