Wednesday, July 3, 2019

အိမ္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၄)ရက္အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတာ၀န္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ထမ္းေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အိမ္ရွင္မရာထူးျဖင့္  မီးဖိုေဆာင္တာ၀န္ကို ေန႔စဥ္မျပတ္ ထမ္းေဆာင္ေနရသည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အိမ္ရွင္မတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရသည္မွာ လုပ္ငန္းမယ္မယ္ရရ ျပသႏိုင္မႈမရွိေသာ္လည္း နားခ်ိန္မရွိ၊ လြယ္ကူမႈမရွိ၊ ကုိယ္၏ပင္ပန္းမႈ၊ စိတ္၏ဖိစီးမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကံဳေတြ႕ခံစားရသည္ကို နားလည္မႈမ်ားရွိၾကေသာ္လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာမႈနည္းၿပီး မိသားစု၀င္မ်ားမွ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဖးမမႈမ်ား အားနည္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မီးဖိုေဆာင္ကိစၥ၊ အိမ္တစ္အိမ္၏ အေသးအဖြဲ႕ကိစၥႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသူသည္ အိမ္ရွင္မမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူတတ္ၾကသည္။

မီးဖိုေဆာင္ကိစၥ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မနက္မိုးမလင္းမီ အိပ္ယာမွ ထၾကရၿပီး တစ္အိမ္သားလံုး၏ တစ္ေန႔တာ စားေသာက္ေရးအတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ေပးေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္အိမ္လံုး၏ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေရး၊သိမ္းဆည္းေရးကိစၥေတြပါ လုပ္ေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ တခါတေလ တစ္အိမ္သားလံုးထက္ ေနာက္က်မွ အိပ္ယာ၀င္ရပါေသးသည္။ ထိုခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္ေပးမႈအေပၚတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ မိသားစုမ်ားထဲမွ စိတ္တိုင္းက်မႈ မရွိခဲ့လွ်င္ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ားခံရသည္မက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္မ်ားအေပၚ တခါတေလ ျပစ္တင္ေစာ္ကားမႈမ်ားလည္း ခံေနရပါသည္။

အိမ္မႈကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိသားစု၀င္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ ပိုမိုသာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မိသားစုဘ၀ကို မလႊဲမေသြ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိမ္မႈကိစၥအ၀၀ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး၏ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ခက္ခဲပင္ပန္းမႈမ်ားအေပၚသိရွိနားလည္လာႏိုင္ကာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား ပိုမိုထားရွိႏိုင္၍ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစကာ သာယာေပ်ာ္ရႊင္သည့္ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမည္။

အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ျမစ္ျပင္က်ယ္ႀကီးနွင့္ တူပါေပသည္။ ျမစ္၏ ဟိုတစ္ဘက္ကမ္းသို႔ သြားဖို႔ရာ တစ္ေယာက္အားႏွင့္ ေလွာ္ခတ္၍ မေရာက္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီးမွ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုသည့္ ျမစ္ျပင္က်ယ္မွာ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို အံတုရင္း တက္ညီလက္ညီ ေလွာ္ခတ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိလို သည့္ ျမစ္၏ တစ္ဘက္ကမ္းသို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတူ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ မိသားစုကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ အိမ္မႈကိစၥေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္းမ်ားမခြဲျခားဘဲ တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိလိုခ်င္သည့္ အိမ္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလႊဲမေသြရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ အိမ္မႈကိစၥႏိုင္နင္းရမည္။ အိမ္မႈကိစၥႏိုင္ႏွင္းမွသာလွ်င္ မိန္းမေကာင္းပီသသည္ ဟူေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ယေန႔ခ်ိန္ထိ သားသမီးမ်ားအေပၚ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ဤသြန္သင္ဆံုးမမႈေၾကာင့္ပင္ သမီးမိန္းခေလးမ်ားသည္ အလိုလိုေနရင္း အိမ္မႈကိစၥသည္ ၎တို႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခေလးငယ္ဘ၀မွ ေဆာ့ကစားရာပင္ အိုးပုတ္၊ အိုးရုပ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္သည့္ ကစားနည္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ကစားတတ္ၾကပါသည္။ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ မီးဖိုေဆာင္ကိစၥကို အလိုလိုပင္ တာ၀န္ယူတတ္လာပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးဘ၀သည္ မီးဖိုေဆာင္မွာပင္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုး တတ္ၾကပါသည္။

သားသမီးမ်ား၏ အနာဂတ္ဘ၀သည္ မိဘမ်ား၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈေပၚတြင္ အမ်ားႀကီး မူတည္သည္။ သမီးမိန္းခေလးျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ႏုတ္အမူအရာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ရမည္ဟု သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ား မွန္ကန္ေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္အပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္သားကဲ့သို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ထားရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ သတၱိမ်ား ေမြးဖြားရန္ သြန္သင္ဆံုးမမႈ အားနည္းပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ခံဘ၀မ်ားကို က်ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ သားေယာက်ာ္းေလးျဖစ္လွ်င္ ရဲရင့္ရမည္၊ သတၱိရွိရမည္ဟု သြန္သင္ဆံုးမမႈမွန္ကန္ေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာ၊ မည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲရင့္ရမည္၊ သတၱိရွိရမည္၊ ထိုရဲရင့္ျခင္းမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္ဟူ၍လည္း သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားလည္း ျပဳေပးသင့္ေပသည္။

အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းမ်ားအေပၚ တန္းတူသြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားမျပဳလွ်င္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမဆို သားသမီးမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းလာတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစုကိစၥတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အိမ္ျပင္ထြက္၊ ၀င္ေငြရွာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ဟူသည့္ တာ၀န္ရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး အိမ္မႈကိစၥသည္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမရွိသည္ဟု မွတ္ယူတတ္ေလ့ရိွၾကသည္။

အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀ကို ကိုယ္ခ်င္းစာနားလည္ေပးႏိုင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လက္တြဲေခၚယူရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀သည္ မီးဖိုေဆာင္ကိစၥတြင္ မၿပီးဆံုးေစဘဲ ျပင္ပေလာက၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ပိုမို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ မိသားစုကိစၥ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းသည္ အိမ္ရွင္မအမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိကတာ၀န္ယူၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္ ၀င္ေငြရွာရံုႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိသည္မွာ လူတိုင္း အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာသင္စရိတ္တစ္ခုတင္ ႀကီးမားေနသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ မိသားစုအတြက္ လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေရးအရာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ လိုခ်င္ျဖစ္ခ်င္သည့္အတိုင္း ျဖစ္မလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ တန္းတူ၀င္ေငြရွာၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ ဤသို႔ တန္းတူရွာႏိုင္ပါမွသာလွ်င္ လူဘံုအလယ္တြင္ တင့္တင့္တယ္တယ္ေနႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း  ေအာင္ျမင္ သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိသည္ကို လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ မီးဖိုေဆာင္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေနေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀ကိုလည္း လက္တြဲ ေခၚယူသင့္ေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္လည္း ရုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြာေရး ကိစၥဟူသည္ မိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲေပးရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ စာေရးသူမွ တင္ျပလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မွသာလွ်င္ ပိုမိုျပည္စံု၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္လာမႈသည္ ပို၍အေရးႀကီးပါသည္။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ မိခင္မရွိသည့္အိမ္သည္ မျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေႏြးေထြးမႈလည္းရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈမရွိျခင္းသည္ ျပည့္စံုႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။ လူသားမ်ားအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား ပိုမိုထားရွိႏိုင္သည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ေမြးရာပါ မိခင္စိတ္ကို အျပည့္အ၀ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္အေရးအရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္၍ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “ငိုေနေသာ ခေလးမ်ား တိတ္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ခေလးငယ္မ်ား၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ထပ္တူက်ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းသည္ မိခင္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္” ကိုလူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိန္ေပးၿပီး ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ အိမ္မႈကိစၥရပ္မ်ား ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ရင္း “အိမ္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔”လို႔ အႀကံျပဳေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

နန္းအြဥ္ရက္ခြိဳ,
Powered by Blogger.