Tuesday, July 30, 2013

ပ်ဴဆိုတာ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္
    စာရင္ျပင္ရွိ “႐ုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ” မည္ေသာ ရသစုံ မဂၢဇင္း ဇာတ္ခုံထက္တြင္ “ပ်ဴခ်စ္သူမ်ား” ေဆာင္းပါးကို ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါး ေရးသားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းသည္ ဆရာ ဦးေက်ာ္ဇင္ (ဘုန္းတင့္ေက်ာ္) ၏ “ပ်ဴစစ္လွ်င္ ျမန္မာ” ေဆာင္းပါးေၾကာင့္ ရင္ထဲက အသိ ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ ကို ၿမိဳသိပ္ ထားျခင္းငွာ မတတ္သာ ေတာ့သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳသိပ္ မထားသင့္ ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ပိုမို အေလးနက္ ထားၾကရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သမိုင္း ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါပဲလ်က္ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္ကာ မလႊဲ မကင္းသာ ထပ္မံ၍ က်မ္းကိုးမ်ားကို အထူး မေဖာ္ျပေတာ့ပဲ လိုရင္း အခ်က္မ်ား ကိုသာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္လက္ေရးသား တင္ျပပါမည္။
    ဆရာ ဦးေက်ာ္ဇင္၏ ေဆာင္းပါး ေရးသား တင္ျပခ်က္သည္ အမ်ဳိးမာန္ ဇာတိမာန္ ထက္သန္စြာျဖင့္ အေနာက္တိုင္း သမိုင္းပညာရွင္ တို႕၏ ေရးသားခ်က္ မ်ားကို ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းသာ လိုရင္း ျဖစ္မည္ဟု ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ ျပဳလိုပါသည္။ ထိုသုိ႕ ဆိုလိုျခင္းျဖင့္ “ ဂ်ီအိပ္ခ်္လုစ္ ” ကို ထူးၿပီး ေထာက္ခံ ျပေန ျခင္းမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပး အပ္ပါသည္။
    လူ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိတ္ အေထြေထြ တတ္စြမ္းသည့္ အသိပညာ အေတြ႕အႀကံဳ အသီးသီး ကိုယ္စီ ရွိေန ၾကမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႕ သမိုင္းအေပၚ ႐ႈျမင္ သုံးသပ္ၾကရာတြင္ ကိုယ္စီ ယူဆခ်က္ ေထာက္ဆခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနမည္မွာလည္း မလြဲပါေခ်။
    မ်က္မျမင္ ပုဏၰား (၆) ေယာက္က ဆင္တစ္ေကာင္ကို အၿပိဳင္ စမ္းသပ္ ၾကရာတြင္ ကိုင္တြယ္ ထိေတြ႕မိရာ ကိုယ္ယူဆ ရာ အတိုင္း မွတ္ခ်က္ထုတ္ဆို ဖြင့္ေျပာ ခဲ့ၾကသည္မွာ တစ္ေယာက္ တစ္မ်ဳိးစီသာ ျဖစ္သည္။ အားလုံး အမွန္ကို ဆိုလိုၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္ဟု ေယဘူယ် ဆိုႏိုင္ေပမည္။
    သို႕ေသာ္ ဆင္ႏွင့္ မတူေသာ ပ်ဴကို မ်က္မျမင္ ပုဏၰား (၆) ေယာက္က တကယ့္ဆင္ကို စမ္းသပ္ ၾကသကဲ့သို႕ အေျဖအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါေပ။ မ်က္မျမင္ ပုဏၰား (၆) ေယာက္တင္ မကပဲ (၁၂) ေယာက္၊ (၂၄) ေယာက္၊ (၃၆) ေယာက္ ……… ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပင္ စမ္းစမ္း၊ စမ္းခ်င္သေလာက္ စမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိး မတူေသာ အေျဖမ်ဳိး ထြက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပ်ဴမွ ဆင့္ပြားေသာ၊ ပ်ဴႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ ေပါက္ဖြားလာေသာ လူမ်ဳိးမ်ားကို စူးစမ္းျခင္းကို မဆိုလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
    ပ်ဴမွ ကြဲျပားသြားေသာ သို႕မဟုတ္ ပ်ဴႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားတြင္ ဗမာသည္ အဦးအစ မဟုတ္ေသးပါ။ ကမ္းယံ (ကရင္)၊ သက္(ခ်င္း) (တစ္ခ်ဳိ႕က သက္ကို မြန္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ရခိုင္ဟု ယူဆလိုေသာ သေဘာမ်ား ရွိပါသည္) ႏွင့္ ကဒူး (ကႏဴၱး) လူမ်ဳိး မ်ားသည္ အေစာဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ သေရေခတၱရာ ပ်က္ေသာအခါ သုံးစုကြဲေသာ ပ်ဴတြင္ တစ္စုသည္ ပ်ဴတို႕၏ ေနရာေဒသ သာျဖစ္ေသာ အထက္ပုဂံ၊ အညာ ပုဂံ (တေကာင္း) ေဒသမ်ား ဆီသို႕ ျပန္ဆန္တက္ရာ ထိုေဒသမ်ား ဆီသို႕ တေရြ႕ေရြ႕ စိမ့္၀င္ ေနၿပီးေသာ ဗမာမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ေရာယွက္သြား ခဲ့ၾကသည္။
    ထိုကာလ မ်ားဆီက ပ်ဴလူမ်ဳိး မ်ားအား ကမ္းယံ (ကရင္) တို႕က တိုက္ခိုက္သည္။ ဓည၀တီ (ရခိုင္) က တိုက္သည္။ မြန္ (တလိုင္း) တို႕ကလည္း တိုက္သည္။ သဓမၼ၀တီ (သထုံ) အထိ ကမ္းယံ (ကရင္) တို႕က လိုက္လံတိုက္ခိုက္ ျပန္သည္။ ဤတြင္ ဗမာႏွင့္ ပ်ဴ တိုက္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိ ဆိုေသာ ကိစၥရပ္သည္ အထူး ဂ႐ုျပဳ အေရးထားရမည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
    ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ သထုံမွ ပ်ဴ (ပအို၀္း) မင္းဆက္ထံ မြန္တို႕က သမီးကညာ ဆက္၍ အရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ မြန္တို႕ အေရးမသာပဲ ရွိခဲ့သည္။ ပဲခူး (ဟံသာ၀တီ) မွ ေန၍ အထက္ ပုဂံတြင္ လႊမ္းမိုး ႀကီးစိုး ႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ အေနာ္ရထာမင္းထံ မြန္မင္းသမီး မဏိစႏၵာကို ဆက္သကာ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ မြန္ ဗမာ ေပါင္းကာ သထုံကို ဆင္းတိုက္ခဲ့သည္။ သထုံ ၿမိဳ႕႐ိုး အဟန္႔ ေကာင္းေစရန္ ကုလားဗ်တ္၀ိ ကို သတ္ၿပီး အစီအရင္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အထက္မွ ဆင္းလာေသာ ဗမာ မြန္ တပ္တြင္ ကုလား ဗ်တ ၱလည္း ပါ၀င္လာခဲ့သည္။
    ဟံလင္းႏွင့္ မိုင္းေမာေခၚ ပင္လယ္ (တခ်ဳိ႕က သထုံဟု ဆိုသည္) ကို နန္ေခ်ာင္ / နန္ခ်ဳိ (ရွမ္း) တို႕က တိုက္၍ ပ်က္သည္။ ပ်ဴ (ပအို၀္း) တို႕သာ ထိခိုက္ နစ္နာခဲ့သည္။ သေရေခတၱရာ ပ်က္၊ ဟံလင္း ပ်က္၊ သထုံ ပ်က္၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ႀကီး မွန္သမၽွ် အတိုက္ခံ၊ အဖ်က္ဆီး ခံရၿပီး အပ်က္ႀကီး ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ပ်ဴ (ပအို၀္း) တို႕ အစိပ္စိပ္ အမႊာမႊာ ကြဲခဲ့ရသည္။ ပ်ဴတို႕ ဘ၀ကို သမိုင္း ပညာရွင္တို႕ ေရဆုံး ေျမဆုံး လိုက္၍ ေလ့လာျခင္း ရွိမရွိ သမိုင္း ပညာရွင္ တို႕သာ ပို၍ သိေပမည္။ ေရဆုံး ေျမဆုံး အတိုက္ ခံရသူမွာ ပ်ဴ (ပအို၀္း) တို႕သာ ျဖစ္သျဖင့္ သမိုင္းဆရာတို႕ တမင္ လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ ၾကသေလာ။ ထည့္တြက္ စဥ္းစားျခင္း ျပဳႏိုင္ဖို႕ရန္ မလိုအပ္ (သို႕မဟုတ္) သမိုင္း ပညာရွင္တို႕ အသိ မစုံလင္ ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ေလာ။ ပ်ဴ မ်ား မ်ဳိးကန္းသြား သေယာင္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါလား။ ထိုအခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ သတိျပဳမိဖို႕ အထူး လိုအပ္ေနပါသည္။
    သူမ်ားအမွား ကိုယ့္အမွား မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ သူမ်ားမမွား ကိုယ့္အမွားလည္း မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ မခံခ်င္ စိတ္လြန္ကဲ လွ်င္လည္း ဆင္းရဲျခင္းကိုသာ ခံစားရတတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါး အာမ မခံႏိုင္တိုင္း အာမခံ၀ံ့သူ ရွိၿပီး အေထာက္ အထား မျပႏိုင္တိုင္း သမိုင္းပညာရွင္က လက္ခံျခင္း၊ လက္မခံျခင္းသည္ အာမ မခံႏိုင္သူ၊ အာမ မခံ၀ံ့သူ၏ အလုပ္ မဟုတ္ပါ။
    သမိုင္းပညာသည္ ရာဇ၀င္ ဆိုင္ရာထက္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေကာင္း က်ယ္ျပန္႔မည္ ျဖစ္၍ သမိုင္း ပညာရွင္သည္ သမိုင္းဆိုင္ရာတြင္ တစ္ခန္း တစ္က႑ ပါ၀င္ေသာ ရာဇ၀င္ခန္းကို မလြဲမေသြ ဂ႐ုျပဳ ေလ့လာၿပီး သမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ သိျမင္ႏိုင္စြမ္းေသာ၊ ႏႈိင္းဆ ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ေသာ အတတ္ ပညာရွင္ အသိ ပညာရွင္ ျဖစ္ဖို႕ လိုပါသည္။ တကယ့္ သမိုင္း ပညာရွင္သည္ အရာရာတိုင္း၌ ၀ိေရာဓိ ရွိႏိုင္ေနမည္ကို အၿမဲ သတိရၿပီး ဘက္စုံ သိျမင္တတ္ေအာင္၊ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ အရည္အခ်င္း ရွိရမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
    သူတစ္ပါး အမွား၊ အလွ်မ္းကို အတင္းေထာက္ျပၿပီး သူတစ္ပါး အယူအဆကို အမွားဟု ယူဆ ခါထုတ္ပစ္ကာ ထိုအမွား အလွ်မ္း ေနရာထဲ ကၽြမ္းပစ္ ၀င္ထိုင္ ေနမိေသာ သေဘာ သက္ေရာက္ေနမည့္ အျဖစ္သည္ ပိုမို၍ သာလြန္မွားယြင္း ပါလိမ့္မည္။
    ဤသို႕မွ မွန္သည္ဟု ယူဆ ေဘာင္တပ္ၿပီး ေဘာင္၀င္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ျဖင့္သာ သမိုင္းကို အမွားအမွန္ ဆုံးျဖတ္ လိုပါလွ်င္ အေထာက္အထား စုံလင္ေအာင္ မိမိအသိ၊ မိမိဘာသာ၊ မိမိ အေတြး၊ မိမိဥာဏ္အားမွ်ျဖင့္ မဆုံးျဖတ္သင့္ေပ။ ေဘာင္၀င္ရသည့္ အခ်က္၊ ေဘာင္မ၀င္ ရသည့္ အခ်က္ မ်ားကို ဘက္စုံေသာ အသိမ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာမ်ဳိးစုံ လူမ်ဳိးစုံ၏ အသိဥာဏ္မ်ဳိး မ်ားျဖင့့္ျဖစ္ေစ ရင္ဆိုင္ ေထာက္ျပ ႏိုင္စြမ္းေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႕ လိုပါသည္။
    ပ်ဴလူမ်ဳိး မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို အင္မတန္ ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထား တတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႕ အမွန္တရား ကိုလည္း ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသည့္ လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပ်ဴ ဟူေသာ လူမ်ဳိးစြဲကို အၿမဲတမ္း ေရွ႕တန္း မတင္ခဲ့ၾကေပ။
    ပ်ဴႏွင့္ ျဗဟၼာ ဆက္စပ္၍ ရႏိုင္ပါသည္။ ပ်ဴလူမ်ဳိးသည္ ေပၚဦးလူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္တို႕ အယူအဆ အရ ကမာၻဦးလူ၊ ေပၚဦးလူ တို႕သည္ ျဗဟၼာျပည္မွ စုေတ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း ယုံၾကည္ လက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။
    ျဗဟၼာႏွင့္ ဗမာ ဆက္စပ္လည္း ရေကာင္းပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ျဗဟၼာႏွင့္ ဗမာဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ အသံထြက္ ဆင္သေယာင္ရွိေသာ အေရြ႕အေျပာင္း နီးစပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ျဗဟၼာ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ဗမာ ေ၀ါဟာရ အဓိပၸါယ္ ထပ္တူမဟုတ္ပါ။ အဓိပၸါယ္ သီးျခားစီ ရွိေနၾက ပါလိမ့္မည္။ ျဗဟၼာႏွင့္ ျဗဟၼဏ၊ ျဗဟၼာဏာ တို႕ပင္ အဓိပၸါယ္ ထပ္တူ မျဖစ္ပါ။
    ထို႔ေၾကာင့္ ပ်ဴႏွင့္ ဗမာ တိုက္႐ိုက္ မပတ္သက္ပါ။ ေ၀ါဟာရျခင္းလည္း မတူပါ။ မနီးစပ္ပါ။ အမွားညီ “ဤ” ကို “ကၽြဲ” ဟု ဖတ္ႏိုင္ ဆိုသကဲ့သို႔ ပညသတ္သာ ျဖစ္ေသာ “ျဗဟၼာ” ကို “ဗမာ”ဟု အဓိပၸါယ္တူ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေပမည္။ ပ်ဴသည္ ပ်ဴဟူ၍သာ မ်ဳိးစဥ္ မ်ဳိးဆက္မျပတ္ ရွင္သန္လာ ခဲ့ပါသည္။ ထင္ရွားျခင္း မထင္ရွားျခင္းသာ ရွိေပမည္။ သီးျခား အမည္ နာမ မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲရွင္သန္ ခဲ့ရေသာ ပ်ဴ အဆင္ အႏြယ္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ပ်ဴမ်ဳိးရင္း စစ္စစ္သည္ ပ်ဴဟူေသာ ေ၀ါဟာရ အရင္းအျမစ္ ကိုပင္ ဗ်ည္း သရသံျဖင့္ သုံးႏႈန္း လာခဲ့ေပသည္။
    ေရွ႕ပိုင္း၌ ပ်ဴ (ပအို၀္း) ဟု တြဲစပ္ သုံးႏႈန္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သမိုင္းဆိုင္ရာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၍ ပအို၀္းကို ပအူေတာင္သူ၊ ပအိုေတာင္သူ၊ ဗအို၊ ဘအု၊ ပအိုး၊ ပအို၀့္၊ ပအို၀္၊ ပအို၀္း ဟု အသုံးအႏႈန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရးခဲ့ၾကသည္။ ပအို၀့္၊ ပအို၀္ႏွင့္ ပအို၀္း စေသာ ေ၀ါဟာရ အေရးအသား မ်ားကိုပင္ “ပအိုး” ဟု အနီးစပ္ဆုံး အသံမထြက္ႏိုင္ပဲ “ပအို၀္း“ ဟု ႐ုတ္တရက္ အသံထြက္ မွားေလ့ ရွိၾကသည္။
    ယေန႔ ပအို၀္းဟူေသာ “ပေရပ၊ အလုံးႀကီးတင္ တစ္ေခ်ာင္းငင္ ၀သတ္ ၀စၥႏွစ္လုံးေပါင္း အို၀္း” ပအို၀္း ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံ ပအို၀္း ယဥ္ေက်းမႈ ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႕က “ပအို၀္း” ဟု ေရးသား ေခၚေ၀ၚၾကရန္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ယေန႔တိုင္ ေခၚေ၀ၚ ေရးသားလာၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
    ပအူသည္ လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္း စသည္တို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ အသုံးအႏႈန္းတြင္ ရွိေသာ အေရးအသားျဖင့္ အလြယ္တကူ သုံးႏႈန္းေျပာဆိုႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ ခဲ့ဲျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ပ်ဴဘာသာ ျဖစ္ေသာ ပအို၀္းစာေပ အေရးအသား အားျဖင့္မူ ဌာန္က႐ိုဏ္း တိက်ေသာ ေရးသား သုံးႏႈန္းမႈ မဟုတ္ေခ်။ ယေန႔ေခတ္ ပ်ဴပအို၀္းတို႕၏ အေရးအသား အတိုင္း ပအူႏွင့္ ပအို၀္း စသည့္ ေ၀ါဟာရ မ်ားကို ေရးသား ေဖာ္ျပရပါမူ “ပအူ” ႏွင့္ “ပအို၀္” ျဖစ္သည္။ ပ်ဴမဟုတ္ေသာ အျခားလူမ်ဳိး မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဗမာသည္ လည္းေကာင္း ယင္းပ်ဴအေရး ေ၀ါဟာရမ်ားကို “ပအူ” ႏွင့္ “ပအို၀္း(အိုး)” ဟုသာ အသံထြက္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
    ထိုပအူ သို႕မဟုတ္ ပဦ သည္ ပဗ်ည္း၊ အ (ပအို၀္းဗ်ည္း ၃၇ လုံးတြင္ ပါ၀င္သည္။) ဗ်ည္းႏွင့္ အူ/ဦသရ တို႕ ပါ၀င္ေသာ ဗ်ည္းႏွင့္ ဗ်ည္းသရ တြဲစပ္ ေခၚဆိုေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္သည္။ ၀ဏၰဖြဲ႕ေသာ “ပ်ဴ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ရပါသည္။ ဗမာအသုံး ပအူ/ ပဦ ဗ်ည္း သရတြဲျဖင့္ ၀ဏၰဖြဲ႕ေသာ္ “ပ်ဴ” ဟု မရပဲ “ပူ” ဟူ၍သာ ရပါလိမ့္မည္။
    “ပ်ဴ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ျမန္မာေ၀ါဟာရ၊ ျမန္မာ ဘာသာစကား မဟုတ္ပါ။ တိတိက်က် ဆိုရလွ်င္ ဗမာစကား ဗမာေ၀ါဟာရ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ “ပ်ဴခ်စ္သူမ်ား” ေဆာင္းပါးတြင္လည္း ပ်ဴ ဟူေသာ ပအူကို ျမန္မာလို မအူဟု သုံးႏႈန္းၿပီး ေ၀ါဟာရ တစ္လုံးခ်င္း၊ ဗ်ည္း တစ္လုံးခ်င္း၏ ဆိုလိုခ်က္မ်ားကို ေရးသား ဖြင့္ဆို ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပ်ဴ (ပအို၀္း) တို႔၏ ဘာသာစကား ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖင့္သာ မွည့္ေခၚ သုံးႏႈန္း လာခဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
    ပ်ဴဟူေသာ ၀ဏၰဖြဲ႕ စကားလုံးျဖင့္ “Pyu” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပအူ ဟူေသာ ဗ်ည္းမ်ားႏွင့္ သရ တြဲစပ္ေသာ စကားလုံး ျဖစ္သည့္ “Piao”  ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္မွတ္တမ္း အေစာင္ေစာင္၌ ေရးသား သုံးႏႈန္းေလ့ ရွိပါသည္။
    ထို ပ်ဴ ပအူ ကို မြန္တို႔က “တိရ္စုလ္” ဟု ေခၚခဲ့သည္။ ေတာင္သူဟု ဆိုလိုသည္။ ပ်ဴ (ပအို၀္း) ေတာင္သူ ကလည္း မြန္တို႕အား “တလိုင္း” ဟု ေခၚခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တိလိဂၤဏတိုင္းမွ လာေရာက္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားဟု ဆိုလိုခဲ့သည္။ ေတာင္သူ၊ တလိုင္း စေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို မႏွစ္သက္ ေၾကာင္း အသီးသီး ဖြင့္ဆို ခဲ့ၾကသည္။
    သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ေရးၾကရာတြင္ ပ်ဴႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မကင္းေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ေရးသား ၾကေသာ္လည္း ပ်ဴတို႔ဘ၀ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ ကြဲၿပီး အင္အားေလ်ာ့နည္း နိမ့္ပါးတိုးတိတ္ေနေသာ ပအူ၊ ပအို၀္းဘ၀ကို အေနနီးၾကပါလွ်က္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ဥေပကၡာ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထည့္တြက္ စဥ္းစားေဖာ္ပင္ မျပဳခဲ့ၾကေပ။ ထိုအခ်က္ကို အေလးအနက္ထား ဂ႐ုျပဳျခင္း မျပဳပါက ျမန္မာ့သမိုင္းကို မည္သို႔ပင္ အေရး ေကာင္းပါေစ ၿပီးျပည့္စုံေသာ သမိုင္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္ မဟုတ္ဟု ရဲရဲ ဆို၀ံ့ပါသည္။
    ပ်ဴသည္ ဗမာမဟုတ္၍သာ ဗမာကို ပ်ဴျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းဆရာမ်ားက ဆက္စပ္ ေတြးေခၚ ယူဆ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမေပးခဲ့ျခင္း၊ ပ်ဴႏွင့္ ဗမာ ထပ္တူဟု မဆိုခဲ့ျခင္း ကိစၥမွာ ထင္ရွားပါသည္။ ပ်ဴႏွင့္ နီးစပ္မႈႈ ရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အေၾကာင္းကို သမိုင္းပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က လက္ရွိအျမင္အတိုင္း သုံးသပ္တင္ျပ ခဲ့မႈရွိသည္ကို မ်က္ကြယ္ မျပဳသင့္ေပ။ မလွ်မ္းသင့္ေပ။
    အေနာ္ရထာမင္း သထုံကို ဆင္းတိုက္ခဲ့ျခင္းမွာ မြန္ ပေယာဂ မကင္းေၾကာင္း အထက္၌ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေနာ္ရထာမင္း၏ ပုဂံတပ္ကို က်န္စစ္သားက ဦးေဆာင္ၿပီး ကုလားစစ္သား ဗ်တၱလည္း ပါ၀င္ အမႈထမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေနာ္ရထာမင္းသည္ ပ်ဴသား ပ်ဴေျမးဟု ေယဘူယ် ဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႕ဆိုလွ်င္ က်န္စစ္သား သည္လည္း ပ်ဴသား၊ ပ်ဴေျမးဟု အတိဆိုရန္ ခက္လွ၏။ အေနာ္ရထာ မတိုင္မီႏွင့္ အေနာ္ရထာ နန္းရလာသည့္ ကာလအထိ ထီးေရးနန္းေရးႏွင့္ သားေရး၊ သမီးေရး ကိစၥမ်ား ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ကြက္၍ ၾကည့္လွ်င္ပင္ သူ႕ေသြးသူ႕သား အစစ္ဟု ေႏွာင္းလူတို႔ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ရန္ ခက္ခဲလွေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္း မတိုင္မီ နန္းရ နန္းက် ခဲ့ၾကေသာ မင္းတို႕၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ လြယ္ကူလြန္းလွသျဖင့္ ေႏွာင္းေခတ္ သမိုင္းသုေတသီတို႕ အထင္တေသး ေရးခဲ့၊ ေငါ့ခဲ့၊ သေရာ္ခဲ့ၾကသည္ အထိ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ ရွိလွသည္။ အေနာ္ရထာ ကိုယ္တိုင္၏ ဘ၀သည္ စကၠေတး ႏွင့္ က်ည္စိုးမင္းတို႔ ပေထြး၏ သားျဖစ္ၿပီး ထိုဖခင္၏ မယားပါသား မင္းစုကၠေတးသည္ အေနာ္ရထာအား “ညီသားေနာင္မယ္” ဟု ေလွာင္ခဲ့ဖူးသည္။
    ထိုအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အေျဖကို တြက္ခ်င့္ ျပႏိုင္ေရးသည္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။ အေနာ္ရထာမင္း ကိုယ္တိုင္ကေရာ သူ႕ဘ၀ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွင္သန္ခြင့္ ရေအာင္ ေမြးျမဴခြင့္ ရခဲ့ပါသေလာ။ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ သူ႔ဘ၀၏ အေျခခံခဲ့မႈမ်ားကို အလြန္ပင္ ညည္းေငြ႕ခဲ့ ေပမည္။ စစ္မွန္ေသာ ဘာသာ သာသနာကို သထုံမွရေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး အရွည္ တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း သူ႕ရင္တြင္း၀ယ္ ႐ႈပ္ေထြး ေနပါလိမ့္မည္။
    က်န္စစ္သားကို အေနာ္ရထာမင္း၏ သားေတာ္ ဟုတ္မဟုတ္ သမိုင္းပညာရွင္တို႕ ဆန္းစစ္ခဲ့ၾက ဖူးသည္။ ေတာင္ၿပံဳးနယ္မွရေသာ ေက်ာက္စာ အေထာက္အထားအရ အေနာ္ရထာႏွင့္ ရခိုင္မင္းသမီး ပဥၥကလ်ာဏီ တို႕မွ ဖြားေၾကာင္း ယုံၾကည္လက္ခံ လာၾကသည္။ သို႕ေသာ ပဥၥကလ်ာဏီကို အေနာ္ရထာမင္း အထင္လြဲၿပီး နယ္ႏွင္ခဲ့ဖူးသည္။ မင္းေလာင္းေပၚမည္ ဆိုသျဖင့္ သတ္မွတ္အရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိုက္သတ္ခိုင္းခဲ့သည္။ ပဥၥကလ်ာဏီမွာ က်န္စစ္သားအား ဖခင္အၾကင္နာ ဂ႐ုျပဳ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကင္းစြာျဖင့္ ေမြးျမဴခဲ့ရသျဖင့္ ထိုသို႕ေသာ ကေလးမ်ဳိးကို ပ်ဴဘာသာအားျဖင့္ “က်န္” ဟု ေခၚပါသည္။ ထို “က်န္” ကေလးဘ၀မွ စစ္သား၊ စစ္ဗိုလ္ ျဖစ္လာသျဖင့္ က်န္စစ္သား၊ က်န္စစ္မင္း ေခၚလာ ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မင္းမိန္႔ျဖင့္ လိုက္သတ္ရာ မေသပဲ က်န္ရစ္ခဲ့သျဖင့္ က်န္ရစ္သားမွ က်န္စစ္သား ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ကလန္သန္ပ်င္အမတ္ ဘ၀မွ ကလန္စစ္သား၊ ထိုမွ က်န္စစ္သား ျဖစ္လာေၾကာင္း ဗမာတို႕ ဆိုေလ့ရွိသည္။ ကုလားစစ္သားမွ က်န္စစ္သား ျဖစ္လာျခင္း ဟုလည္း ယူဆႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
    အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်န္စစ္သား၏ မယ္ေတာ္ ပဥၥကလ်ာဏီ မင္းသမီးသည္ မာဂဓတိုင္း အဆက္အႏြယ္ဟု အဆိုရွိေသာ ရခိုင္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ မာဂဓတိုင္း ဟူသည္မွာ သာကီယမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ အဖသတ္သား အဇာတသတ္မင္း၏ အဆက္အႏြယ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုလား အဆက္အႏြယ္ဟု ဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႔ အိႏၵိယကုလားႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္ တူမတူ သတိထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သာကီယပ်ဴတို႕ကို ခ်စ္ေသာ ဖခင္ ေကာသလမင္းႏွင့္ သာကီယပ်ဴတို႕ကို အေသမုန္းေသာ သား၀ီဍဍဴပ တို႔၏ ေဆြမ်ဳိးရင္းျခာ မာဂဓတိုင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
    ခက္ခဲနက္နဲလွေသာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၏ အစဥ္အလာအရ ေသြးေႏွာျခင္း နည္းျဖင့္ ေသြးစည္းမႈ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။ အေနာ္ရထာမင္းလည္း ထိုအစဥ္အလာကို လိုက္နာခဲ့သည့္ မင္းျဖစ္သည္။ ပဥၥကလ်ာဏီႏွင့္ လက္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ရခုိင္ႏွင့္ ေသြးစည္းခဲ့မႈ၊ မဏိစႏၵာကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ မြန္ႏွင့္ ေသြးစည္းခဲ့မႈ၊ ေစာမြန္လွကို မိဖုရားေခါင္ တင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ရွမ္းႏွင့္ ေသြးစည္းခဲ့မႈမ်ားသည္ ယုံတမ္း စကားလာ ဒ႑ာရီ ပုံျပင္မ်ား မဟုတ္ခဲ့ပါ။
 သို႕ေသာ္ အေနာ္ရထာမင္းသည္ မဏိစႏၵာ၏ ႏွလုံးသား သန္႔သန္႔ကို မရရွိ ခဲ့သကဲ့သို႔ ပဥၥကလ်ာဏီ ကိုလည္း စိတ္ခ်လက္ခ် မခ်စ္၀ံ့ခဲ့ရွာပါ။ ထို႕အတူပင္ ေစာမြန္လွ ကိုလည္း အထင္ေတာ္လြဲကာ ျပည္ႏွင္ ခဲ့သည့္ အေနာ္ရထာ၏ ႏွလုံးအိမ္ အသည္းနန္း အေဆာင္ေဆာင္ အခန္းခန္းတို႔သည္ အလြမ္းမ်ား၊ ေသာကမ်ား၊ သံသယမ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနမည္ မလြဲပါေခ်။ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဘက္၌ စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွလုံးသားေရး၌မူ ရင္ေမာစရာ မ်ားျဖင့္ အတိ ၿပီးခဲ့ေလသည္။
    အေနာ္ရထာမင္းကို ဆက္ခံသည့္ သားေတာ္ ေစာလူးမင္း၏ မယ္ေတာ္ အဂၢမေဟသီသည္ မည္သူ ျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ အမ်ဳိးအႏြယ္ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ ကိစၥကိုလည္း ပညာရွင္တို႕ စူးစမ္းသင့္ပါသည္။ ေစာလူးကို က်န္စစ္သား ဆက္ခံခဲ့သည္။ က်န္စစ္သားကို ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူ ဆက္ခံသည္။ ပ်ဴ မြန္ ဗမာ ေသြးစည္းေရးဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အမွန္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
    အေနာ္ရထာသည္ ပ်ဴ ဗမာ ေသြးေႏွာေသာမင္း၊ မႏုဟာသည္ မြန္ ပ်ဴ ေသြးေႏွာေသာမင္း၊ က်န္စစ္သားသည္ ပ်ဴ ဗမာ ရခိုင္ ေသြးေႏွာေသာမင္း၊ အေလာင္းစည္သူသည္ ပ်ဴ မြန္ ဗမာ ရခုိင္ ေသြးေႏွာေသာမင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။
    ဗမာသည္ မြန္ႏွင့္ ထပ္တူ၊ ဗမာသည္ ရွမ္းႏွင့္ ထပ္တူ၊ ဗမာသည္ ရခုိင္ႏွင့္ ထပ္တူ မဆိုပဲ ဗမာသည္ ပ်ဴႏွင့္ ထပ္တူ ဆိုလာခဲ့ေသာ စကားမွာ ျငင္းခုံေလ့မရွိေသာ ပ်ဴတို႔၏ ဓေလ့ကို အႀကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ေလာ။ “ရွမ္းလည္းဗမာ၊ ဗမာလည္းရွမ္း” ဟု အကယ္ဒမီခ်ဳိၿပံဳး ေတးဆိုခဲ့သည္မွာ ရွမ္းႏွင့္ဗမာ ထပ္တူ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္သည္ဟု မဆိုလိုပဲ ရွမ္းႏွင့္ဗမာ ေသြးစည္း ခ်စ္ၾကည္မႈ ခိုင္မာစြာ ရွိပါေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္းသာ ျဖစ္ေပမည္။ ပ်ဴစစ္လွ်င္ ျမန္မာ၊ ျမန္မာစစ္လွ်င္ပ်ဴ ဆိုေသာ စကား သည္လည္း ထို႕အတူသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးသည္ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း “ျမန္မာ” အျဖစ္ ေပါင္းစု ပိုင္ဆိုင္သည့္ အမည္ ျဖစ္ပါသည္။
    ျမန္မာ ဆိုသည္မွာ ဗမာတစ္မ်ဳိးတည္း ကိုသာ ကိုယ္စားမျပဳ၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ပ်ဴ(ပအို၀္း)၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည္မွ ၁၀၀ ေက်ာ္ တိုင္းရင္းမ်ဳိးႏြယ္မ်ား အားလုံး၏ ေသြးစည္း ေပါင္းဖြဲ႕မႈ အမွတ္သေကၤတဟု စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ မွတ္ယူပိုင္ခြင့္ ရရွိခ်င္ပါသည္။
    “ျမန္မာ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ျဗဟၼာ” ႏွင့္လည္းမတူ “ဗမာ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရထက္လည္း ထူးကဲေလးနက္ေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္ကာ ရပ္တည္မည္တြင္ လာျခင္းရွိေသာ အမ်ားပိုင္နာမ္ တစ္ခု အျဖစ္  အသိအမွတ္ ျပဳအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ ႏိုင္ေသာ စကားလုံး မ်ားတြင္ ျဗဟၼာႏွင့္ ဗမာ တင္မကပဲ ျဗဟၼာ၊ ျဗဟၼာဏ၊ မရန္း၊ မရမၼာ၊ ေျမာင္၊ ၿမိဳ၊ မင္၊ မန္၊ ခမာ စေသာ ေ၀ါဟာရ မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
    မည္သို႔ဆိုေစ ေရွးေဟာင္းပ်ဴေခတ္မွသည္ ယေန႔ျမန္မာေခတ္တိုင္ တိုင္းရင္းသား အားလုံးသည္ ေအးအတူ ပူအမွ် အတူတကြ ပူးေပါင္း ေနထိုင္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အရသာကို ေဖာ္ေဆာင္ခံစား တည္ေဆာက္ လာခဲ့ၾကသည္။ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဦး၏ ဘာသာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ မ်ားကို တစ္ဦးက ေလးစား တန္ဖိုးထား နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေနရာ၌ တစ္ခု ေျပာစရာ ရွိသည္မွာ ပ်ဴ တို႕၏ အစဥ္အလာေၾကာင့္ ပ်ဴတို႕ကို ရွိေနသည္ဟု သတိမရေတာ့ပဲ ပ်ဴႏွင့္ အေနနီးစပ္႐ုံ ေသြးစည္းခဲ့႐ုံျဖင့္ ပ်ဴမဟုတ္ ပါပဲလွ်က္ ပ်ဴပါဟူ၍ တယုတယ အျမတ္တႏိုးထား ပိုင္ဆိုင္ ျပသသံ ၾကားသိလာရ ေသာအခါ မလိုလားအပ္ေသာ လြဲေခ်ာ္ မွားယြင္းမႈမ်ား မေပၚေပါက္ မပြားမ်ား ရေလေအာင္ မုဒိတာ ပြားမေန ေတာ့ပဲ အမွန္ကို သတိျပဳမိေအာင္ ေရးသားရပါသည္။
    ပ်ဴတို႔သည္ စိတ္ေန သေေဘာထား ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ အျငင္းအခုံ ေျပာဆိုေလ့ မရွိေၾကာင္း၊ ဗုဒၶ တရားေတာ္ကို အေလးအျမတ္ ထားေၾကာင္း၊ သတ္ျဖတ္မႈကို ရြံရွာ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္မွတ္တမ္း အေစာင္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
    ပ်ဴတို႕၏ ဘ၀သည္ အရပ္ေဒသမ်က္ႏွာ အသီးသီးတြင္ အ႐ွဳံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ကရင္၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရွမ္းမ်ား၏ ထိုးေဖာက္ လႊမ္းမိုးျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ရသည္။ ပ်ဴတို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ပီပီ သည္းခံျခင္းတရား အစဥ္ထားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးကို ဦးစားေပးခဲ့သည္။ ယေန႔ ပအို၀္းလူမ်ဳိး အမည္ျဖင့္ ရွင္သန္ေနေသာ လူမ်ဳိးသမိုင္းကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေလ့လာႏိုင္လွ်င္ ပ်ဴတို႔၏ ဘ၀ ရပ္တည္ ရွင္သန္ လာခဲ့ရမႈမ်ားကို အလ်ဥ္မျပတ္ ဆက္စပ္သိျမင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တစ္ခု သတိထားရမည္မွာ ပအို၀္းလူမ်ဳိးကို ေသြးေႏွာေသာ၊ ႐ုပ္ျပင္ လကၡဏာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ လူမ်ဳိးဟု ႐ႈတ္ခ် ထိုးႏွက္ေယာင္ မွတ္ခ်က္ ျပဳတတ္ေသာ သမိုင္းပညာရွင္ အမည္ခံ ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ဳိ႕၏ အေရးအသားမ်ားကို ျဖစ္ပါသည္။
    ပအို၀္းသည္ ပ်ဴအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက သတိျပဳမိသည္ျဖစ္ေစ မျပဳမိသည္ျဖစ္ေစ၊ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျပဳႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဥေပကၡာျပဳသည္ ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ ျဖစ္ေစ၊ ပ်ဴ (ပအို၀္း) တို႔၏ ကိစၥဟု သတိမျပဳမိခဲ့ပါ။
    ပ်ဴ (ပအို၀္း) တို႔၏  အစဥ္အလာ ဂုဏ္သိကၡာကိုေတာ့ လုံး၀ အပ်က္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ သမိုင္း ပညာရွင္သည္ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ အေထာက္အထား၊ ေခတ္ေဟာင္း အေထာက္အထား မ်ားကို ကိုယ့္အျမင္ ကိုယ့္အရွိျဖင့္သာ ကိုယ့္အတတ္ေလာက္မွ်ျဖင့္ လုံး၀အမွန္ဟု ယူလိုလွ်င္ ထိုအေထာက္အထား မ်ားကို စစ္မစစ္၊ မွန္မမွန္ အေသအခ်ာ ဆန္းစစ္ဖို႕ လိုပါလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါးတို႔၏ အျမင္ေပါင္းစုံ၊ အတတ္ ေပါင္းစုံကို ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္း ႏိုင္ပါမွ လုံး၀ အမွန္ပါဟု စိတ္ခ်လက္ခ် ႏိုင္ေသာ အေျခအေန ရွိပါမွ ဖြင့္ထုတ္ ေၾကျငာ သင့္ပါသည္။
    ပ်ဴလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သမိုင္းက႑တြင္ အထင္ကရ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း သမိုင္းပညာကို တတ္သိ နားလည္ေသာ သူမ်ား ရွားပါးပါသည္။ မိမိအေၾကာင္းကို ေျပာ၍ ေျပာေနၾကမွန္းလည္း သတိမထားမိၾက မသိခဲ့ၾကေပ။ ထိုအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လိုရာဆြဲယူၿပီး မိမိမူပိုင္ လုပ္လိုေသာ သေဘာမ်ားကို သတိမျပဳ၍ မသင့္ေတာ့ေခ်။ ကိုယ့္စကားကို သူ႔စကားအျဖစ္ မွတ္ယူ သုံးႏႈန္း ေနျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အာေခါင္ လွံစူးမည့္ လုလင္ကဲ့သို႔ ဒုကၡ မေရာက္ ေစရေအာင္ အသိ ေပးသင့္သည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ျပ အသိေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ ေရခမ္း အခက္အခဲ ဒုကၡ ခံစားၾကရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယူဆပါသည္။ ေ၀့လည္လည္ ျဖစ္ေနၾကမည့္ သမိုင္း သုေတသန လုပ္ငန္း အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေရာက္ေအာင္ ညႊန္ျပလိုပါသည္။
    ကိုယ္လိုရာ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ သမိုင္းကို ျပဳျပင္ျခင္းသည္ တရားသည့္ေဘာင္ (မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္) ဟု ဆိုႏိုင္ ပါသလား။ သမိုင္းဆရာ၊ သမိုင္း ပညာရွင္သည္ ေရွးရာဇ၀င္ တို႔ကို သတိပညာ ႀကီးႀကီး ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာၾကစၿမဲဟု ဆိုရာ မည္သည့္ေဘာင္ (Frame) ၊ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ အေျချပဳ ေလ့လာရပါမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါသလား။ သမိုင္း ပညာရွင္ မဟုတ္ေသာ မိမိတို႔မွာ အစဥ္အဆက္ အားျဖင့္ ေျပာဆိုလာခဲ့ေသာ သုံးႏႈန္းေလ့ရွိေသာ စကားလုံး ေ၀ါဟာရမ်ား၏ ခိုင္မာမႈ၊ ေရြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းဆုံးႏွင့္ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ ဆက္စပ္ေနမႈ ကြာဟခ်က္ သိပ္မရွိသျဖင့္ မိမိကိုယ္ မိမိ စိတ္ခ်လက္ခ် မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံ ႏိုင္ပါသည္။
    ဥပမာ - ပင္းတယ၊ ရပ္ေစာက္၊ ပခုကၠဴ စသည့္ ေ၀ါဟာရ မ်ားကို ဗမာတို႔ အလို႔အားျဖင့္ ပင့္ကူရ၊ ရပ္စိုက္၊ သားထုတ္ကူ (ဂူ) စသည္ျဖင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပမႈမ်ဳိး၊ က်ဳိက္ထီး႐ိုးကို မြန္ဗမာ ေပါင္းၿပီး ထီး႐ိုးလုပ္၍ ရေသာ၊ ငါး ေပါက္ေရာက္ေသာ ဘုရားေတာင္ဟု ဆိုျခင္းမ်ဳိး စသည္ျဖင့္ ပ်ဴဘာသာစကား ေ၀ါဟာရ မ်ားကို ဗမာစကား၊ ဗမာ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္ေအာင္ ႀကံဖန္ ေတြးေတာ ဆက္စပ္ယူၿပီး သမိုင္းစကားေယာင္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။
    သမိုင္းပညာရွင္တို႔ အေထာက္အထား ျပဳလိုေသာ အရာ၊ အခိုင္မာဆုံးဟု သတ္မွတ္ေလ့ရွိေသာ ေက်ာက္စာမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားသည္ အားလုံး စိတ္ခ်လက္ခ် ယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျခအေန မေပး သည္လည္း ရွိေပမည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာက္စာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သဘာ၀ ရာသီဥတုေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ နဂိုမူလ စြမ္းေဆာင္ရွင္တို႔ တည္ထားခဲ့သည့္ အတိုင္း သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ရွိမေနျခင္းမ်ဳိး၊ အျပင္ အဆင္ ခံလိုက္ရျခင္းမ်ဳိး စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
    ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အထား အခ်ဳိ႕သည္ ထိုသို႕ စိတ္မခ်ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္ဖူး ပါသည္။ အေထာက္အထား ညိႇႏိႈင္းရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ နိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေက်ာက္စာမ်ားကို မင္းမိန္႔အာဏာျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ အေရာက္ ႏႈတ္ယူ သယ္ပို႔ေစဖူးရာ၊ မင္းမႈထမ္း အခ်ဳိ႕က မႏိုင္ေသာ ေက်ာက္စာတိုင္ႀကီးမ်ား၊ သယ္ယူရန္ ခက္ခဲေသာ ေက်ာက္စာမ်ားကို တူးဆြ ႐ိုက္ခ်ဳိး ေခ်ဖ်က္ ေပ်ာက္ပ်က္ေစခဲ့သည္။ ေက်ာက္စာ၊ ေမာ္ကြန္း ကမၺည္း မွတ္တမ္းစာ မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ယူေစခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္သည္ မွန္ကန္ ႐ိုးသားေသာ လုပ္ရပ္ဟု မည္သူ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ႏိုင္ ပါမည္နည္း။ အလိုတူ အလိုပါ ဆိုလွ်င္ေတာ့ မေျပာတတ္ေခ်။ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကို ႐ိုး႐ိုးသားသား တိုက္ဆိုင္ ညိႇႏႈိင္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါက တပင္တပန္း ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ယူေစရန္ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ အစေဖ်ာက္ခဲ့ၾကသည့္ တာ၀န္ေပါ့ မင္းမႈထမ္းမ်ားကို အျပင္းအထန္ အေရးယူရန္လည္း တာ၀န္ ရွိပါသည္။
    ျမေစတီ (သို႔မဟုတ္) ဂူေျပာက္ႀကီး၊ ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာတိုင္ ႏွစ္တိုင္အား ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိ ရသည့္ အေနအထားမ်ားသည္ မူလေနရာမ်ားတြင္ မဟုတ္ပါေခ်။ သမိုင္းေက်ာက္စာ အခ်ဳိ႕ အစေဖ်ာက္ ခံရသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား၊ မထင္မရွား ျပဳျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ဖူးပါဟု မည္သူ ဆိုမည္နည္း။
    ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ မက ကမာၻ႕သမိုင္း ၌ပါ ထိုအျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတိျပဳၾက ရပါမည္။ ဥပမာ - ဗုဒၶအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသား ဖြားေတာ္မူရာ လုမၺိနီ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ရွိ အာေသာကမင္းမွ အမွတ္တရ စိုက္ထူခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာတိုင္သည္ အမ်ဳိးဇာတ္ ခြဲျခားမႈ ျပင္းထန္ လြန္းေသာ ျဗဟၼဏ မ်ဳိးႏြယ္မ်ားက ႐ိုက္ခ်ဳိး ေခ်ဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ ဗုဒၶ၀င္ဇာတ္ကြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံ ေနရာမ်ား အစား ဟိႏၵဴ ျဗဟၼဏဆိုင္ရာ ဇာတ္ကြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားျဖင့္ အစားထိုးျခင္း လုပ္ရပ္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ သမိုင္း အေထာက္အထား မ်ားကို မည္သို႔ပင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျပဳၾကပါေစ သမိုင္း၏ အမွန္တရား မ်က္ႏွာစာသည္ လင္းလက္ေတာက္ပ ေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
    အတိတ္၊ ပစၥဴပၸန္၊ အနာဂတ္ ဟူေသာ ကာလသုံးပါးသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္စပ္ကာ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ပ်က္ ေနမည္ျဖစ္ရာ ဆက္စပ္ သိျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိ မရွိ အေပၚမွာသာ မူတည္ၿပီး သမိုင္း အေျခအေနကို အကဲခတ္ ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္စပ္သိျမင္ ႏိုင္သူတို႔သည္ သမိုင္း ပညာရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ရမည္ေလာ။ ကာယကံရွင္ တို႔သည္ မိမိဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သမိုင္းပညာရွင္တို႔ထက္ ပိုမို သိရွိႏိုင္စြမ္း မရွိေကာင္းပါသေလာ။
    ဘာသာေဗဒ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ၊ ေလ့လာသုံးသပ္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ား အရ ပ်ဴဘာသာသည္ အဆုံးသတ္ဗ်ည္းမဲ့ၿပီး သံေနသံထား ရွစ္ခုခန္႔ ရွိေသာ တိဘက္ ျမန္မာ ဘာသာစကားမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္း သုေတသီတို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ ျမန္မာအသုံး ဗမာစကားတြင္ သံေနသံထား ရွစ္ခု ရွိမေနပါ။ ပ်ဴ (ပအူ) ေခတ္ေဟာင္း ကာလမွသည္ ယေန႔ ပအူ (ပအို၀္း) တို႔ ေခတ္ကာလတိုင္ ေရွးမူမပ်က္ သံေန သံထား ရွစ္ခုကို ပိုမိုျပည့္စုံေသာ အမွတ္ သေကၤတ မ်ားျဖင့္ တိက်စြာ ေရးသား အသံထြက္ သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ အေျခအေန အထိ တက္လွမ္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

    ဥပမာ - ဗမာစာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သံေနသံထား ရွစ္ခုကို သုံးႏႈန္းေသာ အေလ့ မရွိပါ။
        က ကာ ကား - စသည္ျဖင့္ သုံးႏႈန္း အေျချပဳ ထားပါသည္။
   
    ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာသည္ ပ်ဴမွ ခြဲထြက္ျခင္းေလာ၊ ဗမာသည္ ပ်ဴႏွင့္ လာေရာယွက္ျခင္းေလာ။ အစစ္ အမွန္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားမွသာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ ေလးနက္လွေသာ ကိစၥ ျဖစ္ေလသည္။
    ပ်ဴလူမ်ဳိးမ်ားက ပ်ဴဟုေသာ ေ၀ါဟာရကို ဗ်ည္း သရ ခြဲကာ ေခၚေ၀ၚ သုံးႏႈန္း လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ရွိ မည္သည့္ သမိုင္း ပညာရွင္မ်ား၏ စိတ္ေစတနာ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေတြး၍ မမီႏိုင္ေသာ ၄င္းတို႔၏ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုး အေကာင္း ေ၀ဖန္ရန္ တာ၀န္မရွိပါ။ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္ေရး ၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ “ပ်ဴ” လူမ်ဳိးဟု အေၾကာင္းျပလာေသာအခါ ပ်ဴ (ပအူ) ေ၀ါဟာရ မ်ားကို အဓိပၸါယ္ ေျပာင္းလဲေပးရေတာ့မေယာင္ ခံစားမိ ပါေသးသည္။ ဆရာဦးေက်ာ္ဇင္၏ ဗမာသည္ အမွန္တကယ္ ပ်ဴ ျဖစ္ပါက ပ်ဴေခတ္က ဓေလ့အတိုင္း ျပန္လည္သုံးႏႈန္း ေရးသားေျပာဆို သင့္ပါသည္။
    ပ်ဴၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားဟု မွတ္တမ္းတင္ရွိခဲ့ေသာ ဟံလင္း (လင္(န္)ယန္(င္)၊ တေကာင္း (သင္းကြဲ / သင္းတြဲ)၊ သေရေခတၱရာ (ဘိသိတ္)၊ ေမွာ္ဇာ၊ သထုံ (ႀကံဳစိန္)၊ မိုင္းေမာ (ပင္လယ္)၊ ပင္း၊ တနသၤာရီ၊ ေကာ့ေသာင္း စသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ဗမာစကား ဗမာေ၀ါဟာရမ်ား မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ဒီပဲရင္း (ထီးေပသွ်င္)၊ ထီးလင္း၊ ပဲခူး (ဥႆာ)၊ ဒဂုံ၊ ဒလ( က ၣ)၊ မုဒုံ၊ ရမည္းသင္း၊ ပ်ဥ္းမနား စေသာ ၿမိဳ႕အမည္ မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ သက်၊ သာကီ၀င္၊ သာကီယ စေသာ ေ၀ါဟာရ စကားလုံး မ်ားတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပ်ဴလူမ်ဳိးတို႔၏ ေ၀ါဟာရ အေရႊ႕အေျပာင္း အကင္းဆုံးနည္းျဖင့္ ယေန႕တိုင္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ အသံထြက္ မကြာလွပဲ သုံးႏႈန္းႏိုင္ေသးသည့္ ပ်ဴေ၀ါဟာရ အစစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ တင္ျပ အပ္ပါသည္။ (ထိုေ၀ါဟာရမ်ား၏ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္မ်ားကို ေနာက္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ဖြင့္ဆို ျပပါမည္။)
    ပ်ဴကို ခ်စ္ေသာ၊ ပ်ဴကို တြယ္တာေသာ၊ ပ်ဴကို တန္ဖိုးထားေသာ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ကိုမဆို ပ်ဴ ပအို၀္းတို႔က လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆို ေလးစားပါေၾကာင့္ႏွင့္ မိမိဘ၀၊ မိမိလူမ်ဳိးဘ၀၊ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံဘ၀ သည္ အမွား နည္းပါးၿပီး၊ အမွားကင္းၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွစ္မမ်ား အားလုံး ေအးအတူ ပူအမွ် အတူတကြ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေနထိုင္မႈ အဓြန္႔ရွည္ ခိုင္မာပါေစေၾကာင္ ဆႏၵျပဳ ေရးသား အပ္ပါသည္။ “ သမဂၢါနံတ ေပါသုခံ ” ဟူေသာ တရားကို အစဥ္ယုံၾကည္လွ်က္။


                                                                           ခြန္ေက်ာ္ျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)
                                                                           ၁၃.၉.၂၀၀၅
Powered by Blogger.