Thursday, July 4, 2013

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအလံ

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ားပထမဦးဆုံးအသုံးျပဳခဲ့ေသာအလံမွာ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္၊ ျဖားတန္ေကာင္ခဲ ဦးေဆာင္ေသာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးအလံျဖစ္သည္။ ၄င္းအလံ သည္
အလ်ား(၉)ေပ၊အနံ(၅)ေပရွိေသာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။ အစိမ္းေရာင္၏ အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္တြင္ အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္းပါရွိသည္။ အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္းအတြင္းတြင္ တိုင္ရင္း ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူထားေသာ ထိုင္ေနသည့္ ျခေသၤ့ပုံ ပါရွိသည္။ အစိမ္းေရာင္၏အဓိပၸါယ္မွာ ႏုပ်ဳိလန္းဆန္းျခင္း၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္ရႊင္လန္းျခင္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ သည္။ အျဖဴေရာင္သည္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ က်စ္လစ္သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံ့ျခင္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာတည္ၿငိမ္ေသာ သေဘာကိုေဆာင္ပါသည္။ ျခေသၤ့သည္ ခြန္အားၾကီးမား၍ လ်င္ျမန္သြက္ လက္ေပါ့ပါးစြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ အစြမ္းရွိသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး အာရွႏိုင္ငံမ်ား ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အမ်ဳိးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္၍ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ အပူတျပင္း ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ပထမပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ ၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို အတူတကြရယူရန္ ေတာင္တန္းေဒသတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ေတာင္ႀကီးေဒသ၊ ဟိုပုံးေဒသ၊ လြိဳင္လင္ေဒသႏွင့္ ဆီဆိုင္ေဒသအတြင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ားကို စတင္စည္း႐ုံးခဲ့ႀကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳ ပအို၀္းလြိဳင္ဗူ (ေခၚ) ပအို၀္းစုစည္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ပအို၀္းလြိဳင္ဗူဥကၠဌအျဖစ္ ဦးဖိုးခင္အားလည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးခမ္းခိုင္ အားလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳ ပအို၀္းလြိဳင္ဗူ (ေခၚ) ပအို၀္းစုစည္းအဖြဲ႔၏ အလံမွာ အလ်ား(၉)ေပ၊ အနံ(၅)ေပရွိ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္၏ အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္တြင္ အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္းပါရွိသည္။ အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္း၏အလယ္တြင္ ယခင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ျခေသၤ့အစား ေဒါင္းပုံကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပအို၀္းလြိဳင္ဗူ (ေခၚ) ပအို၀္း စုစည္းအဖြဲ႔အစား ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတိုေကာက္အားျဖင့္ ပအမဖ ကို အမည္ေျပာင္းလဲ၍ အသစ္ထပ္မံဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပအမဖ ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ဗိုလ္ဟိန္ ေမာင္အားလည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေဖရွင္အားလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ပအပဖ) အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုတြင္ မရွိမျဖစ္အထူးလိုအပ္လွေသာ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့ ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ နိဒါန္း၊ အခန္းရွစ္ခန္းႏွင့္ နိဂုံးဟူ၍ ပါရွိခဲ့သည္။ အခန္း (၁) အပိုဒ္ (၃)တြင္ အလံေတာ္၏အခ်ဳိးမွာ အလ်ား(၉)ေပ၊ အနံ(၅)ေပ အခ်ဳိးျဖစ္၍ အလံေတာ္၏ ထက္၀က္ (၂ေပ၊ ၆ လက္မ) ေအာက္ခံသည္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ျဖစ္သည္။ တိုင္ရင္းဘက္ အျပာရင့္ေရာင္၏ အလ်ား(၄ေပ၊ ၆လက္မ)၊ အနံ(၂ေပ၊ ၆လက္မ) ရွိရမည္။ အျပာရင့္ေရာင္၏ အထက္ေထာင့္စြန္းတြင္ အခ်င္းတစ္ဆယ့္ရွစ္လက္မ ၾကယ္ျဖဴႀကီးတစ္လုံး ပါရွိရမည္။ ဤအလံေတာ္မွာ ယာယီသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအလံေတာ္ပါ ၾကယ္ႏွင့္ အေရာင္မ်ား၏အနက္အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ညြန္းခ်က္းမ်ားမွာ ၾကယ္၏အဓိပၸါယ္မွာ ၾကယ္တို႔မည္သည္ လမ္းခရီးတြင္ရပ္တ့ံျခင္းမရွိ သြားၿမဲခရီးကိုမစြန္႔ ခရီးစဥ္အတိုင္း ေရွ႕သို႔သာဆက္၍ ခရီးႏွင္ေလ့ရွိျခင္း၊ ကမၻာၾကီးျဖစ္တည္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ အလင္းေရာင္ရွိျခင္း စသည့္အရည္အေသြးမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ပအို၀္းမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ၍ တစ္လံုးတည္းေသာ ၾကယ္ကို သတ္မွတ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိမ္းရင့္ေရာင္သည္ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းျခင္း၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္ျခင္း၊ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္းရွိျခင္း အဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္သည္။ အနီေရာင္သည္ ရဲရင့္ျခင္း၊ ျပတ္သားျခင္း၊ သြတ္လက္ဖ်က္လတ္ျခင္း အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။ အျပာရင့္ေရာင္သည္ အိေျႏၵရွိျခင္း၊ သိကၡာရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။ အလံ၏အရြယ္မ်ားမွာ ၾကီးငယ္မဟူ ထိုအမ်ိဳးအစား အတိုင္း ကိုက္ညီႏိုင္သမွ် ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအလံေတာ္ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ( ၅ ) ရက္ေန႔ ႏွင့္ ( ၆ ) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ပအမဖ ) ညီလာခံမွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Powered by Blogger.