Tuesday, June 11, 2019

သားတစ္ေယာက္၏ေနာင္တ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁)ရက္


မိမိဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိတြင္မိဘႏွစ္ပါးစလုံး မရွိေတာ့ပါ။ မိခင္သည္ မိမိအသက္(၉)ႏွစ္ခန္႔တြင္ကြယ္လြန္ၿပီး ဖခင္သည္၂၀၁၈-ခုႏွစ္သီတင္းကြ်တ္ကာလအခါႀကီးရက္ႀကီးအလြန္တြင္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖင့္ ဆုံးပါးသြားခဲ့ရျပန္သည္။

မိခင္ဆုံးပါးခ်ိန္တြင္ မိမိမွာကေလးအရြယ္မွ်သာျဖစ္၍ မည္သည့္အရာမွ်မခံစားရေသာ္လည္း ဖခင္ဆုံးပါးခ်ိန္မွာတြင္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ ၿပိဳလဲသည့္အလား မိမိ၏ရင္ထဲတြင္အထီးက်န္စြာ ဟာလာဟင္းလင္းျပင္လို ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေငြ၏တန္ဖိုးသည္ ေငြမရွိ၍ ေငြလိုအပ္ခ်ိန္တြင္ သိလာလိမ့္မည္ ဆိုသကဲ့သို႔ မိဘမ်ားမရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္မွသာလွ်င္ မိဘတို႔၏ဂုဏ္ေက်းဇူးတရားမ်ား (တန္ဖိုးမ်ား)ကို ထဲထဲဝင္ဝင္နားလည္လာသည္ဟု ဆိုလွ်င္မွားမည္မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အခါေႏွာင္းခဲ့ေလၿပီ၊ မိမိ၏ဘဝသည္ ငယ္စဥ္အခါမွစ၍ ပန္းခင္းေသာလမ္းကိုမေလွ်ာက္လွမ္းရဘဲ အခက္ခဲမ်ားစြာျဖင့္ဆူးခင္းေသာလမ္းကိုသာ ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ မိမိအိမ္ေထာင္က်ၿပီး(၃)ႏွစ္ေျမာက္မွာပင္ အေဖသည္က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာ ေလေတာ့သည္။ မိမိသည္လည္း သားသမီးစားဝတ္ေနေရးအတြက္လုံးပမ္းေနရ၍ အေဖ၏က်န္းမာေရးကိစြ ၾကည့္ရႈဂရုစိုက္ရန္ အားနည္းခဲ့ေပသည္။ ဖခင္ဆုံးပါးသည့္အခါ မိမိပိုင္ဆိုင္ရသည့္အရာသည္ကား ေနာင္တတရားဆိုသည့္ အရႈံးသာက်န္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိလို ေနာင္တမ်ဳိးပိုင္ဆိုင္ေသာ သားသမီးမ်ဳိးမျဖစ္ရေလေအာင္ ေရးသားတင္ျပသြားပါမည္။

မိ္မိသည္ေမြးခ်င္းငါးဦးအနက္ အႀကီးဆုံးသားျဖစ္ၿပီးက်န္ေလးေယာက္မွာမိန္းကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အငယ္ဆုံးသုံးေယာက္သည္လူမမယ္အရြယ္တြင္ဆုံးပါးသြားၾက၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ေမာင္ႏွမႏွစ္ဦးသာရွိပါေတာ့သည္။ မိမိအသက္(၉)ႏွစ္ခန္႔တြင္ အေမကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အေဖသည္မိမိတို႔ေမာင္ႏွမႏွစ္ဦးအား ေစာင့္ေရွာက္မႈမျပဳဘဲ အဖိုးအဖြားဆီပစ္ထားၿပီး စိတ္ထင္ရာေလွ်ာက္သြားခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္သည္လည္း မိဘေမတၱာငတ္မြတ္၍ ေရႏွင့္ထိေတြ႕မႈ မရွိေသာအပင္မ်ားသည္ ညိဳးႏြမ္းသကဲ့သို႔  မိမိကိုလည္းအမ်ားအျမင္တြင္ သနားစရာအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကစားေဖာ္ကစားဖက္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္း မၾကာခဏအႏိုင္က်င့္ခံရပါသည္။ မိမိသည္အေဖႏွင့္ေနာက္ဆုံးေတြ႔ရသည့္အခ်ိန္သည္ မိမိတို႔ အားပစ္ထားၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ရာတြင္ မိမိအားမုန္႔ဖိုး(၃၀၀)က်ပ္ေပး၍ ထြက္သြားပါေတာ့သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာစကားအရ ထိုအခ်ိန္သည္အေဖသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီဟု သိရပါသည္။ ထိုေန႔မွစ၍ မိမိအသက္(၂၀)ႏွစ္ျပည့္ခါနီးအထိ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွမေတြ႔ရေတာ့ပါ။ ေႏွာင္ရွစ္ႏွစ္ကိုးႏွစ္ခန္႔အၾကာမွၾကားသိရသည္မွာ အေဖသည္ထိုသို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း အျခားေက်းရြာတစ္ရြာမွအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳကာ သားသမီးသုံးဦးေတာင္ထြန္းကားေနၿပီဟု သိရပါသည္။

မိမိအသက္(၂၀)ႏွစ္ျပည္ခ်ိန္တြင္ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္မွ်ေဝးကြာခဲ့ရေသာအေဖႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံဆည္းခဲ့ရပါသည္။ ေတြ႔ခါစတြင္ အေဖတို႔မိသားစု၏စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ အေတာ္အသင့္ျပည့္စုံသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္အဆင္ေျပမႈမရွိေတာ့ပါ။ မိမိသည္လည္း အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ လွဴစရာပစၥည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ေငြေၾကးအနည္းငယ္မွလြဲ၍ ဘာမွမေထာက္ပံ႔ခဲ့ပါ။ ရံဖန္ရံခါ စိတ္ထဲခံေနေသာ အရာတစ္ခုမွာ (၁၀)ႏွစ္လုံးလုံး သားသမီးတို႔ကိုပစ္ထားခဲ့ၿပီး သားသမီးအေပၚဖခင္ဝတၱရားမေက်ျပြန္သူဟု စိတ္နာသည့္ အခါမ်ဳိးလည္းရွိခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သားသမီးမ်ားအေပၚ ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္မႈ မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔ကိုေလာကလူပုံအလယ္တြင္ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ျဖစ္ေအာင္ တန္ဖိုးျဖတ္၍ မရေသာ ေျခလက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္မ်က္စိ၊ နားတို႔ကိုေပးခဲ့ေသာ မိဘတို႔၏ေက်းဇူးတရားသည္ကားဆပ္၍ ကုန္ႏိုင္မည္မထင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မိမိအိမ္ေထာင္က်ၿပီး(၃)ႏွစ္ေျမာက္တြင္ အေဖသည္က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာလာသည္။ မိမိအေနျဖင့္ အေဖကိုေကာင္းမြန္ေသာေဆးဝါးဓါတ္စာမ်ားႏွင့္အနီးကပ္ျပဳစုလိုပါေသာ္လည္း ဘဝကိုသုညမွစတင္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင္း အဘက္ဘက္မွလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတာဝန္ကိုထမ္းရသည့္အတြက္ အေဖ့ဆီသို႔အေရာက္အေပါက္နည္းခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေသာေဆးဝါးဓါတ္စာ စရိတ္စကႏွင့္အနီးကပ္ျပဳစုမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အေဖသည္ ေနာက္ဆုံးထိုေရာဂါျဖင့္ပင္ ေသမင္း၏ ဆြဲေခၚရာသို႔လိုက္ပါသြားခဲ့ေပသည္။ အေဖ၏ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အခ်ိန္တြင္ (မိမိအပါအဝင္) တစ္နယ္တစ္ေက်းဆီေရာက္ရွိေနၾကေသာ သားသမီးတို႔၏မ်က္ႏွာကိုပင္ ျမင္ေတြ႔ခြင့္မရခဲ့ေသာ အေဖ၏ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္သည္ကား အေဖ့အတြက္မည္မွ်မြန္းက်ပ္၍ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြးရင္း ေနာင္တတရားမ်ားစြာျဖင့္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။

ေနာင္တ တရားဆိုသည္မွာ ေနာင္မွရသည္ ဆိုသည့္စကားပုံအတိုင္း သားသမီးမ်ားသည္ မိဘတို႔အားသက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ စားခ်င္ေသာအစားအစာမ်ားကို မၾကာခဏဝယ္ယူေပးၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ သြားလိုေသာေနရာ၊ျဖစ္ေစလိုေသာအလိုဆႏၵတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ေျပာဆိုေသာစကားတို႔ကို မွားသည္/မွန္သည္ဟုျပန္မေျပာဘဲ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နားေထာင္ေပးျခင္း စသည့္လိုအပ္ေသာျပဳစုယုယမႈတို႔ကို သားသမီးမ်ားဘက္မွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ (မိဘမ်ားဆုံးပါးေတာ့မွ ဟိုဟာေကြ်းခ်င္သည္ဟာ ေကြ်းခ်င္ပါေသာ္လည္း မစားႏိုင္ေတာ့ပါ) မိမိသည္ အထက္ပါအခ်က္တို႔ကို အေဖရွိေနခ်ိန္တြင္ မျဖည့္ဆည္းခဲ့ရသည့္အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုသားမိုက္တစ္ေယာက္ဟု အမည္တပ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးသည့္ မိမိတို႔၏ေက်းွဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါးတို႔႔ကို ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုပါ၊ မိဘတို႔၏မ်က္ရည္တစ္စက္သားသမီးတို႔၏ဆင္းရဲတစ္သက္ဆိုသည့္ အတိုင္း မိဘတို႔အားစိတ္ဆင္းရဲေစေသာအျပဳအမႈတို႔ကို မျပဳလုပ္မိေစရန္ႀကိဳးစားေစလိုသည့္အျပင္ မိမိလို ေနာင္တ တရားမ်ားသာပိုင္ဆိုင္ေသာသားသမီးမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ မိဘမ်ားအေပၚဝတၱရားေက်ျပြန္ပါေစဟု ဆုေတာင္းရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္
ခြန္ေဗစိန္
Powered by Blogger.