Friday, January 30, 2015

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ စြမ္းရည္ျမွင့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္


 ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊   ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးဌာန ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဆီဆိုၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မ်ိဳးဆက္သစ္စြမ္းရည္ျမင့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ဖြင့္ပြဲကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္အားေပးကာ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ က်ားမ စုစုေပါင္း(၃၀) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းကို ဇန္န၀ါရီလ(၂၉) ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၃)ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္မြဴးေရာင္
Powered by Blogger.