Sunday, June 14, 2015

BurmaPartnerShip (ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအမ်ား) အဖြဲ႔က လာမည့္ ၂၀၁၅-ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟိုဌာနရံုးရွိ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၅) ရက္


BurmaPartnerShip (ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအမ်ား) အဖြဲ႔မွ Mr.Alex Moodie က လာမည့္ ၂၀၁၅-ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁၂-၆-၂၀၁၅)၊ ေသာၾကာေန႔၌ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟိုဌာနရံုးရွိ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္တင္ထြဋ္ႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။


ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပအို၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပအို၀္းသမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနႏွင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနမ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲရည္မွန္းခ်က္၊ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ပအို၀္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ (PNO) မွ BurmaPartnerShip အား ျပည္ေထာင္စုထဲက ပအို၀္းစာအုပ္ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ထင္းေလေအာင္း
Powered by Blogger.