Thursday, September 10, 2015

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းကြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀ ) ရက္ေန႔တြင္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းကြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါေဟာေျပာပြဲတြင္း ေရွးဦးစြာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖမွ ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႔ (၅) ႏွစ္တာကာလအတြင္း မိမိတို႔ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရယူေပးခဲ့ၿပီး တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိလည္  ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမ်ား လက္ရွိေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး ျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္လည္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္၍ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ အေရြးမမွားဖုိ႔ လူမွန္ ေနရာမွန္ ျဖစ္ဖုိ႔လည္ မွန္ကန္စြာ မဲထည့္တက္ဖုိ႔ မိမိတုိ႔၏ သမုိင္းမ်ားကုိ ျပန္ၾကည့္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္တက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ထုိ႔အတူ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌဦးခြန္စံလြင္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ မဲထည့္ပုံမဲထည့္နည္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာေလ့လာရန္၊ မိမိတုိ႔နာမည္ မဲစာရင္းတြင္ ပါမပါ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆ    းရန္၊ အေရးႀကီးလွ်င္ ေသြးနီးၾကရန္၊ (၅) ႏွစ္မွ တႀကိမ္အခြင့္အေရးရသည္မုိ႔ မဲတျပား၏ တန္ဖုိးကုိသိရွိၿပီး မိမိ၏တာ၀န္ကုိ မိမိေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါေဟာေျပာပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာမိဘျပည္သူမ်ား (၆၀၀) ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြ


Powered by Blogger.