Monday, March 17, 2014

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေန႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၇)ရက္

၁။    အမ်ဳိးသား၏ အဓိပၸါယ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အတူတကြ ေနထုိင္လာ ၾကသူမ်ား လူမ်ဳိးမ်ားတုိ႔ကုိ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာ ေခၚေသာ အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားေန႔သည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး၏ ထူးျခားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခုကုိ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ေသာ ေန႔ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ အက္ဥပေဒကုိ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ေသာ ၁၂၈၂ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း လဆုတ္(၁၀)ရက္ေန႔ကုိ အစြဲျပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပလာေသာ ေန႔ျဖစ္သည္။
၂။    ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပရျခင္းမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ သထုံခရုိင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပအုိ၀္းလူထု ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ကုိ သထံုၿမိဳ႕၊ ေမာ္ေက်ာ့ရပ္၊ ေရေက်ာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၀င္း အတြင္း၌  က်င္းပျပဳလုပ္၍ ပအုိ၀္းအေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပအုိ၀္းလူထု ဆႏၵျပပြဲမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ားမွာ-
(၁)    ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးတုိ႔အား ေတာင္သူ ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚေနျခင္းမွ ပအုိ၀္း-ဟု ေခၚဆုိေပးရန္ႏွင့္
(၂)    ပအုိ၀္းတုိ႔အား စစ္တပ္ႏွစ္တပ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။
ထုိေတာင္းဆုိခ်က္ႏွစ္ရပ္အနက္ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးဟု ေခၚဆုိသတ္မွတ္ေပးရန္ကုိ လူနည္းစုေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ဇံေ၀မွ အသိအမွတ္ျပဳ ျပန္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးဟု စတင္ေခၚေ၀ၚေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ္လည္း ေရွးယခင္ သူရိယစႏၵာမင္းႀကီး ဖြားျမင္သည့္ တေပါင္းလျပည့္ နံနက္ လအ၀င္/ေနအထြက္ခ်ိန္ခါ ေန႔ျမတ္ကုိ အစြဲျပဳ၍ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ ေမြးဖြားေပၚေပါက္ၿပီး ထုိစဥ္ကတည္းက အမ်ဳိးသားေန႔ကုိ က်င္းပၾကပါသည္။
၃။    ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ-
    တုိင္းရင္းသားအားလုံး ဥမကြဲသုိက္မပ်က္ ပူးေပါင္းေနထုိင္ေရး၊ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလုံး ညီညြတ္မႈကုိ ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ပုိမုိခုိုင္မာ လာေစေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္သည့္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကုိ ျပည္သူအားလုံး လက္တြဲပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ေရး တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။
၄။    ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ ပြဲေတာ္တြင္ ပရိယတၱိပညာေရး စာေမးပြဲေအာင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပရိယတၱိ ပညာေရးဘြဲ႕ရ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆုႏွင္းသဘင္က်င္းပျခင္း၊ စာခ်ဘြဲ႕ သာသနာျပဳဘြဲ႕ ဆက္ကပ္ခံ ဆရာေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ျခင္း၊ ဘက္စုံထူးခၽြန္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဆုခ်ီျမႇင့္ျခင္း၊ အဆုိ၊ အေရး၊ အက၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲ၊ လွယဥ္ေက်းမယ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ဆုေပးျခင္း၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ား၊ ဓါတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပ၍ ဆုေပးျခင္း၊ အလွဴပေဒသာပင္မ်ား ပါ၀င္လွဴဒါန္းျခင္း မ်ားျဖင့္ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။
၅။    လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ခန္႔ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ပအုိ၀္းလူဦးေရ (၁၂၄၉၀၀) ေနထုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အထက္ဗမာျပည္ မွတ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၀ သန္းေခါင္စာရင္း တြင္လည္း ပအုိ၀္းလူဦးေရ (၂၂၄၂၆၈)ဦး ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယခုအခါ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ေတာင္ႀကီးခရုိင္ႏွင့္ လြယ္လင္ခရုိင္တုိ႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕စြာ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္လည္း ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္လ်က္ရွိေပသည္။
    ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔တြင္ ေဒသလူဦးေရ၏ (၃)ပုံအနက္ (၂)ပုံမွာ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကုိ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
၆။    ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဗဟုိအေနႏွင့္ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ(၂၂)ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသလုိ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ(၁၅)ရပ္၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ(၂၇)ရပ္၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ(၂၁)ရပ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ(၉)ရပ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ(၆)ရပ္၊ အားကစားမူ၀ါဒ(၁၀)ရပ္ႏွင့္ ပအုိ၀္းေဒသျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး မူ၀ါဒ(၇)ရပ္ စုစုေပါင္းမူ၀ါဒ (၁၃၆)ရပ္ ခ်မွတ္ထားေပသည္။
၇။    ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟုိ)ႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တုိ႔မွ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ေက်းရြာသာယာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ အားကစားဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းေဒသ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားအားလုံး ေဖာ္ျပပါအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ-
(က)    ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္။
(ခ)    ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ လက္တြဲ၍ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအက်ဳိး ပိုမုိျမင့္မားလာေစေရး ပညာေရးက႑အား မျဖစ္မေန ျမင့္တင္ေပးရန္။
(ဂ)    အနာဂတ္ကုိ ဦးေဆာင္မည့္ ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိး၊ ျပည္ေထာင္စု အက်ဳိးအတြက္ မွန္ကန္စြာ လက္တြဲေခၚေဆာင္ရန္။
(ဃ)    ႏုိင္ငံေတာ္က ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားတရပ္လုံး စည္းလုံး ညီညြတ္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္။
(င)    မိမိတုိ႔၏ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ဓေလ့ ထုံးစံတုိ႔ကို အစဥ္ထာ၀ရထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း စတင္ ေကာက္ၾကမည္ျဖစ္ရာ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား တစ္ရပ္လုံး က်ရာအခန္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိပါသည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ(၈၃) ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားတုိ႔ကုိ သီးျခားလူမ်ဳိး ဟူ၍ သတ္မွတ္ ထားၿပီးသားျဖစ္သည္။ သီးျခားလူမ်ဳိးစု ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စာရင္းဇယားတြင္ လူမ်ဳိးေနရာ၌ ပအို၀္းလူမ်ဳိးဟူ၍ တိက်ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္းေရးသားေဖာ္ျပရန္ အထူးလုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။


ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေန႔က်င္းပေရးေကာ္မတီ
Powered by Blogger.