Saturday, March 28, 2015

Myanmar Journalism Institute (MJI) မွ ေရြးေကာက္ပဲြ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၈) ရက္

 Myanmar Journalism Institute (MJI) အဖြဲ႕မွ ေရြးေကာက္ပဲြ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃) ရက္မွ (၂၇) ရက္ေန႔ထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈရံုးတြင္ လာေရာက္ ပုိ႔ခ်သြားခဲ့ပါသည္။
ဤသင္တန္းသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ  သတင္းေထာက္ (၁၅) ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၄င္းသင္တန္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း အေရးႀကီးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေၾကာင္္းအရာမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္၊ အဆိုပါအေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သတင္းေရးသားႏုိင္ရန္၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ အမတ္ေလာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား မထိခုိက္ေစပဲ သတင္းေရး သားႏုိင္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သိရွိထားရန္၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္သည္ အသံ အျမင္ သေဘာထားမ်ား အေျချပဳၿပီး ေရးသားႏုိင္ရန္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ က်န္သည့္ ပဲခူး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


ခြန္ခမ္းမုိးဦးPowered by Blogger.