Thursday, June 6, 2019

တာဝန္ ေက်ၿပီလား မ်ိဳးခ်စ္တုိ႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၆) ရက္


ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ေတြ႕ဆံုစုစည္းျခင္းမဟုတ္၊ ေရွးပေဝသဏီ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီကတည္းက အတူတကြ စုစည္းေနထုိင္ရွင္သန္လာခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိမေမ့ဘဲ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ သမုိင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ သမုိင္းႏွင့္ပက္သက္လာလွ်င္ ေလ့လာမွတ္သားဖုိ႔ အင္မတန္အားနည္းပါ သည္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ မမီလိုက္ေသာ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ မေလ့လာမိေသာ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ အေလးအနက္မထားမိေသာ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသား တုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ပက္သက္၍ တုိက္ရုိက္အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္ေသာ နည္းအား ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျဗာင္လိမ္ ေျဗာင္စား လုပ္ေနသူမ်ား အတြက္ အသက္ရွဴေခ်ာင္ေန ေစမည္မွာ မလြဲပါေခ်။ 

သမုိင္းေၾကာင္းဆုိသည္မွာ ရာဇ၀င္မဟုတ္၊ ပံုျပင္မဟုတ္၊ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ မမီလုိက္သူမ်ား၊ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ မေလ့လာ မိသူမ်ား၊ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ အေလးအနက္မထားမိသူမ်ားရွိေနသေရြ႕ သမုိင္းကုိေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အသက္ရွဴေခ်ာင္ေနမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းပညာရွင္တစ္ဦး၏ အဆုိအမိန္႔ကုိ နာၾကားမွတ္သားခဲ့ရဖူးေလသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိသမုိင္းေၾကာင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မမီလုိက္ေသာ္လည္း သိမီႏုိင္ေအာင္၊ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္၊ အေလးအနက္ထားတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ႀကိဳးပမ္းၾကရမည့္တာ၀န္မွာ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသား၏ ေမြးရာပါဗီဇတာဝန္ သာ ျဖစ္ေလသည္။
 
တုိင္းရင္းသားသမုိင္းမ်ားသည္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏုိင္င့ံတကာေရးရာ အေျခအေနႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ျပည္တြင္းတုိင္းရင္းသား ေရးရာ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘ၀ သာယာ၀ေျပာေရးကုိ ေရွးရႈကာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓာတ္၊မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကုိ အျမင့္မားဆံုး ရွိေနေစရန္ ေမြးျမဴထားၾကာရန္လုိအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းသည္ လူမ်ိဳးတုိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ ခံယူရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈကုိ အစဥ္အၿမဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကုိ ျမတ္ႏုိင္းျခင္းသည္ အလြန္တန္ဖုိးရွိသည့္ အရည္အေသြး တစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကုိယ့္ေဒသကုိ ျမတ္ႏုိးတြယ္တာျခင္း၊ ကုိယ့္အမ်ိဳးအႏြယ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးဂုဏ္ႏွင့္ဇာတိဂုဏ္ကုိ အသက္ေပး ကာကြယ္ျခင္းသည္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုိးဘြားလက္ထက္ ကေန သားစဥ္ေျမးဆက္ မပ်က္မကြက္      ထမ္းရြက္ ခဲ့သည့္ သမုိင္းမ်ားက သက္ေသထူခဲ့ၾကသည္။ 

ေခတ္အဆက္ဆက္က သမုိင္းအဆက္ဆက္က လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ ျဖစ္တည္ တည္ရွိလာသည့္ မိမိလူမ်ိဳးကုိ ဂုဏ္ယူတတ္ရမည္။ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔အတြက္လည္း အဘက္ဘက္မွ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔လည္း တာဝန္ ကုိယ္စီရွိၾကသည္ဟု  ခံယူထားရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိေဒသအတြင္းတြင္ လက္ညိဳးထုိးမလႊဲ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ ေတြ တတ္သိပညာရွင္ေတြ ေပၚထြန္းလာၿပီ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိႏုိင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိေဒသ တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္း ဝုိင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။
 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားသည္ သမုိင္းဟုဆုိလွ်င္ ပ်င္းရိစြာျဖင့္ တုန္႔ျပန္တတ္ၾကသည္ အရင္အခ်ိန္ကာလ သည္လည္း သမုိင္းကုိေလ့လာႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးခဲ့သည္တစ္ေၾကာင္းပါသည္။ အမွန္သည္ ကုိယ့္လူမ်ိဳး ဘယ္ကလာသည္ သမုိင္းကဘယ္လုိရွိခဲ့သည္စသျဖင့္ သမုိင္းသိမွ ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိ တန္ဖုိးထားတတ္မည္။ ကုိယ့္လူမ်ိဳးရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတန္ဖုိးထားတတ္မည္။ ကုိယ့္ေဒသကုိ တန္ဖုိးထားၿပီး ထိန္းသိမ္းၾကမည္ျဖစ္သည္။ သမုိင္းမသိလွ်င္ လူအဆုိသည့္ စကားၾကားဖူးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေတာ္ေတာ္ တတ္သိေနပါေစ ကုိယ့္လူမ်ိဳးသမုိင္းကုိ မျဖစ္မေန ေလ့လာ သိရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ့္ရုိးရာထံုးတမ္းဓေလ့၊ ကုိယ့္ေဒသအလွအပမ်ားကုိလည္း ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရံုမက တုိးခ်ဲ႕ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ ထိန္းသိမ္းခ်င္သည့္ ဓေလ့တစ္ခုကုိလည္း တည္ေဆာက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိသည္ ဘာသာတရားကုိင္းရွိင္းမႈရိွသည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား၏ ဦးေဆာင္လမ္းျပမႈကုိ တစုိက္မတ္မတ္ တညီတညြတ္ ေလွ်ာက္လမ္းခဲ့သည္မွာ ျမန္မာမက ကမၻာပါ စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိပကတိအေနအထားကုိ အစည္းမျဖည္ေအာင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ မပ်က္ျပားေအာင္ ၎အစဥ္အလာ တစ္ရပ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရးအသိ ၊ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ား ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

အမွီအခုိကင္းသည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာေစရန္ ကုိယ့္လူမ်ိဳး၏ ထံုးတမ္းဓေလ့၊ ရုိရာယဥ္ေက်းမႈ  ၊စာေပစကား၊ ဂီတအႏုပညာ စသည္တုိ႔ကုိ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းအားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ရုိးရာအ၀တ္အစားမ်ားသည္ မိမိေဒသက ကုိယ္ပုိင္ယက္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရႊက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား အမ်ားဆံုးသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းကုိ မွီခုိအားထားေနၾကသည္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေကာင္းေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ အစုအဖြဲ႕ျဖင့္လုပ္ကုိင္တတ္သည့္ ဓေလ့ကုိလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားသည္ ေကာင္းေသာေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ျဖစ္လာေစရန္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကုိင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ထုပ္ပုိးတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္အဆင့္ထိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ႏုိင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိမွသာလွ်င္ အမွီအခုိကင္းသည့္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ့္လူမ်ိဳးသမုိင္းမ်ားကုိလည္း ေလ့လာသိရွိၾကၿပီး၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိယိ့ရုိးရာ ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကုိလည္း ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔၊ အမွီအခုိကင္းသည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ဖုိ႔ အားလံုးေသာ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ကုိယ္စီတာဝန္ရွိ သည္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္းတြင္ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားညီေနာင္ၾကားမွာ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသား မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုထဲကပအုိဝ္း၊ သမုိင္းထဲကပအုိ၀္းဟု ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာျဖင့္ ေခါင္းဦးေမာ့ ႏုိင္ၾကပါေစဟု တုိင္တြန္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္ ။ 

ခြန္ရက္ခမ္းထီ
-ကုိးကားခ်က္ - ျပည္ေထာင္စုထဲကပအုိ၀္း

Powered by Blogger.