Sunday, December 23, 2018

က်န္းမာဖို႔အတြက္တကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေအာင္ထားၾကစို႕လား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄)ရက္


“က်န္းမာျခင္းသည္ပထမ၊ က်န္းမာျခင္းသည္ဒုတိယ၊ က်န္းမာျခင္းသည္တတိယ”ဟုကၽြန္ေတာ္မွတ္ယူထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္က်န္းမာေရးကို အထူးဂရုစိုက္ေလ့ရွိပါသည္။ “ေရာဂါျဖစ္မွ ကုသျခင္းထက္ မျဖစ္မီႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းကပိုေကာင္းသည္” ဟူေသာ က်န္းမာေရးေဆာင္ပုဒ္ကိုလည္း လက္ကိုင္ထားပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္း အမ်ားအျပားရွိသည္မွာ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေအာင္ေနထိုင္ျခင္းသည္ အလြယ္ကူဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

စပိန္ဘာသာတြင္ စကားပုံတစ္ခုရွိပါသည္။ “ သန္႔ရွင္းမႈသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးပံုႏွစ္ပုံုျပည့္စံုၿပီ ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤသ႔ိုဆိုလွ်င္ သန္႔ရွင္းေအာင္ေနထိုင္လိုက္ပါက က်န္းမာရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္၀က္ေက်ာ္ေသခ်ာေနေပၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေရးသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေရးဟုဆိုရာ၌ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဟူ၍ ရွိပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းသန္႔ရွင္းမွသာ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းလာႏိုင္မည္ျဖစ္၍ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးသည္ ပို၍အဓိကက်သည္။

တစ္ကိုယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရးတြင္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္၏။ ခံတြင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းသို႔ အာဟာရပို႔ေဆာင္ရာ တစ္ခုတည္းေသာ တံခါးေပါက္ျဖစ္၏။ အစားအစာမ်ိဳးစံုဝါးမ်ိဳ ေပးရေသာေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးမ်ားအႀကိဳက္ဆံုးေနရာျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အစာမစားမီႏွင့္ အစာစားၿပီးတိုင္းေရျဖင့္ပလုပ္က်င္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ အိပ္ရာထခ်ိန္၊ အိပ္ရာဝင္ခါနီးအခ်ိန္တို႔၌ သြားတိုက္ေဆးျဖင့္ စနစ္တက်သြားတိုက္သည္။ ထိုေၾကာင့္သြားၾကားမ်ား၌ အစာမ်ားမက်န္ေတာ့သျဖင့္ ေရာဂါပိုးမ်ား မခိုေအာင္းနိုင္ေတာ့ပါ။ သြားမ်ားမွာ ေရာဂါကင္းၿပီး ျဖဴစင္လ်က္ရွိပါသည္။ ခံတြင္းနံ႔မ်ားလည္း ကင္းရွင္းလ်က္ရွိ၏။ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းတို႔သည္ ခံတြင္းကိုညစ္ညမ္းေစသည့္အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါလည္း ျဖစ္ပြားေစသည္ ဟုေဆးပညာရွင္တို႔ကဆိုထားေပရာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကြမ္းႏွင့္ ေဆးလိပ္တို႔ကိုေရွာင္ပါသည္။

“ ေစာေစာထ၊ သြားတိုက္၊ မ်က္ႏွာသစ္ ” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္အတိုင္းေန႔စဥ္ အိပ္ရာထ၊ သြားတိုက္ၿပီးလွ်င္လက္ကိုစင္ၾကယ္စြာေဆးၿပီး မ်က္ႏွာသစ္ပါသည္။ မ်က္စိအတြင္းမွ မ်က္ဝတ္မ်ားစင္ၾကယ္ေစရန္ လက္ခုပ္အတြင္းေရထည့္ၿပီး မ်က္လံုးကိုကပ္ကာ မွိတ္ခ်ည္ဖြင့္ခ်ည္ လုပ္ေပးသည္။ မ်က္စိသည္ စာၾကည့္ရာ၌သာမက သာယာလွပေသာ ျပင္ပေလာကႀကီးကို ရႈျမင္ခံစားရာတြင္လည္း မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာေၾကာင့္ မ်က္စိေကာင္းမြန္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အျဖစ္မ်ားေသာ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ၊ မ်က္ေျမွးေရာင္ေရာဂါ၊ မ်က္စိနာေရာဂါ စသည္တို႔ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မ်က္စိသန္႔ရွင္းေရးကို အထူးဂရုစိုက္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ႏွာေခါင္းသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေရရွဴေလ့က်င့္ခန္းျဖင့္ အညစ္အေၾကးအဝဝကို သန္႔စင္ေစပါသည္။

လူခႏၶာကိုယ္၏ အေရးပါဆုံးအဂၤါမ်ားဦးေခါင္းပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ဦးေခါင္းကိုဂရုစိုက္ရသည္။ ဦးေခါင္းက်န္းမာေရးသည္ ဆံပင္ႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသည္။ ‘ ဆံေကသာလက္ေလးသစ္၊ မုတ္ဆိတ္ေမႊးဗရပ်စ္’ ဟုစာဆိုေတာ္ ဦးပုညစာဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ပုဂံေခတ္အရည္းႀကီးတို႔၏။ ဆံပင္မ်ားကို ယခုလူငယ္မ်ားအႀကိဳက္ေတြ႕ေနၾကဟန္တူပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကမူဆံပင္ပံုထားရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္လည္းညီညြတ္ေအာင္၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္္လည္းကိုက္ညီေအာင္ ထားသင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။ ေရခ်ိဳးလွ်င္ ဦးေခါင္းမွ ေလာင္းခ်ိဳးၿပီးအခိုးအေငြ႕ထြက္ေစကာ ဆံပင္ကိုအၿမဲသန္႔ရွင္းေနေစသည္။ အဖိုးတန္ေခါင္း လိမ္းဆီသံုးမည့္အစား ျမန္မာ့ရုိးရာအုန္းဆီေမႊးျဖင့္ ဦးေခါင္းက်န္းမာေရးကို ျပဳျပင္ေပးပါသည္။

‘ေရမွန္မွန္ခ်ိဳးျခင္းသည္ မိသားစုက်န္းမာေရးကို ျပည့္စံုေစသည္။’ ဟူေသာရရွားစကားပံုတစ္ခုကိုၾကားဖူးပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေရမွန္မွန္ခ်ိဳးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ လူ႔ကိုယ္ခႏၶာသည္ေခၽြးထြက္သျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွဖုန္မႈန္႔မ်ားလာေရာက္ကပ္ၿငိေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအခါ မျမင္ရေသာေရာဂါပိုးမ်ားပါလာႏိုင္သည္။ ဤအတြက္ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ေရခ်ိုဳးၿပီးေရာဂါမ်ား ခိုေအာင္းႏိုင္ေသာေနရာမွန္သမွ်ကို ကုိယ္တိုက္ဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္တိုက္ခၽြတ္ပါသည္။ ေရခ်ိဳးၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာရွိေရမ်ားကို သန္႔ရွင္းေသာတဘက္ျဖင့္ ေရစင္သည္အထိသုတ္ၿပီးမွ ကိုယ္လိမ္းေပါင္ဒါလိမ္းသည္။ ၿပီးေနာက္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီးေသာအကၤ်ီ၊ လံုခ်ည္ကိုဝတ္ဆင္သည္။ အဝတ္ေဟာင္းမ်ားကိုဝတ္ပါက ကိုယ္ခႏၶာနံေစာ္၍ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစျပန္သျဖင့္ အဝတ္အစားသန္႔ရွင္းေရးသည္လည္း လိုအပ္လာျပန္သည္။ လူတစ္ေယာက္အဖို႔ အဖိုးတန္အ၀တ္မ်ားဝတ္ရန္ထက္ သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္မ်ားဝတ္ရန္ကပို၍ အေရးႀကီးသည္ဟုထင္ပါသည္။

လက္သည္းေျခသည္းရွည္လွ်င္ ညွပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ထမင္းကိုလက္ျဖင့္စားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လက္ကိုသန္႔ရွင္းေအာင္ထားရသည္။ လက္သည္းၾကားမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ခိုကပ္ႏိုင္ေသာေနရာျဖစ္၍ လက္သည္းမ်ားကိုရွည္ေအာင္မထားရပါ။ ထိုသို႔ လက္ကိုသန္႔ရွင္းေအာင္ထားျခင္းျဖင့္ သန္ေကာင္ေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါအမ်ားအျပားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

“ ေျခလက္မ်က္ႏွာေဆးေၾကာပါ၊ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရာဂါကင္း “ ဟူေသာငယ္စဥ္ကက်က္မွတ္ခဲ့ရသည့္ စာပိုဒ္ကေလးမွာ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိလွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္အိပ္ရာ၀င္ခါနီးတိုင္း ေျခ၊ လက္၊ မ်က္ႏွာမ်ားကိုေဆးေၾကာၿပီးမွ အိပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေအာင္ ေနထိုင္ေသာ္လည္းအိပ္ယာမသန္႔က အခ်ည္းႏွီးပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညအိပ္ခန္းသန္႔ရွင္းေရးကိုလည္း အေလးထားပါသည္။ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္၊ ေခါင္းအံုးမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏေနပူလွန္းရသည္။ ထို႔ျပင္မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ အိမ္သာသန္႔ရွင္းေရးပါမက်န္ ဂရုစိုုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

“အာေရာဂ်ံပရမံလာဘံ”က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္၏။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာျခင္းလာဘ္ႀကီးကိုရယူႏိုင္သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကို လူတိုင္းျပဳက်င့္လွ်င္ တစ္ကမၻာလံုးက်န္းမာလာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါဟု တိုက္တြန္းရင္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေက်ာ္သန္း မ်င္မိုရ္းခမ္း
ကိုးကားခ်က္ ( ပညာ့လက္တံစာအုပ္)
Powered by Blogger.