Thursday, August 8, 2019

မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္


စီးပြားေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ယွဥ္တြဲလက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးေပၚလစီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ား ေကာင္းမွသာလွ်င္ စီးပြားေရးလည္းတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ အဖက္ဖက္တုိးတက္မွသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀သည္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသည္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုပါက အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားသည္ (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲေနမည္ျဖစ္သည္။ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀သည္ မေျပာင္းလဲပဲ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ၊ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အၿမဲလွဳပ္ရွား ရုန္းကန္ေနၾကရသည္ကို သတိထားစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခ်ိဳ႔ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္အား၊ဥာဏ္အား၊ဓနအား တို႔ျဖင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစုိးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါ ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔ေသာေဒသမ်ားသည္ မိမိတို႔အခက္အခဲမ်ားကိို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ တင္ျပရမည့္ အေျခခံနည္းလမ္းမ်ားအား မသိရွိပဲမိမိတို႔ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနၾကေသာ ေဒသမ်ားလည္းရွိသည္။

ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အညီ မိမိတို႔ေဒသ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ေျပာင္းလဲလာ ႏုိင္ေအာင္  မိမိတို႔လုိအပ္ေနေသာ မီးရရွိေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရရရွိေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနသို႔ တင္ျပရမည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ျပရမည့္အေျခခံနည္းလမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တင္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

မိဘျပည္သူမ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အခက္အခဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနသို႔ တင္ျပပုံနည္းလမ္း အဆင့္အဆင့္မွာ-
(၁) ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားရွိရမည္။

(၂) မိမိတို႔လိုအပ္ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္စြာျဖင့္ ဦးစြာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္။

(၃) ထိုေဆြးေႏြးမႈမွ ရရွိလာသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ကို ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပၿပီး ထပ္မံေဆြးေႏြးရမည္။

(၄) လိုအပ္သည့္အရာ၊ လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို ေသခ်ာစနစ္တက် တြက္ခ်က္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္။

(၅) ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရွိလာသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ အစိုးရဌာသို႔ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔မဲေပးခဲ့သည့္သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔လည္း ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေတာင္းဆို ေပးပို႔ႏုိင္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔လုိအပ္သည့္ ေဒသဖြ႔႔ံၿဖိိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကအစ ၿမိဳ႔နယ္၊ ခရိုင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က သိရွိၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနတို႔က ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တနည္းဆိုရေသာ္ မိမိတို႔ေဒသလိုအပ္ေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဖိုင္တြဲသို႔ေရာက္ရွိမွသာလွ်င္ မိမိတို႔ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္အဆင့္ဆင့္တို႔က ေရတိုေရရွည္ ေရလတ္ စီမံခ်က္တို႔ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည့္လုပ္ကိုင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း မိဘျပည္သူမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနသို႔တင္ျပျခင္း ေဆာင္းပါးကိုအဆုံးသတ္လိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ
Powered by Blogger.