Wednesday, August 19, 2015

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔(PNO)ပါတီ၊ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္မွ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည့္ ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔(PNO)ပါတီက ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆိုင္၊ ေတာင္ႀကီး စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ စသျဖင့္ ဆက္လက္၀င္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႔သို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ယေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုု၀္း အမ်ိဳးသား ဘက္စံုဖြ႔ံၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားခန္းမတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီးတြင္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔၊ ေအာင္ႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ ယင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းသရုပ္ေဖာ္စည္းရံုးသြားမည့္ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆုိပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ PNO ဗဟိုအလုပ္အမုေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံမ်ား၊ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပအို၀္းစာေပ ႏွင့္ယဥ္ေက်းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပအိုု၀္းအမ်ိဳးသမီအဖြဲ႔မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနရံုးရွိ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လီဆူးတုိင္းရင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပအို၀္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနရံုမွ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ျပသြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၃)ရက္တိုင္တိုင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
ခြန္ထင္းေလေအာင္း
Powered by Blogger.