Wednesday, October 14, 2015

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ အေျမႇာ္အျမင္ရွိမွသာလ်ွင္…..

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၄) ရက္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးတို႔၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးကို အေျမႇာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိ္န္အခါလိုက္၍ ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္အသံုးခ်တတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ဟု စာေရးသူအေနႏွင့္ ခံယူထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ ႏူညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္း၊ နက္ရိႈင္းလြန္းသည့္အတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရန္ ခက္ခဲလွၿပီး တဖက္မွာလည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ရန္အတြက္ လြယ္ကူသည့္အရာ မဟုတ္ဆိုသည္မွာ ျငင္းဆန္လို႔ မရေပ။
စာေရးသူသည္ ႏုိင္ငံေရးကို သိရွိနားလည္သူဟု မခံယူထားေပ။ မိမိထင္ျမင္ခ်က္၊ ယူဆခ်က္အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အေျမႇာ္အျမင္မပါေသာ အတတ္ပညာသည္ အဓိပၸါယ္မရွိသလို အတတ္ပညာမပါေသာ အေျမွာ္အျမင္သည္လည္း အရာမေရာက္ဟု ေရွးလူႀကီးမ်ား မိန္႔ဆိုဖူးပါသည္။ အေျမွာ္အျမင္ႏွင့္ အတတ္ပညာသည္ ကင္းကြာလို႔မရေပ။ ဒဂၤါးျပားေပၚက ေခါင္းႏွင့္ပန္းကဲ့သုိ႔ ဒြန္တြဲေနသည္ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ျဖင့္ ခြဲထား၍မရႏိုင္သည့္ သေဘာကို ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အရာရာတိုင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ အတတ္ပညာက ဦးေဆာင္သည္မွန္ေသာ္လည္း မိမိ၏အတတ္ပညာသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ့္ရဲ႕အတတ္ပညာႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ႀကံဳၿပီး သင္ခန္းစာယူတာထက္ အျခားသူမ်ားအမွားကိုၾကည့္ၿပီး သင္ခန္းစာယူသည္မွာ အရင္းအႏွီးသိပ္မလိုဘဲ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အနာဂတ္ကို ေမ်ာ္မွန္းသုံးသပ္ႏိုင္သည္မွာ အေျမႇာ္အျမင္ပင္ မဟုတ္ေလာ။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚသို႔ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္ႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီ၏ အေငြ႕အသက္မ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ မိမိတို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ အေငြ႕အသက္ထဲတြင္ လိုက္ပါစီးေမ်ာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ က်င့္သံုးေနၾကေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိပၸါယ္ကို မဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ အျခားသူ၏ လက္ဦးမႈကို အခြင့္အေရးေပးလိုုက္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီေန႔ေခတ္တြင္ အသံုးမ်ားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ ျပည္သူကသာ အာဏာပိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယင္းအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘိုးေဘးဘီဘင္ေခတ္ကတည္းက အဓိပၸာယ္မဖြင့္ခဲ့ရံုကလြဲ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္မွာ ျငင္းဆန္လို႔မရေပ။ ၄င္းကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ မိဘျပည္သူတိုင္း ပိုမုိသိရွိပါလိမ့္မည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ဒီမိုကေရစီ၏ အသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ တင္ျပျခင္းစသည္တို႔ကို ျပည္သူမ်ား စားသံုးေနၾကပါသည္။ မိမိတို႔ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသား တခ်ဳိ႕သည္လည္း ရွိၿပီးသား မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို ေမ့ထားၿပီး အျခားႏိုင္ငံတကာက ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ “သံုးတတ္လွ်င္ေဆး မသံုးတတ္လွ်င္ေဘး” ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမာၻေျမႀကီးသည္ ကြဲျပားေသာအလႊာ၊ မတူညီေသာ ပံုသ႑ာန္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္မႈ မတူညီျခင္း၊ ေဒသ၊ လူမ်ိဳးဓေလ့၊ စရိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား မတူညီျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္လည္း ေနရာေဒသလိုက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပံု ကြဲျပားလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံက ယဥ္ေက်းမႈသည္ အျခားႏိုင္ငံကို မလႊမ္းမိုးႏိုင္သလို အျခားႏိုင္ငံက စနစ္တစ္ခုသည္လည္း မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ကိုက္ညီႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ေလာကတြင္ မည္သည့္အရာမွ် ရာႏႈန္းျပည့္ေကာင္းသည္ဟု မရွိေပ။ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကေသာ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာ ဒီမိုကေရစီလက္နက္ကို အသံုးျပဳ၍ အတတ္ပညာ၊ အယူအဆကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး အတတ္ပညာ၊ အယူအဆႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ဤသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာတရားဟူ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းသေဘာတရားက တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ကို ေတြးေခၚေျမႇာ္ျမင္တတ္ရန္ လိုအပ္ေနပါ သည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းစာမည္မွ်ပင္ ေတာ္ေစကာမူ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏အလုပ္ကို ၀င္လုပ္ရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ၏တာ၀န္မွာ စာတတ္ေျမာက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ ေက်ာင္းကိစၥအ၀၀ႏွင့္ ေက်ာင္းဂုဏ္သတင္းပ်ံႏွံေအာင္ အခ်ိန္တိုင္း ေတြးေတာေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမျဖစ္ႏိုင္ဟု မဆိုလိုေပ။ အခ်ိန္ဟူသည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခု အတြက္ ေပးဆပ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္သမိုင္းက မိမိတို႔မႏုဟာမင္းႀကီးသည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားသူ၊ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ မွန္ေသာ္လည္း မွားယြင္းေသာ ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ၿပိဳကြဲခဲ့ဖူးသည္ကို ျပန္လည္အမွတ္ရေစလိုပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို ျပန္လွမ္းၾကည့္လွ်င္လည္း အသက္ေသြးေခြ်း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေတြးေခၚေျမႇာ္ျမင္တတ္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရသည္ကုိ ေျပာစရာမလိုဘဲ မ်က္ျမင္သက္ေသ ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ရယူႏုိင္ေသာ ျမန္မာတို႔၏ ရဲစြမ္းသတၱိ အတတ္ပညာကို ခ်ီးက်ဴးအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ျခင္းအရသာ မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိုင္ခဲ့သည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေတြးေခၚေျမႇာ္ျမင္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိတ္က သမိုင္း သည္ ယခုလက္ရွိ မိမိတို႔ပစၥဳပၸန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးသင္ခန္းစာပင္ ျဖစ္၏။ သင္ခန္းစာမယူတတ္လွ်င္ ဘ၀တြင္ သင္ခန္းစာႏွင့္သာ အဆံုးသတ္သြားတတ္သည့္ သေဘာရွိပါသည္။
ယခုလက္ရွိ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေျမႇာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို အေမွာင္ေလာကမွ အလင္းေရာင္ေအာက္သို႔ ေခၚေဆာင္လာေပးႏိုင္ျခင္း၊ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြားကို လမ္းျပေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ကမၻာ့အလယ္၊ ႏိုင္ငံ့အလယ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအလယ္တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္လာေအာင္ ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ျခင္းစသည္တို႔ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေျမႇာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၏ သေဘာသဘာ၀သည္ တစ္ခါမွားလွ်င္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ရသည့္ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ အတတ္ပညာတစ္ခုတည္းႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ အေျမႇာ္အျမင္ႀကီးရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနႏွင့္ အေျမႇာ္အျမင္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းျဖည့္ဆည္းၾကလွ်က္ အနာဂါတ္ပအို၀္းတို႔၏ဘ၀ ပိုမိုၿပီးျပည့္စံုေအာင္ အဖက္ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

ခြန္ထင္းေလေအာင္း

   
   

Powered by Blogger.