Tuesday, July 7, 2015

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ(၈၁+၈၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ိနယာဒိႏုဂၢစာပြဲေတာ္ႀကီးက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၈) ရက္၁၃၇၇-ခုႏွစ္ ပထမ၀ါဆုိလဆန္း(၁၂)ရက္ေန႕မွ၍ ပထမ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္(၄)အထိ ၇-ရက္တိုင္တိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ (၈၁+၈၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ိနယာဒိႏုဂၢစာပြဲေတာ္ႀကီးက်င္းပပါသည္။
ယခုႏွစ္ ယင္းစာပြဲေတာ္ႀကီး ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိေတာ္မူၾကေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားမွာ စုစုေပါင္းေျဖဆုိ (၂၄၈၄)ပါး၊ စာပြဲေတာ္ေျဖဆို က်ရႈံးေသာ သံဃာေတာ္(၆၃၃)ပါး၊ စာပြဲေတာ္ျပန္+ေျဖ(၁၈၅၁)ပါး၊ ျပန္+ေျဖ က်ရႈံး(၁၈၅)ပါး၊ ျပန္+ေျဖ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္(၁၈၅၁)ပါးရွိေၾကာင္း သိရွိွိပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိုိက္ေဗြ

Powered by Blogger.