Monday, August 3, 2015

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံမ်ား တစ္လတစ္ႀကိမ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ (၃) ရက္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံမ်ား တစ္လတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။
အဆုိပါ အစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ေရွးဦးစြာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ရံုးအဖြဲ႕ မွဴး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ဆက္လက္၍ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးမွ အသစ္္ခန္႔အပ္ေသာ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံမ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီမိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ စီမံဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ဌာန၊ ဥပေဒဌာန၊ ျပန္းၾကားေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးဌာန၊ ၀က္ဆိုဒ္ဌာန၊ ပါရမီဌာန၊ သုေတသနဌာန၊ ဌာနအလိုက္တစ္ခုစီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္(၁၆)ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံမ်ား တစ္လအတြင္း  မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး အေထြေထြက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ခြန္ေစာေက်ာ္၀င္းမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေျဖၾကားေပးခဲ့ၿပီး တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၃)ခြန္တင္ထြဋ္ မွ အားေပးစကားေျပာၾကား၍ အစည္းအေ၀းပြဲ အခမ္းအနားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ခြန္ပန္းစိန္
   
Powered by Blogger.