Sunday, July 19, 2015

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၏ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းျပည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၀) ရက္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္ (၁၈)ရက္၊ စေနေန႔၊ မနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေစ်းပုိင္းရပ္ကြက္ရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈရုံးတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၏ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ ပါသည္။
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ပြဲအခမ္းအနားမစတင္မွီ အခမ္းအနားသုိ႔ ႀကြေရာက္လာသူအားလုံး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအလံေတာ္အား ဦးစြာအေလးျပဳၿပီးေနာက္  နာယက ဦးခြန္ေအာင္သာမွ အဖြင့္စကား ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။
ဦးခြန္ေအာင္သာမွ အဖြင့္စကားေျပာႀကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ဦးခြန္ထြန္းဇံမွ (၅)ႏွစ္အတြင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းျပည့္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္မွ အသီးသီး ႏုတ္ထြက္ခဲ့ႀကၿပီး၊ ဦးခြန္၀င္းစိန္မွ ေနာက္(၅)ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္စာရင္းမ်ားကုိ တင္သြင္းဖတ္ႀကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတင္သြင္းသည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္စာရင္းမ်ားမွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးခြန္ခမ္းထုိမွ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားထဲမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္စာရင္းကုိ တင္သြင္းကာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။
၄င္းေနာက္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ကတိသစၥာမ်ားကုိ ခံယူကာ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရပ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ဦးခြန္တင္ေမာင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ သဘာပတိႀကီး ဦးခြန္ေအာင္သာမွ နိဂုံးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေၿပာႀကားၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
ခြန္ဓဇ(ဟုိနမ္း)
   
Powered by Blogger.