Tuesday, November 12, 2013

ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ “တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္” ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံး အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ တတိယအႀကိမ္ အၿပီးသတ္ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ “တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္” ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံး အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ တတိယအႀကိမ္ အၿပီးသတ္ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရတနာသိဂၤဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပး ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ဳံးလ်န္ (Myanmar Peace Center) မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၿပီး ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီ (၁၅) ပါတီမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ယင္းအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမွ “ျပင္ဆင္ေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္” သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည္အထိ ဦးတည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
Powered by Blogger.