Thursday, July 30, 2015

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လ (၃၀) ရက္

၀ဲယာမွ - ဦးခြန္သိန္းေဖ၊ ဦးခြန္သန္းထူး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဘာလ (၈) ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ေၾကညာ ေပးထားသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီက ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ  ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆိုင္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ မြန္းလြဲ (၁း၃၀) ၀န္းက်င္တြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊  ၿမိဳ႕နယ္အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ရံုးသို႔ သြားေရာက္၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့ၾကပါသည္။


၀ဲယာမွ - ဦခြန္လွဆန္း၊ ဦးခြန္ေမာင္ပယ္၊ ဦးခြန္လွသိန္း
ေရွးဦးစြာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္  ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အမခံေၾကး (၃) သိန္းစီ တင္သြင္းၿပီး ဘဏ္မွ တင္သြင္းသည့္ ခ်ာလန္ကို ရယူကာ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးသို႔ သြားေရာက္၍ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ရံုးသို႔ သြားေရာက္ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းခ့ဲၾကပါသည္။

၀ဲယာမွ - ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ဦးခြန္ေအာင္ေက်ာ္၊ ဦးခြန္ေစာေအာင္
ထိုသို႔ သြားေရာက္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရာတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ပအို၀္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(၃) ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဦးခြန္သိန္းေဖ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အျဖင့္ ဦးခြန္ေအာင္ေက်ာ္၊  ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဦးခြန္သန္းထူး၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္  မဲဆႏၵနယ္(၁)တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဦးခြန္လွသိန္း၊ မဲဆႏၵ(၂)တြင္ ဦးခြန္ေမာင္ပယ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္(၁)တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဦးခြန္ေမာင္ျဖဴ၊ မဲဆႏၵနယ္(၂)တြင္ ဦးခြန္စံလြင္၊ ပင္ေလာင္းၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္(၁)တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဦးခြန္လွဆန္း၊ မဲဆႏၵနယ္(၂)တြင္ ဦးခြန္ေစာေအာင္ တို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီမွ ဦးခြန္၀င္းကိုက ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ရာ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕တြင္လည္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ရွိေၾကာင္းလည္း ထပ္မံသိရွိရပါသည္။

၀ဲယာမွ- ဦခြန္သန္းထူး၊ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ဦးျဖဴ၊ ဦးခြန္သိန္းေဖ
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၀) မွ ၾသဂုတ္လ (၈) အထိ ရက္သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းလႊာမ်ား စိစစ္မည့္ေန႔ကို ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္မွ (၂၁)ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။


ခြန္ထင္းေလေအာင္း


Powered by Blogger.