Monday, August 17, 2015

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္မြန္းေက်းရြာတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ မွ ႀသ၀ါဒစကားျမြက္ႀကား

  ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ (၁၈) ရက္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ (၁၇) ၊ ၁၃၇၇-ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လဆန္း(၂)ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၁း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္မြန္းေက်းရြာ၊ လြယ္မြန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီမွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆုံၿပီး ႀသ၀ါဒစကား ၿမြက္ႀကားခဲ့ပါသည္။
ႀသ၀ါဒအမွာစကားမ်ားမွ -   ` ယခုေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရးသည္ ပါတီစုံႏုိင္ငံေရးျဖစ္သည့္အတြက္  တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးမွ အသီးသီး အခြင့္အေရးရွိပါေႀကာင္း၊ အရင္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၈-မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ထိ ပါတီစုံပါလီမာန္ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ ရွိခဲ့ၿပီး ၄-ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္း၊ ထုိအခ်ိ္န္တြင္ ဦးႏုဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ကာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရၿပီး ႏု-တင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုပါတီႏွင့္ ေဆြ- ညိမ္း ဦးေဆာင္ေသာ တည္ၿမဲဖဆပလဟူ၍ ႏွစ္ဖြဲ႔ ကြဲခဲ့ရပါေႀကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္တြင္  ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕ကုိ မဲေပးရမည္ကုိ ေတြေ၀ေနခဲ့ကာ တစ္ခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားအတြင္းမွာပင္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပါတီမ်ားအေပၚ သေဘာထားကြဲျပားခဲ့ေႀကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ လြတ္လပ္စြာယုံႀကည္ခြင့္ ရွိသည့္အေလွ်ာက္ ကုိယ္ယုံႀကည္ရာပါတီကုိ ကုိယ္ေရြးခြင့္ရွိသည့္အတြက္ လူႀကီးခ်င္း အာဏာလုေနႀကၿပီး ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္ ကုိယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ႀကကာ  ပ်ဥ္းမနား (ယခု ေနျပည္ေတာ္) ေနရာတြင္ ငါးေလာင္းျပိဳင္ လူသတ္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးတတ္လွ်င္ အက်ိဳးရွိ၊ က်င့္သုံးမတတ္လွ်င္ ကြဲျပားတတ္ပါေႀကာင္း။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ မဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္တားဆီးသည့္ႀကားမွ မိမိအခြင့္အေရးကို လက္မလြတ္လုိသည့္ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုမ်ားတစ္ခ်ိဳ႕ အသက္ကုိပင္ စေတးခဲ့ရပါေႀကာင္း၊  ျမန္မာနုိင္ငံေရးသည္လည္း ပုိမုိရႈပ္ေထြးခဲ့ကာ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထု၏ ကံႀကမၼာသည္လည္း စုန္ခ်ည္ နစ္ခ်ည္  ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရပါေႀကာင္း၊
ပါလီမန္မိခင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မည္သူ႕ကုိမွ် မေသေစပဲ တုိင္းသူျပည္သားအားလုံး ကုိယ့္အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္  စနစ္က်က်မဲေပးႀကကာ  စနစ္က်ေအာင္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား စီစဥ္ေပးႀကပါေႀကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းသူျပည္သား မဲေပးခဲ့ႀကၿပီးၿပီျဖစ္ကာ အခုလာမည့္ ၂၀၁၅-၊ ႏုိင္၀င္ဘာ (၈)ရက္တြင္လည္း မဲေပးရေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္  ကုိယ္ေဒသအက်ိဳးကုိ တကယ္လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ အမတ္ေတြကုိ ျပန္ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ အမတ္အသစ္ေတြလည္း ပါလာမည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊  ၂၀၁၀ -နဲ႔မတူ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းတြင္ ယခုလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားကုိယ္စားျပဳ က်ားေခါင္းႏွင့္က်ားျဖဴပါတီ၊  ပအုိ၀္းမွ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီႏွင့္ ပအမဖပါတီမ်ား ၀င္ၿပိဳင္ႀကမည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊  ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၀င္ျပိဳင္ မၿပိဳင္ဆုိသည္မွာ အေသအခ်ာမသိေသးပါေႀကာင္း၊ 
ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)အေနျဖင့္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူကာ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ပအမဖအဖြဲ႔ရွိသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပအုိ၀္းေဒသအတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ပအမဖအဖြဲ႕၀င္မ်ား ညီလာခံက်င္းပကာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးပါတီအမည္ကုိ အမ်ားက လက္ခံသည့္ (PNO)နာမည္ျဖင့္ ပါတီကုိဖြဲ႕စည္းခဲ့ေႀကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယခုေနာက္ပုိင္း (PNO)ပါတီအေပၚ အျမင္ေစာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက နဂါးေခါင္းတံဆိပ္ျဖင့္ ပအမဖပါတီကုိ ျပန္ဖြဲ႕ကာ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုမ်ားကုိ ေတြေ၀ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနႀကေႀကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ပအုိ၀္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နားမေယာင္ဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  မိမိေဒသအက်ိဳးကုိ တကယ္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မဲေပးဖုိ႕လုိအပ္ေႀကာင္း။
ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းတြင္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားသာမက တျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း အတူတကြေနထုိင္ႀကသည္ျဖစ္ရာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိယုံႀကည္ရာ ဘယ္ပါတီကုိမဆုိ မဲေပးႏုိင္ပါေႀကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိေဒသအတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မည္သူက လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္ကုိ အေသအခ်ာစဥ္းစားကာ မိမိမဲမ်ား အလဟႆမျဖစ္ေစသင့္ပါေႀကာင္း၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕သည္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိသည့္အတြက္ မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္က မိမိေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္ ဆုိသည္ကုိ အေသအခ်ာစဥ္းစားၿပီး မဲေပးသင့္ပါေႀကာင္း၊  (PNO)အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေဆာင္ ေနခ်ိန္ကစၿပီး ယခုထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးအေနျဖင့္ မခြဲျခားခဲ့ပါေႀကာင္း၊
ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း နဂါးတံဆိပ္(PNO)ႏွင့္ နဂါးေခါင္းတံဆိပ္(ပအမဖ)ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ခြဲျခားသိျမင္ၿပီး ကုိယ့္အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မဲေပးဖုိ႔လုိပါေႀကာင္း၊ မဲေပးရာတြင္ - အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ရွိႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယားရွိထားဖုိ႔လုိသလုိ မဲစာရင္းတြင္ မိမိနာမည္ ပါ မပါ ႀကည့္ရႈ စစ္ေဆးသင့္ေႀကာင္း၊  ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္ မဲစာရင္းမပါသူ (၁၀၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ဟု သတင္းရထားပါေႀကာင္း၊ မဲေပးခြင့္ရရွိသည္ဆုိလွ်င္ ပယ္မဲမျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ မဲေပးရာတြင္ စနစ္က်ဖုိ႔လုိပါေႀကာင္း၊
ယခု လာမည့္ ၂၀၁၅- ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ မိမိအသိစိတ္ဓာတ္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ မဲေပးႀကဖုိ႔လုိအပ္ေႀကာင္း၊ ေဘးကေျပာသည့္စကားမ်ားကုိ နားမေယာင္ဖုိ႔လုိအပ္သလုိ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲမထားပဲ မိမိတုိ႔အက်ိဳးကုိ တကယ္သယ္ပိုးႏုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔လုိအပ္ေႀကာင္း၊ မိမိေဒသတုိးတက္ဖုိ႔ ညီညီညြတ္ညြတ္ရွိရမည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ႀသ၀ါဒစကား ျမႊက္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ခြန္ဓဇ(ဟိုနမ္း)
Powered by Blogger.