Thursday, March 14, 2019

ပိုမိုပီျပင္ေသာပအိုဝ္းအလွယဥ္ေက်းမယ္ ၿပိဳင္ပြဲဆီသို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၅)ရက္

Photo - Credit

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း(၁၃၅)မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးလည္းအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ားစုက ၄င္းတို႔၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ကိုကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းထားၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ေသာအမ်ိဳးသားေန႔၊ ျပည္နယ္ေန႔ စသည္ျဖင့္ ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔မ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔ရိုးရာအစားအစာ၊ ရိုးရာအဝတ္အစားတို႔ကိုခင္းက်င္းျပသထားေလ့ရွိသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္သည္ ရိုးရာအက၊ ေခတ္ေပၚအက၊ ရိုးရာအတီးအမႈတ္တူရိယာစသည္ ျဖင့္  ရိုးရာေပါင္းစံုေဖၚျပေပးေသာပြဲေတာ္ဟုလည္းသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးမွလည္း၄င္းတို႔၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပခန္းမ်ားတြင္ ခင္းက်င္းျပသထားေလ့ရွိသည္။ ပအိုဝ္းရိုးရာအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းျဖစ္ေသာရိုးရာပလိုင္း၊ လြယ္အိတ္၊ ေခါင္းေပါင္း၊ အလံရင္ထိုး၊ နဂါးရင္ထိုးစသည့္ အသံုးအေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးခင္းက်င္းျပသထားသည္ကိုလည္းေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ကိုတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ေရာက္ရွိေနေသာပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကိုအရင္းခံကာမိမိေရာက္ရွိရာႏိုင္ငံကိုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္းေတြ႔ရပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ကိုစကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ အေမရိကန္ စေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုႏိုင္ငံေရာက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပႏိုင္ၾကသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္တြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာက်င္းပႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာပအိုဝ္းအလွယဥ္ေက်းမယ္ ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ကိုထည့္သြင္းထားၾကသည္။ ထိုအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ကိုတေပါင္းလျပည့္မတိုင္ခင္ တစ္ရက္အလိုအဖိတ္ညတြင္ ၿပိဳင္ပဲြထားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ မတူညီၾကေပ။ ပအိုဝ္းအလွယဥ္ေက်းမယ္အစီအစဥ္တြင္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ မိန္းမပ်ိဳတိုင္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ပြဲေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးေသာေဒသအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္အထိအလွမယ္ဝင္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။အလွမယ္ဝင္ၿပိဳင္ဖူးေသာညီမငယ္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရအလွမယ္တစ္ဦးဆိုသည္မွာရုပ္ရည္တစ္ခုတည္းႏွင့္ မျပည္႔စံုႏိုင္ေပ။ အလွမယ္တစ္ဦး၏ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမွာ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ႏွလံုးသား၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာကိုယ္က်င့္တရား၊ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝသူ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ရုပ္ရည္အတင့္အသင့္ရွိသူစသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အလွမယ္တစ္ဦး၏ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ရုပ္ရည္သာမက စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ပါလွၿပီးစစ္မွန္ေသာအလွမယ္တစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္တြင္ အကဲျဖတ္ဒိုင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား(သို႔မဟုတ္) အလွမယ္စာရင္းလက္ခံမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလွမယ္ဝင္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားအားနာမည္စာရင္းလက္ခံခ်ိန္တြင္မိမိအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ျပဳလုပ္ေစခ်င္ပါသည္။ ထည့္သြင္းကန္႔သတ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ
(၁) CVေဖာင္ျဖင့္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းျခင္း
(၂) လူေတြ႔ေခၚယူျခင္း(ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားလံုးတစ္ရက္တည္း)
(၃) အရပ္အနိမ့္အျမင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္း
(၄) ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအင္တာဗ်ဴးျခင္း
(၅) ဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္
(၆) ကာလအနည္းဆံုးတစ္ပတ္ခန္႔ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေစလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွာ ၿပိဳင္မည္ဆိုလွ်င္ ဤထက္မ်ားေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရပါသည္။ ဤသို႔ အထက္ပါ အခ်က္အလက္(၆)ခ်က္ႏွင့္သာေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ လူမ်ိဳးဂုဏ္သာမက ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ပါေဆာင္ႏိုင္ေသာအလွမယ္တစ္ဦးေရြးထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။  ၿပိဳင္ပဲြဝင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ (၁) မိမိစိတ္ဓာတ္ကိုျပင္ဆင္ထားရမည္၊ (၂) ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တိုင္းေရးျပည္ေရး၊ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အႏုပညာဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ားကိုေလ့လာဖတ္ရွုထားရမည္၊ (၃)အဂၤလိပ္ဘာသာစကားပိုင္းတြင္လည္းေလ့လာထားရမည္၊ (၄) က်န္းမာေရး၊ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး၊ အလွအပပိုင္းဆိုင္ရာတစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးတို႔ကိုဂရုစိုက္ရမည္၊ (၅) အခ်င္းခ်င္းေဖာ္ေရြစြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားသည္ အလွမယ္ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္တြင္ ရုပ္ရည္တစ္ခုတည္းသာ မေရြးခ်ယ္ဘဲဥပမာအားျဖင့္ (၁) ေမးခြန္းကိုမဲလိပ္ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ မဲလိပ္ႏိႈက္ခိုင္းေစၿပီးသူတို႔က်ရာမဲလိပ္ထဲမွ ေမးခြန္း၏အေျဖကိုေျဖဆိုေစရန္။ (၂) ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦးဦးမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအေထြေထြဗဟုသုတေမးခြန္းေမးရန္ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ Culture Show ေလွ်ာက္ခ်ိန္တြင္ စကားလံုးမ်ားစြာ မမိတ္ဆက္ေစဘဲနာမည္၊ ေနရပ္ ၊ ပညာအရည္အခ်င္းတို႔ကိုသာမိတ္ဆက္ေစ၍ အခ်ိန္ျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္  အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳ မည္ဆိုုပါက ပအိုဝ္းအလွမယ္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ား၊ ဒိုင္အျဖစ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားအဖို႔ မ်ားစြာအသံုးဝင္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအနာဂတ္ဂုဏ္ေဆာင္မည့္ အလွမယ္ေလမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာဒိုင္အျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ အလွမယ္ဝင္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားကိုအထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္ခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုပါက အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအလွမယ္မ်ားေပၚထြက္လာႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအလွမယ္မ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္အဆင့္သို႔ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသူတိုင္း အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေသခ်ာေလ့လာၿပီး  ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

နန္းခမ္းညာ - ေကာင္တန္ပင္တဝီးေဒသ
မွတ္ခ်က္ - ေသြးခ်င္းတို႔ပြဲေတာ္အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးေသာ
ညီမငယ္တစ္ဦး၏ အႀကံဥာဏ္ရယူၿပီးေရးသားတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
Powered by Blogger.