Wednesday, March 13, 2019

အလည္လာဖို႔ဖိတ္ေခၚ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏(ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔)တေပါင္းပြဲေတာ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃)ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုကိုးကြယ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သက့ဲသို႔ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္ သည္ႏွင့္အမွ် ဘာသာေရးပြဲေတာ္ေပါင္းစံုလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပၾကသည္။ ျမန္မာတို႔၏ဆယ့္ႏွစ္လ ရာသီပြဲေတာ္မ်ားထဲမွ ဘာသာေရးပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ 'တေပါင္းပြဲေတာ္'အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ေဖာ္ျပရေသာ္ တေပါင္းလသည္ ျမန္မာလမ်ားတြင္ ဆယ့္ႏွစ္လေျမာက္ျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္တာ၏ ေနာက္ဆံုးလျဖစ္သည္။ တေပါင္းလေရာက္သည္ႏွင့္ တေပါင္းပြဲေတာ္မ်ားကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္၌ က်င္းပၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေပသည္။ ၎ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပရာတြင္ ဗုဒၶပူဇာ၊ ဓမၼပူဇာ၊ သံဃာ့ပူဇာ ဟုဆိုအပ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပပူေဇာ္လ်က္ရိွၾကသည္။ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴျခင္း၊ ဆြမ္းေတာ္တင္ျခင္း၊ ပဌာန္းပူေဇာ္ ျခင္းစသည္တို႔ က်င္းပၾကသည္။ တေပါင္းပြဲေတာ္မ်ားထဲမွ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတို႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ "တေပါင္းပြဲေတာ္" တစ္နည္းအားျဖင့္ "ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔" ၏တစ္မႈထူးျခားပံုကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိတိုင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္အတြက္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ တေပါင္းပြဲေတာ္ဟုလည္း မွတ္ယူႏိုင္ေပသည္။

တေပါင္းပြဲေတာ္ကုိ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္သည့္ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း က်င္းပၾကပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ထပ္တူက်င္းပၾကသည္။ ၎ေဒသေပါင္းစံုမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ "တေပါင္းပြဲေတာ္(ေခၚ) ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔" ၏စည္ကားပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအမ်ားဆံုးတည္ရိွၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္လည္း အမ်ားဆံုးဟု မွတ္သားဖူးေပသည္။ တေပါင္းလျပည့္ေန႔သည္ သူရိယစႏၵာမင္း ဖြားျမင္သည့္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ "တေပါင္းလျပည့္ေန႔" ကို "ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔" အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ၎ပြဲေတာ္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေဝရာမီးပံုးပ်ံကြင္းမွ ေတာင္ဘက္လမ္းမႀကီးအတိုင္း(၁-မိုင္)ခန္႔ရိွ "ဒဲဥ္သီ;ေဗြကြင္း" ေခၚ "ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္း" ၌ ႏွစ္စဥ္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ၂၀၁၈-ခုႏွစ္တြင္ (၆၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ရိွခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပြဲေတာ္ရက္အားျဖင့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိ (၅)ရက္အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထိုရက္အတြင္းတြင္ ေဘာလံုး၊ ေဘာ္လီေဘာအားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ စာစီစာကံုး၊ ကဗ်ာ၊ ဝတၳဳ၊ ကာတြန္း၊ ေမာ္၊ ေငါဝ္းတဲက္၊ ေငါဝ္းကဲ စသည့္စာေပၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ အဆို၊ အက၊ အတီး၊ ရိုးရာ(ခယာ)တီးၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုဆုေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအကပေဒသာမ်ား၊ လွယဥ္ေက်းမယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ပအိုဝ္းအႏုပညာရွင္မ်ား၏ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ ထူးျခားသည္မွာ ၎ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအားလံုးကို ကြင္းျပင္တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ "ဒဲဥ္သီ;ေဗြ" ကြင္း ၏က်ယ္ျပန္႔မႈေၾကာင့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္ႏွစ္တာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ (PNO)ဌာနခ်ဳပ္ရံုးရိွ ဆိုင္ရာဌာန၏လႈပ္ရွားမႈဓာတ္ပံုမ်ား၊ အစိုးရဌာနမွ လူထုပညာေပးမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ရိုးရာအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည့္ ရိုးရာပစၥည္းအေခၚအေဝၚႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပအိုဝ္းစာေပျဖစ္ေပၚလာပံုမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတည္ရိွလာပံုမွတ္တမ္းမ်ား၊ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအတြက္ သက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုး၏မွတ္တမ္းမ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔ ျပဳလုပ္လာပံုမွတ္တမ္းမ်ား၊ ထင္ရွားသည့္ ရိုးရာပြဲေတာ္မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား စသည့္မွတ္တမ္းမ်ားက ပြဲေတာ္၏စည္ကားမႈကို အသက္ဝင္ေစခဲ့ပါသည္။

ထူးျခားသည့္အလွဴပြဲတစ္ခုမွာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ "တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ရိုးရာအလွဴပေဒသာလွည့္ပြဲ" ျဖစ္ေပသည္။ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ နံနက္(၆)နာရီ အခိ်န္တြင္ မူလမင္းကြန္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္ေက်ာင္းမွစ၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရိွရပ္ကြက္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ပါဝင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားပါမက်န္ ရိုးရာအလွဴပေဒသာပင္ကိုယ္စီျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရိုးရာအကျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီးပရိယတၱိ စာသင္တိုက္အထိ လာေရာက္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ ၎အလွဴပေဒသာပင္မ်ားမွ ထူးျခားလွပသည့္ ပေဒသာပင္မ်ားကို ဆုမ်ားျပန္လည္ခ်ီးျမႇင့္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ပူေဇာ္မည့္ အလွဴပေဒသာပင္ မ်ားသည္ ရွည္လ်ားသည့္ ဝါးပင္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီး ေရာင္စံုစကၠဴမ်ားျဖင့္အလွဆင္ကာ ရိုးရာလက္မႈပညာမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ထုတ္ေဖာ္ၾကပါသည္။ မတူညီသည့္ပန္းကႏုတ္အလွမ်ား၊ မတူညီသည့္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ထူးျခားလွပသည့္ရိုးရာဝတ္စံု၊ မ်ားျပားသည့္လူအင္အားတို႔ျဖင့္ ေန႔မြန္းတည့္သည့္အခ်ိန္ထိတိုင္ လွည့္လည္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ မြန္ျမတ္သည့္အလွဴဒါနတစ္မွာ မတူညီသည့္ထမင္းထုပ္မ်ားကို ေဝငွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎ထမင္းထုပ္မ်ားကို ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေပါင္းစံုရိွ မိဘျပည္သူမ်ားဒါနျပဳထားသည့္ မတူညီသည့္ဟင္းအမယ္မ်ားျဖင့္ လူဦးေရေထာင္-ေသာင္းမက ပရိသတ္အေပါင္းတို႔က ေန႔လည္စာအျဖင့္ သံုးေဆာင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ "ဒဲဥ္သီ;ေဗြ" ကြင္းထဲသို႔ အလံေတာ္တင္ျခင္း၊ အေလးျပဳျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေပးပို႔လာသည့္သဝဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္းအခမ္းအနားကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ လျပည့္ေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားကစားဗိုလ္လုပြဲမ်ားကို ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ပရိသတ္မ်ား၏ အားေပးေနပံုကိုလည္းေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ ညေနေမွာင္ရီပ်ဳိးစအခ်ိန္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုတို႔၏ ရိုးရာအကအလွပေဒသာမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈကို လာေရာက္အားေပးၿပီး ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ျပန္လည္ခ်ီးျမႇင့္ၾကပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အကအမ်ဳိးအစားအေပၚမူတည္၍ ဆုရရိွသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားကို လျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္တင္ဆက္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္စာေပၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ဆုရရိွသူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။

ရပ္ေဝးပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း အျခားေသာအထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေရွ႕ဖက္ ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ေဆာင္းရာသီစိုက္ခင္းမ်ား၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕မွ ထမ္စမ္းဂူ၊ မဲနယ္ေတာင္ရိွရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တလံုးၿမိဳ႕နယ္ခြဲရိွ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရား တေပါင္းပြဲေတာ္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာင္ေပၚရိွ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားႏွင့္တကြ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ တင့္တယ္ပံုကိုရႈျမင္ခံစားရင္း ၿမိဳ႕ေပၚရိွအပန္းေျဖစခန္းမ်ားသို႔လည္း ျပန္လည္အနားယူႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိ "ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔ (ေခၚ)တေပါင္းပြဲေတာ္" သည္ စာျဖင့္ဖြဲ႕ႏြဲ႕၍မျပည့္စံုႏိုင္သကဲ့သို႔ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ကုသိုလ္ရယူရင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရိွ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားပြဲေတာ္၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ရပ္ေဝးမွမိဘျပည္သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ခံစားႏိုင္ၾကပါေစဟုဆႏၵျပဳရင္း စာေရးသူလည္ပတ္ခဲ့ရေသာ ထူးျခားစည္ကားသည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏တေပါင္းပြဲေတာ္ အေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

မ်င္,မိုရ္;ခြန္
(ဘုရာ,ဗြါ)
Powered by Blogger.