Monday, March 11, 2019

အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္ဖို႔ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားကိုယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းပို႔ၾကစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၁)ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝရွိၿပီး ျခားနားေသာဘာသာအယူဝါဒမ်ားလြတ္လပ္စြာရွင္သန္ထြန္းကားႏိုင္မႈသည္ ေရွးအစဥ္အဆက္ကပင္ တည္ရွိခဲ့ေသာအစဥ္အလာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဘာသာေရးအယူဂိုဏ္းကဲြမ်ား၊ ဘာသာေရးပြဲလမ္းမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ားစသည္တို႔စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာဝင္အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မွာလူဦးေရ၏ ၈၉.၃% ျဖစ္၍ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္းအျခားဘာသာဝင္မ်ားလည္းလြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္ရွိၾကသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ၅.၀၆%၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ၃.၈%၊ ဟိႏၷဴဘာသာဝင္ကိုးကြယ္သူ ၀.၅%၊ နတ္ကုိးကြယ္သူ ၀.၂% ရွိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံဟုေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုးသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာဘာသာကိုလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိၿပီးအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ကိုးကြယ္ၾကသည့္အတြက္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံဟုေခၚဆုိႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာရွင္ဘုရင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ရာဘာသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသာအားကိုးအားထားျပဳ၍ မ်ိဳးဆက္သစ္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေမြးထုတ္ေပးေနေၾကာင္းလူတိုင္းသိၿပီးေနၿပီျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာရွင္ဘုရင္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ိဳးခ်စ္ရဟန္းေတာ္တို႔၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္မႈျဖင့္ ပါးနပ္စြာလြတ္လပ္ေရးကိုရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔သို႔ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာမွာပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာပါဝင္သည့္အနက္ ထင္ရွားေသာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ - ေနာင္ဟဲုင္းဆရာေတာ္ ဦးေနမိ၊ ဦးကုသလ (ခ) အဘယ (ယခုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီ) တို႔သည္ မိမိလူမ်ိဳးေအးခ်မ္းသာယာလြတ္လပ္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ က႑ေပါင္းစံု၊ ေနရာေဒသေပါင္းစံုမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္ကိုလူတုိင္းျမင္ေတြ႕ရေပသည္။

ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ရာဘာသာကိုအထူးအေလးထားကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကသည္။ လ၊ ဥတုရာသီအလိုက္ မတူျခားနားေသာပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပရာတြင္လည္းဘာသာေရးအယူအဆအေပၚမူတည္၍ ကဲြျပားျခားနားေသာပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပေလ့ရွိသည္ သာမကလစဥ္လတိုင္း၊ လျပည့္လကြယ္ေန႔မ်ားတြင္လည္းနီးစပ္ရာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ စုေပါင္း၍ တရားနာ ၾသဝါဒခံယူျခင္း၊ ငါးပါးသီလခံယူၾကၿပီး၊ တစ္ညအိပ္ ဥပုသ္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ မိမိ၏ဘာသာတရားကိုကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခဲ့ျခင္းမွာေရွးဘုရင္ေခတ္ကပင္ ယေန႔ေခတ္အထိခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာအေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသိမ္ေမြ႕ၿပီးေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းသည္လည္းတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာဓမၼစကူလ္းသင္တန္းကိုလည္းက်ယ္ျပန္႔စြာဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနသည္ကိုလူတိုင္းျမင္ေတြ႕ရေပမည္။ ယခုလိုသင္တန္းကိုမ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးလူငယ္တိုင္းတက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံုးမၾသဝါဒစကားေတာ္မ်ားႏွင့္ တစ္ျခားေသာပညာရပ္ေပါင္းစံုကိုမ်ားစြာသိရွိႏိုင္သျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕လာၿပီးကိုယ္က်င့္တရား၊ စာရိတၱေကာင္းမြန္ေသာအနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ အသင့္ေလ့က်င့္ၿပီးျဖစ္ေစသည္။

အနာဂါတ္တြင္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားအတြက္ ေနရာေဒသက်ယ္ျပန္႔စြာဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာဓမၼစကူလ္းသင္တန္းကိုမိဘျပည္သူမ်ားသည္မိမိတို႔၏ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားကိုတက္ေရာက္သင္ၾကားေစရန္ အားေပးလိုပါသည္။ ဤသင္တန္းကို ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးပါေသာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ မ်ိဳးခ်စ္ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လက္ရွိပညာေရးကိုအေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အပတ္စဥ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္သာပို႔ခ်သင္ၾကားေဆြးေႏြးေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးကိုယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ ဦးစီးဦးေဆာင္ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကိုေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္ေပသည္။

ထိုသင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာ၊ ေဒသအႏွံ႔အျပားမွဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုလက္လွမ္းမွီစြာေတြးေခၚတတ္ေစရန္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကိုပါးနပ္စြာဦးေဆာင္ႏိုင္ေစရန္၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ၊ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ပရဟိတစိတ္စြမ္းရည္ျပည့္ဝ၍ ရပ္ရြာအတြက္ယံုၾကည္ရေသာအမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္သည့္ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမဦးစြာသင္တန္း၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔ၿပီးယခုတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာပအိုဝ္းေဒသရွိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔၏ မိခင္ဘာသာျဖစ္ေသာပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ပရဟိတစိတ္ျပည့္ဝေသာတာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကိုဦးေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးအစရွိသည့္ အေရးဟူသမွ်သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ လက္ဝယ္တြင္ အေျခခံက်ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ “ယခုလူငယ္ ေႏွာင္ဝယ္လူႀကီး”ဟူသည့္ စကားအတိုင္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကိုေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ၊ စနစ္က်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရင္းလက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါးနပ္စြာျဖင့္ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္လိုပါသည္။

ယေန႔မ်က္ေမွက္ေခတ္ကာလ ႏိုင္ငံေရးေလာကကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္းမိမိတုိ႔လူမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းမိဘျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ သားငယ္သမီးငယ္မ်ားကိုယဥ္ေက်းလိမၼာဓမၼစကူလ္းသင္တန္းသို႔ရသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေစျခင္းအားျဖင့္အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ၿပီးပရဟိတစိတ္ျပည့္ဝသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ၿပီးေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟုသံုးသပ္မိပါသည္။

ပအိုဝ္;မူ;ဗြာ
Powered by Blogger.