Friday, January 30, 2015

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ စြမ္းရည္ျမွင့္ဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္
  ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးဌာန ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မ်ိဳးဆက္သစ္စြမ္းရည္ျမွင့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊   ေပါမူဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ကာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးခြန္ေအာင္သာႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား  တက္ေရာက္အားေပးကာ သင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား က်ားမ စုစုေပါင္း (၈၀) တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 စြမ္းရည္ျမွင့္ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၇)ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔ အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ခြန္မြဴးေရာင္
Powered by Blogger.