Tuesday, May 21, 2019

ေနာင္ေတာင္းတပ္ဦး ပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၂) ရက္



ပအုိ၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊ ေနာင္ေတာင္းတပ္ဦး ပရဟိတ   ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ေနာင္ေတာင္းဆရာေတာ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာစြမ္းရည္ျမွင့္ သင္တန္းကို ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ေမလ-၁၇ရက္ေန႔မွ ေမလ-၂၈ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုဒၶဘာသာစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းတြင္ ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္း၊ မိမိကိုယ္ကို သိရိွျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ (၃၈)ျဖာမဂၤလာအစရိွသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညားေရးေက်ာင္းရိွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶေကာလိပ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းကထိက ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားက သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းတြင္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ လိြဳင္လင္ခရိုင္၊ လင္းေခးခရိုင္မ်ားမွ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ သင္တန္းသူ/သားမ်ားက အမ်ားဆံုးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ ၄င္းသင္တန္းသည္ သံဃာ- ၁၄၇ပါး၊ သီလရွင္(၁)ပါး၊ သင္တန္းသား-၃၉၀ ဦး၊ သင္တန္းသူ-၆၀၆ ဦး၊ စုစုေပါင္း သင္တန္းသူ/သား ၁၁၄၄- ဦး တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ခမ္းရတနားခြန္- ခြန္ယံေသ


Powered by Blogger.