Thursday, July 2, 2015

ေရြးေကာ္ပြဲဆုိင္ရာအျငင္းပြားမူ ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာညိွႏွဳိင္းအစည္းအေ၀း

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂) ရက္
ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းညွိႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေရြးေကာ္ပြဲဆုိင္ရာအျငင္းပြားမူ ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာညိွႏွဳိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ၾကံခုိင္ေရးပါတီ၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီ၊ ပအမဖ၊ ဓႏုပါတီ၊ လီဆူး၊ ရွမ္းက်ားၿဖဴပါတီ၊တစညပါတီ တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဦးခြန္စိန္ေမာင္ (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္)မွ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခဲြ၊ ဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦ္းသန္းလြင္ျမင့္မွ တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီကုိယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပက္သက္    ၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာ္ပြဲဆုိင္ရာအျငင္းပြားမူ ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးႏွင့္ ပက္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပကာ အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ညွိႏွဳိင္းတုိင္ပင္ၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒မွ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနားကုိရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ခြန္ေအာင္မ်ဳိးဦး
Powered by Blogger.