Thursday, June 11, 2015

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေတာေက်းရြာအုပ္စု မဇၥိ်မ လြယ္ေခၚေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးရွိ ေလ့က်င့္ေရး ပညာေပးေရးဌာနႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းေအာင္ပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂) ရက္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေတာေက်းရြာအုပ္စု မဇၥိ်မ လြယ္ေခၚေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၇.၆.၂၀၁၅) မွ (၁၁.၆.၂၀၁၅)အထိ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးရွိ ေလ့က်င့္ေရး ပညာေပးေရးဌာနႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္ သင္တန္းေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ မဇၥိ်မလြယ္ေခၚေက်ာင္း၌ က်င္ပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းေအာင္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာရတနာသံုးပါးကိုကန္ေတာ့၍ ဆရာေတာ္ထံမွငါးပါးသီလခံယူၿပီး ၾသ၀ါဒစကားကိုနာယူခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုအေလးျပဳ၍ ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး
 ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္PNOပါတီ ဥကၠ႒ဦးဗိုလ္ေက်ာ္ေက်ာ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္PNO တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ဦးခြန္တင္ထြဋ္မွ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး လူငယ္မ်ားအား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊
 လူမူေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတုိ႔တြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္လာေစရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူငယ္မ်ားပုိမုိပါ၀င္လာေစရန္ အားေပးစကား တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းတက္ရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသူ/သား မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ သင္ရုိးညြန္းတမ္းစာအုပ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားသီးခ်င္း စုေပါင္းသီဆုိျခင္းျဖင့္ အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတုိ႔၏ လူမ်ဳိးသမုိင္ေၾကာင္းသိရွိရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓါတ္ရွင္သန္လာေစရန္၊ ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္မ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာ၊ ကမၻာႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကုိ သိရွိေစရန္၊ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ မိမိတိို႔၏ ရပ္ရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသႏွင့္ တုိင္ျပည္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚေပၚက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ၎စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းေအာင္ပြဲအခမ္းအနာသို႔  ပအုိ္၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးမွ (၇) ေယာက္၊ သင္တန္းသူ/သား စုစုေပါင္း (၅၉) ေယာက္ႏွင့္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား (၁၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ 

ခြန္ပန္းစိန္

Powered by Blogger.