Monday, January 12, 2015

(၈.၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ တင္ေမာင္တုိးႏွင့္ ေနမ်ဳိးတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအေပၚ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ကန္႔ကြက္လႊာထုတ္ျပန္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၃) ရက္
(၈.၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ တင္ေမာင္တုိးႏွင့္ ေနမ်ဳိးတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအေပၚ ကန္႔ကြက္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ကန္႔ကြက္လႊာ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
Powered by Blogger.