Thursday, April 25, 2019

ဆုံမွတ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၆)ရက္

Photo-Credit

အတိတ္သည္ ပစၥဳပၸန္ကိုပိုမိုလြယ္ကူစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစႏိုင္သည္သာမက အနာဂါတ္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏိုင္မည္ဆိုသည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွးကာလျဖစ္ရပ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အတိတ္ကာလဟူသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းမွသည္ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ/တိုင္းျပည္ဟုဆိုၿပီး သူႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အတိတ္ကာလသည္ မလႊဲမေသြရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ဟူသည္ ေကာင္းသည့္အတိတ္ရွိသကဲ့သို႔ နာက်ည္း၀မ္းနည္းစရာအတိတ္ေတြလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အတိတ္ကာလသမိုင္းသည္ ယေန႔ေခတ္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအတြက္ ေလ့လာသင္ယူစရာ သင္ခန္းစာမ်ားစြာရိွေနပါသည္။

အနာဂတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္ လူငယ္မ်ားသည္ အတိတ္ကရင္နစ္စရာ သမိုင္းသင္ခန္းစာကို အစဥ္သတိရေနရန္လိုအပ္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ စစ္ရႈံး၍ျဖစ္ေစ၊ အင္အားႀကီးသူကမတရားအႏိုင္က်င့္ခံရသည္ျဖစ္ေစ မိမိလူမ်ဳိးသည္ တျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ၀ါးၿမိဳျခင္းကိုခံရၿပီဆိုပါက ၀ါးၿမိဳျခင္းခံရသည့္ လူမ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္အရာ၊ တန္ဖိုးရွိေသာသက္ေသအေထာက္အထားဟူသမွ်သည္ အစအနမက်န္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ သူရိယစႏၵာမင္းမွစ၍ မႏူဟာမင္းအထိ မင္းဆက္ေပါင္း (၁၅၈)ဆက္အထိ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္က်ဌါန္းႏွင့္ ဘုန္းရွိန္သမၻာႀကီးျမင့္စြာျဖင့္ ခမ္းနားထည္၀ါစြာျဖင့္ ေနလာခဲ့ၾကေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဘာသာသာသနာကိုလည္း အထူးအေလးျမတ္ထားေသာလူမ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ သု၀ဏၰဘုမၼိသထုံေနျပည္ေတာ္ကို အစိုးရေသာ မႏူဟာမင္းလက္ထက္တြင္ အေနာ္ရထာမင္းကို စစ္ရႈံးေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔အထြတ္အျမတ္ထားရာ ပိဋကတ္သုံးပုံႏွင့္အတူ ေစတီပုထိုး၊ ဆင္းတုေတာ္၊ အႏုပညာလက္ရာ၊ အထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦးတို႔သည္ သု၀ဏၰသထုံေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အတူရွိရွိသမွ်အရာရာအားလုံးဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ တိုင္းျပည္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္အတူ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဟူသမွ်သည္ ဘာမွမက်န္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္သာမက ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုယ့္ဘာသာစကားကိုပင္ ျပန္မေျပာရဲေလာက္သည္အထိ ကိုယ့္သမိုင္းကိုကိုယ္ျပန္မေျပာခ်င္ေလာက္ေအာင္ပင္ သမိုင္းနာခဲ့ရေသာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးရွိလွ်င္ စာေပဘာသာစကားလည္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။ စာေပဘာသာစကားမရွိလွ်င္ လူမ်ိဳးလည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးမရွိလွ်င္လည္း တိုင္းျပည္လည္းအလိုလိုေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္ကို သု၀ဏၰဘုမိၼသထုံေနျပည္ေတာ္ပ်က္စီးျခင္းက သက္ေသပင္ျဖစ္သည္ကို ယေန႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး အစဥ္သတိရေနရန္လိုအပ္ပါသည္။

ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ စစ္ကိုမုန္း၍စစ္ကိုအလိုမရွိ၍ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနလိုေသာစိတ္ဆႏၵျဖင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ေ၀းရာ သြားရလာရခက္ခဲေသာ ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းေဒသေပၚတြင္ သီးသန္႔ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္ကို ယေန႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္၀မ္းစာအတြက္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ရိုးသားစြာေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ကံၾကမၼာဆိုး၏ႏိွပ္စက္မႈဒဏ္သည္ “ကံဆိုးမသြားေလရာမိုးလိုက္လို႔ရြာ”ဆိုသည့္အတိုင္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးႀကီးႏွင့္ထပ္မံႀကဳံေတြ႕ရျပန္သည္။ ပေဒသရာဇ္မ်ားသည္ ပအို၀္းျပည္သူလူထုအေပၚ အခြန္မတရားေကာက္ခံရျခင္းႏွင့္အတူ အေၾကာက္တရား၀င္လာေအာင္ ေက်းရြာမ်ားမီးရႈိ႕ပစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကိုေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေစျခင္းသာမက စိုက္ပ်ိဳးေစျခင္း၊ စားသုံးေစျခင္း၊ ေလာင္းကစားမ်ားျပဳလုပ္ေစျခင္းစသည္ျဖင့္ လူညြန္႔တုံးသြားေစရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ပအို၀္းလူထုသည္ ဖိႏိုပ္မႈဒဏ္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။

တိုင္းျပည္ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရေသာ္လည္း လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္ ဖိႏိုပ္မႈဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတုန္းက ပအို၀္းလူမ်ိဳးဟုဆိုလွ်င္ “ဘယ္ကလဲမၾကားဖူးဘူးဟု”အေျပာခံခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔ ေခတ္အခါ ျမန္မာသာမက ကမၻာ့အလယ္တြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအမွတ္သေကၤတႏွင့္ အတူ ပအို၀္းဟူ၍ လက္မေထာင္ႏိုင္သည္အထိ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားႏွင့္ရင္းကာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအတြက္ အနစ္နာခံဦးေဆာင္ဦးရြက္ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မေမ့အပ္သင့္ေပ။ ပအုိ၀္းသမိုင္းကိုလည္းမ်ားမ်ားေလ့လာရန္ႏွင့္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ပအို၀္းသမိုင္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းသည္ၿပီးခဲ့ေသာအတိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ အတိတ္ကိုအတိတ္မွာထားခဲ့ရမည္မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ ပိုမိုေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အတိတ္ကာလ၏ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အေၾကာင္းအရာေကာင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
   
လူငယ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ျဖစ္သည္။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ တိုင္းျပည္ႀကီးကိုျမင္ေတြ႕လိုပါက အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာလူငယ္မ်ားကို မ်ားမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္လည္း က႑ေပါင္းစုံတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေစရန္ စဥ္ဆက္မပ်က္ေလ့လာေနရန္လည္းအထူးလိုအပ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ယေန႔လူငယ္ေနာင္၀ယ္လူႀကီးဆိုသည့္ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း ယေန႔လူငယ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းမေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သည္သာမက လူငယ္မ်ားသည္လည္း လုံ႔လ၀ီရိယရွိစြာ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းမရွိပါက အတိတ္ကာလက ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာျဖစ္ ရပ္ဆိုးသင္ခန္းစာမ်ိဳးကို ယေန႕ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္းမေမ့အပ္သင့္ေပ။

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ အကူးအေျပာင္းကာလဆိုသည့္အတိုင္းအေရြ႕တိုင္းတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအတြက္ပါ၀င္ေနရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေခတ္ကာလအေနအထားအရ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းသီးသန္႔ေနထိုင္ရပ္တည္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေခတ္ကာလႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေျပာဆိုေနထိုင္ရပ္တည္တတ္ရန္လိုပါသည္။ အၿမဲတမ္းရန္သူ၊ အၿမဲတမ္းမိတ္ေဆြဟူ၍မရွိပါ။ ယေန႔မိတ္ေဆြဆိုေသာ္ျငားလည္း မနက္ျဖန္မွာရန္သူျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္ကာလအေျခအေနရ မိတ္ေဆြရန္သူဟူ၍ ပုံေသကားခ်ပ္တြက္ခ်က္မထားသင့္ပါ။ အေျပာင္းအလဲတိုင္းမွာ အသင့္အေနထားျဖစ္ေနရန္လိုအပ္ပါသည္။ သမာရိုးက် မိရိုးဖာလာအတိုင္း ေနထိုင္က်င့္ႀကံေန၍မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည္ကို အတိတ္ကာလက သင္ခန္းစာသည္ သက္ေသခံျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အတိတ္ကာလကအျဖစ္အပ်က္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီးေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ပအို၀္းအနာဂတ္ကိုတည္ေဆာက္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ပအို၀္းတမ်ိဳးသားလုံး၏ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာပန္းတိုင္ႀကီးဆီသို႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္း လူႀကီးမွလူငယ္၊ လူငယ္မွလူႀကီး စည္းစည္းလုံးလုံးႏွင့္ အခ်င္းအခ်င္းယုံၾကည္ေနရန္လိုအပ္သည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕သည္လည္း အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈရွိေနရန္ႏွင့္ သြားသည့္လမ္း မတူညီႏိုင္ေသာ္လည္း ေရာက္မည့္ပန္းတိုင္သည္ ဆုံမွတ္တူညီေနရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ပအို၀္းတမ်ိဳးသားလုံးလိုခ်င္ေနသည့္ ပအို၀္းတမ်ိဳးသားလုံး၏ စုစည္းႏိုင္မည့္ ဆုံမွတ္ႀကီးဆီသို႔ မေ၀းေသာကာလတြင္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။      

ၿခဲဳင္းေပခြန္ (စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.