Tuesday, July 2, 2019

လူတိုင္းမယုံမွတ္သင့္ေသာ စကား(၁၀)ခြန္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃)ရက္


စီးပြားေရးေလာကတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ျဖစ္ေစကိုယ္ပုိင္ဆုံးခ်က္မပါပဲ သူတစ္ပါးေျပာတုိင္းအႀကံေပးတိုင္းလုိက္နာက်င့္သုံးေနသူမ်ားသည္ ေနာင္တတရားမ်ားကိုရင္ဝယ္ေထြးပိုက္ရတတ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေသာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သူသည္သာလွ်င္ ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လူသားတိုင္းသည္ မိမိအေတြးအေခၚယူဆခ်က္မ်ားတြင္ ပညာသားပါပါ နည္းပညာမ်ိဳးစုံတို႔ျဖင့္ ကိုယ္ပုိင္ဘဝကိုတည္ေဆာက္ႏုိ္င္မွသာ သူတစ္ပါးတို႔၏ပါးစပ္ဖ်ားကမိမိဘဝကို မကုန္ဆုံးေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ပုိင္ဘဝကိုလူ႔အခြင့္အေရးအရျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ မလႊဲေစဖို႔ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသုိ႔မလႊဲမွားဖို႔အတြက္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာသမားေကာင္းမ်ားရွိဖို႔ အလြန္လိုအပ္ပါသည္။

ရခဲလွသည့္လူ႔ဘဝသည္ အက်ိဳးရွိရွိေနထုိင္တတ္ရန္လုိအပ္ၿပီးမွန္မွန္ကန္ကန္ ဆုံးျဖတ္တတ္ဖို႔ရန္လည္း အေရးႀကီးျပန္ပါသည္။ မိမိေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေလာကေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို သယ္ပုိးႏုိင္ဖုိ႔ဆိုလွ်င္အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကိုသင္ယူရမည္၊ ဘာသာေရးတရားလိုက္စားရမည္၊ ဆရာသမားေကာင္းမ်ားရွိရမည္၊ အားလပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ စာဖတ္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္တြင္ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ သူတစ္ပါးေျပာေသာစကားျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ဘဝကိုဖန္တီးျခင္းေၾကာင့္ လူလိမၼာေလးျဖစ္သင့္ပါလွ်က္ လူဆိုးသူခုိးျဖစ္ရျခင္း၊ မူးယစ္၏သားေကာင္ျဖစ္ရျခင္း၊ ဒုစရိုက္သမားျဖစ္ရျခင္းစသည့္ မေကာင္းေသာေနထိုင္ေျပာဆိုမႈ အေမြဆိုးမ်ားကိုလက္ခံရရွိကာ မေကာင္းမႈမ်ားကိုအဟုတ္ထင္ အေဖာ္လုပ္ၿပီးရခဲလွသည့္ လူဘဝကိုအခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ ေထာင္တြင္းသာအဆုံးသတ္ၾကရေလသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔အမွားမ်ားကိုလူငယ္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားသတိထားဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္မမွားခင္ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ တန္ဖိုးရွိေသာ ဘဝကိုေလာကႀကီးအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ရန္အလို႔ငွာရည္ရြယ္၍ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေဒသနာေတာ္လာသည့္အတိုင္း ယုံမွတ္လို႔ပုံမအပ္မိေစဖို႔၊ အထူးသျဖင့္ကိုယ္ပိုင္ဆင္ျခင္ ဉာဏ္မပါပဲမယုံၾကည္၊ မစြဲလမ္းသင့္ေသာစကား(၁၀)ခြန္းကိုေကသမုတၱိသုတ္၊ ကုလာမပုဏၰားအားေဟာၾကားေပးသည့္အတိုင္းအက်ည္းခ်ဳပ္ေရးသားတင္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ - ၎စကား (၁၀)ခြန္းမွာ-
(၁)ငယ္ရြယ္စဥ္က ၾကားဖူခဲ့သည့္စကားမို႔ မွန္ကန္သည္ဟုယုံမွတ္ျခင္း၊ (၂)မိဘဘိုးဘြားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးစံဆိုၿပီးယုံမွတ္ျခင္း၊ (၃)အမ်ားသူငါ ေျပာဆိုက်င့္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ယုံမွတ္ျခင္း၊ (၄)သူတစ္ပါးေျပာဆုိေသာစကားႏွင့္ မိမိသင္ယူဖူးသည့္က်မ္းဂန္အတုိင္းမွန္ကန္သည္ဟုယုံမွတ္ျခင္း၊ (၅)မိမိႀကံစည္ေတြးေတာသည့္အတိုင္းမွန္ကန္သည္ဟုယုံမွတ္ျခင္း၊ (၆)သူတစ္ပါးလုပ္ငန္းႏွင့္ မိမိစရိုက္ကိုက္ညီျခင္းေၾကာင့္ ယုံမွတ္ျခင္း၊(၇)စာေပက်မ္းဂန္အတိုင္းငါတို႔လုပ္သည္ဟုယုံမွတ္ျခင္း၊ (၈)သူတစ္ပါးေျပာဆိုေသာစကားႏွင့္ မိမိအယူအဆတူညီျခင္းေၾကာင့္ ယုံမွတ္ျခင္း၊ (၉)ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္ ပညာရွိသူမ်ားမိန္႔ၾကား၍ အမွန္တရားျဖစ္ေၾကာင္းယုံမွတ္ျခင္း၊(၁၀)ငါတို႔ဆရာ၊ ငါတို႔ကိုးကြယ္မႈ ငါတို႔ဓေလ့ထုံးစံဆိုၿပီးယုံမွတ္ျခင္းဟူ၍ (၁၀)ခြန္းျဖစ္သည္။

ယုံမွတ္လို႔ပုံအပ္မိသူမ်ားမျဖစ္ေစဖို႔အထက္ပါေဖာ္ျပေပးခဲ့သည့္စကား(၁၀)ခြန္းတြင္ကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးမိမိျပဳသမွ် ကိစၥအဝဝတြင္ အမွားႏွင့္အမွန္ေဝဖန္ပိုင္းႏုိင္ၾကပါေစ၊ ေအာင္ျမင္ေသာဘဝကိုကိုယ္တုိင္ဖန္တီးရယူႏုိင္ပါေစဟုစာေရးသူအေနျဖင့္ ေတာင္းဆုျပဳအပ္ပါသည္။

လူတိုင္းအထူးသတိျပဳရန္မွာ သူတစ္ပါးေျပာၾကားေသာ စကားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ အယူအဆအေတြးေခၚေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ပညာရွင္မ်ား၏အဆိုအမိန္႔မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစတစ္ထစ္ခ် မယုံၾကည္သင့္ေပမိမိကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသည့္အခါ အက်ိဳးမရွိ႐ုံမကကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာေစႏုိင္ေသာ စကားျဖင့္လွ်င္ ပယ္သင့္က ပယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယုတ္စြအဆုံးမိဘႏွင့္ဆရာသမားတို႔၏ စကားပင္ျဖစ္ေစအက်ိဳးစီးပြားကိုမျဖစ္ထြန္းေစပါက ယုံၾကည္ကိုးစားရန္မသင့္ေၾကာင္း ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တိုင္ ကုလာမသုတၱန္တြင္ အတိအလင္းေဟာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ႕အရာမ်ားသည္ သူတစ္ပါးေျပာဆုိမႈႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘဝမွာမ်ားစြာကြဲျပားျခားနားလွ်က္ရွိသည္။မိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေကာင္းေသာစကားႏွင့္ မေကာင္းေသာစကားမ်ားျဖင့္ ဘာပဲေျပာဆိုေနပါေစမိမိကိုယ္တုိင္လုိက္နာက်င့္သုံး၍ အနာဂါတ္ပစၥဳပၸန္ ႏွစ္တန္ေသာအက်ိဳးစီးပြားကိုျဖစ္ထြန္းေစမွသာလုိက္နာက်င့္သုံးသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္လူတိုင္းမယုံအပ္၊ မပုံအပ္မယုံမွတ္သင့္ေသာ ဘုရားေဒသနာေတာ္လာစကား(၁၀)ခြန္းကိုေရးသားတင္ျပရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အဆုံးသတ္လိုက္ရပါသည္။

နန္းစန္းစန္းဝင္း
Powered by Blogger.