Monday, May 13, 2019

ပအိုဝ္းနီ(ပအိုဝ္းတႏ်ား)ေဒသသို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃)ရက္

စာေရးသူမိမိသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လတြင္ ပအိုဝ္းနီေဒသသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ပအိုဝ္းနီတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသအေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳံးအနည္းငယ္ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါသည္။ ပအိုဝ္းနီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိၿပီးတိုင္းရင္းသားျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းနီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လင္းေခးခရုိင္၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားမြန္ေက်းရြာအုပ္စု(ေကာင္တန္ပန္ပီး) ေဒသႏွင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္၊ လိြဳင္လုံေက်းရြာအုပ္စု(ေကာင္တန္ပန္တဝီး) ေဒသတြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အစပထမတြင္ ပအိုဝ္းနီတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပန္တဝီးေဒသႏွင့္ ပန္ပီးေဒသတြင္သာ စုစည္းေနထိုင္ၿပီး စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ရင္း သံလြင္ျမစ္တစ္ေၾကာတြင္သာမက ေနရာေဒသအႏွံ႔သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ပအိုဝ္းနီေနထိုင္ရာေဒသကို သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီး - လိြဳင္လင္ - နမ့္စန္ - လင္းေခး - မိုင္းပန္လမ္းပိုင္းမွ တစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီး - ဆိုက္ေခါဝ္(ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္) - ေမာက္မယ္ - လင္းေခး လမ္းပိုင္းမွ တစ္ေၾကာင္း သြား၍ရပါသည္။ လင္းေခး ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေတာင္တန္းေပၚတြင္ရွိသည့္ ပန္တဝီးေဒသကို သြားမည္ဆိုပါက ေတာင္ႀကီး - ဆိုက္ေခါဝ္ - ေမာက္မယ္ - လင္းေခး - ေမာက္အြန္္ေလာဝ္ရြာ လမ္းပိုင္းမွသြားျခင္းျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းတိုၿပီး အဆင္ေျပပါသည္။ လင္းေခးၿမိဳ႕ကို ဝင္စရာမလိုေတာ့ပါ။  ေမာက္အြန္ေလာဝ္ရြာတြင္ရွိသည့္ နမ့္တိန္းေခ်ာင္း ေပၚရွိ ဆိတ္ကမ္း(ကူးတို႔)ငယ္ေလးတြင္ ကမ္း၏တစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ စက္ေလွျဖင့္ ကူးရပါသည္။ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး(၂၀၀၀)ႏူန္းႏွင့္ ကားငယ္တစ္စီးလွ်င္ (၁၀၀၀၀)ႏူန္းျဖင့္ ကမ္းကူးရန္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း စက္ေလွထားရွိပါသည္။

နမ့္တိန္းေခ်ာင္း၏ အေရွ႕ဖက္ကို ေရာက္ၿပီးလွ်င္ (၁)မိုင္ေက်ာ္သည္ ေျမျပန္႔လမ္းျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္လမ္းသည္ ေတာင္တက္လမ္းျဖစ္ကာ ေကာင္တန္ပန္တဝီးအထိ စုစုေပါင္း (၁၄)မိုင္ ခရီလမ္းတက္ရပါသည္။ လိုင္းကားမရွိပါ။ ေတာင္ေပၚကိုတက္ရန္ ကိုယ္ပုိင္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တက္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီ ဌားႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္ လိုက္ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ရာ တစ္ဦးလွ်င္ (၁၀၀၀၀)ေပးရပါသည္။ ကားျဖင့္သြားမည္ဆိုပါက 4wdပါသည့္ကားသည္ ပိုအဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး (၁၄)မိုင္ႏွင့္ တံတားမ်ားသည္ ေက်းလက္လမ္းဦးစီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်က္တို႔ျဖင့္ တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္း၊ ေျမသားလမ္းခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္  ေဒသခံမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ လမ္းျဖစ္သည္။ လမ္းေဘးဝဲယာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္  ေတာသဘာဝပီပီ ေတာေတာင္မ်ားထူထပ္ၿပီး သစ္မ်ဳိးစုံ ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ (၁၄)မိုင္လမ္းဆုံးလွွ်င္ ေတာင္ထိပ္တြင္ရွိသည့္ ပအိုဝ္းနီတိုင္းရင္းသားတို႔ ၏ ေနထိုင္ရာေဒသ ေကာင္တန္ပန္တဝီးကို ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းနီသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ၾကၿပီး ေတာင္ေစာင္း၊ ေတာင္ျမင့္တြင္ရွိသည့္ ေတာင္ယာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ အမ်ားစုသည္ လမ္းခရီး၏ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈ၊ သယ္ယူစရိတ္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔မိသားစု ဝမ္းစာဖူလုံေရးအတြက္ ေတာင္ယာစပါးကို အဓိကထားစိုက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ၾကက္၊ ႏြား၊ ဝက္မ်ားကို ေမြးျမဴသကဲ့သို႔ အျခားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ သစ္သီးပန္းမန္မ်ားကိုလည္း ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာမထည့္ဘဲ သဘာဝေျမၾသဇာျဖစ္သည့္ ေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်း၊ ဝက္ေခ်းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိပါသည္။ ပအိုဝ္းနီေဒသတြင္ရွိသည့္ မိသားစုအမ်ားစုသည္ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ မရွိမျဖစ္၊ မပါမၿပီး ဆားတစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ဝယ္ယူရသည္ကို ေတြ႔ရွိ၊ ၾကားသိရပါသည္။ အိမ္သုံးပစၥည္းကိရိယာအျဖစ္ ျခင္းေတာင္း၊ ပလိုင္း၊ ဖ်ာအစရွိသည့္တို႔ကို ကိုယ္တုိင္ယက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္ယာ၊ ၿခံမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေပါက္ျပားကိုသာ ဝယ္ယူၾကၿပီး က်န္သည့္ ထြန္တုံး၊ ထြန္ျခစ္မ်ားကိုလည္း ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္မွ ယေန႔အထိ လက္ဆင့္ကမ္း ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ပအိုဝ္းနီတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မရွိမျဖစ္သုံးရမည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း၊ အိမ္တြင္းမႈပစၥည္းမ်ားကို မိုင္းပန္ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕မေစ်းအထိ သြားေရာက္ဝယ္ယူၾကရပါသည္။ ေရွးေခတ္တြင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝန္တင္ႏြားႏွင့္ ဝန္တင္ျမင္းတို႔ျဖင့္ တင္ေဆာင္ၾကရၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏြားႏွင့္ျမင္းတို႔ကို ေမြးျမဴမႈ နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ တင္ေဆာင္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ပအိုဝ္းနီသည္ ရုိးသားပြင့္ လင္းျခင္း၊ ေဖာေရြျခင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားကာ ဂုဏ္ပကာသနကင္းသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္မႈအေဆာက္အဦးကို ေဒသရွိ သစ္ပင္၊ ဝါးပင္မ်ားကို ယူၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ပအိုဝ္းနီတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရုိးရာဝတ္စုံမ်ားအတြက္ ခ်ည္သားႏွင့္ ပိတ္စမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ယက္ လုပ္သူရွိသလို ထိုင္း(ယိုးဒယား)ႏိုင္ငံကိုလည္း မွာယူၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဝတ္စားမႈပုံစံသည္ ေခါင္းေပါင္းကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဆင္တူ(အေရာင္မ်ဳိးစုံ)ၿပီး အျပင္တစ္ထပ္တြင္ လက္ရွည္ရင္ဖုံး၊ အလယ္ တစ္ထပ္တြင္ ပိတ္စေရာင္စုံအစင္းျဖင့္ ခ်ဳပ္ဝတ္ၾကၿပီး လုံခ်ည္မ်ားမွာ ခ်ည္မွင္အနီေရာင္ကို အျခားေသာ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္မ်ားျဖင့္ ေရာၿပီး ခ်ဳပ္ဝတ္ၾကသည္။ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ပအိုဝ္းဘာသာႏွင့္ ရွမ္းဘာသာကို  ေျပာဆိုသုံးႏူန္းၾကသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေသာ္လည္း ပထဝီအေနအထားအရ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အေနနီးေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ရွမ္းစကားျဖင့္သာ တတ္ကြ်မ္းေအာင္ အရင္ဦးဆုံး သင္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူငယ္ပိုင္းမ်ားသည္ စကားေျပာသည့္အခါတြင္ ရွမ္းအသံ(စကား)ျဖင့္ ဝဲသြားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေသြးခ်င္းညီေႏွာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပအိုဝ္းနီေဒသကို တမင္တကာ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမ္းႀကဳံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားေရာက္မည္ဆိုပါက ၎ေဒသ၏ အလွအပမ်ားကို ေတြ႔ရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ ေနထိုင္မႈ၊ ရုိးရာဓေလ့မ်ားကိုပါ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး စာေရးသူမိမိအေနျဖင့္ ပအိုဝ္းနီေဒသသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ေသြးခ်င္းမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေသာေၾကာင့္ ေရးသားတင္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။

ခြန္တလ်ဴး/ ခမ္းလြယ္လုံ(ပင္ေလာင္း)
Powered by Blogger.