Wednesday, September 16, 2015

ေ၀င္,နယ္;သီ;သဲင္; ေက်ာင္,ပုံ,ေလာင္းကို ကမာ,ေလြ,ဒါ; ခံ;ထူ;ေလြ, စြိဳးခြိဳ,အြဥ္ငါ ေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ေအာင္;ခမ္းထီ ေငါ၀္းၾသ၀ါဒ (၁၈.၈.၂၀၁၅) အဂၤါ;နီ,

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္


Powered by Blogger.