Friday, March 14, 2014

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကႀကီး (အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼမဏိေဇာတဓရ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္) ဘြဲ႕ရ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ထံမွ ေပးပို႔ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားသ၀ဏ္လႊာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔

ခ်စ္ၾကည္ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ား-
ယေန႔သည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ က်က္သေရမဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကကုန္ေသာ ပအို၀္းျပည္သူ ျပည္သားအေပါင္းတို႔ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ မဂၤလာ အျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။
သမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားသည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္း (၁၃၅) မ်ဳိး၊ လူဦးေရ သန္း (၆၀) ေက်ာ္တို႔သည္ ေရွးပေ၀သဏီကပင္ ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္တို႔ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးကာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈမ်ား ၿပိဳကြဲခဲ့ရပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးျပန္လည္ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ကိုလိုနီစနစ္ အေမြဆိုးမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား သံသယႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ႏွစ္ရွည္စြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္တို႔ကို တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔၏ အသက္ႏွင့္ ေသြးမ်ားကိုရင္းကာ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ခါးသီးေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာယူလွ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး တက္ညီလက္ညီ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ား-
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတုိ႔ ေနထိုင္ရာေဒသအတြင္း ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ ခါးစည္းရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၾကရသည္။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ အေနႏွင့္ ဒုကၡပင္လယ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဘ၀မ်ား မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က် ခဲ့ရသည့္အတြက္ ၁၉၉၁- ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ ေဒသဖြြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႔မအား ညမအား အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကရာ ပအို၀္းျပည္သူျပည္သားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အရသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား စတင္ထိေတြ႕ ခံစားေနၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အျခားတိုင္းရင္းသားတို႔ထက္ ပို၍ ပအို၀္းလူဦးေရးအမ်ားဆုံး တည္ရွိရာျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၿမိဳ႕နယ္ (၃) ခုတို႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီမွ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ပါ၀င္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ၾကရၿပီျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခိုင္မာသည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္၊ စစ္မွန္သည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္တို႔ျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ တက္ညီလက္ညီ ၀င္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါရန္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခါသမယတြင္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ဦးေအာင္ခမ္းထီ

ပအို၀္းဘာသာ


Powered by Blogger.