Tuesday, January 19, 2016

လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္


မိမိတို႔ေဒသအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားတက္လမ္းအတြက္ အႏၱရာယ္အႀကီးမားဆုံးႏွင့္ လူငယ္မ်ား ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားႏိုင္သည့္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီးတစ္ခုမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး စြဲလန္းမႈ ျပႆ  နာပင္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးဟူသည္  ျမန္မာ့ရိုးရာ ကြမ္းေဆးေပါင္းမွအစ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ဘီယာေသာက္သုံးျခင္း၊ ေဆးေျခာက္၊ စိတ္ၾကြေဆးျပား၊ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမဲမ်ား သုံးစြဲျခင္းအထိကို ဆိုလိုသည္။ လက္ရွိမိမိတို႔ ေဒသသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အလြယ္တကူဝယ္ယူ (ေရာင္းဝယ္)ႏိုင္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာတားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မူးယစ္ ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈပမာဏမွာ  ျမႇင့္မားလာေနၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကိုပါ မူးယစ္ေဆးဝါး သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ တြန္းပို႔လ်က္ရိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၱရာယ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက ျပည္သူလူထုမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလို အပ္လွပါသည္။ မိမိတို႔ေဒသတြင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကာလက အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ား၏ ဖိႏိွပ္မႈဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေလာင္းကစား၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္ကို မေမ့သင့္ေပ။ အတိတ္က သမိုင္းပုံရိပ္ဆိုးမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၱရာယ္ကိုမိမိတို႔ ေဒသတြင္းမွ အျမစ္ျပတ္တိုက္ထုတ္ပစ္ရန္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ျဖစ္ သည္။ တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးက႑ကို ျမင့္တင္ေပးေနသလို တစ္ဖက္တြင္မ်ိဳးဆက္ သစ္လူငယ္မ်ား၏တက္လမ္းကို ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔ေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ ေပးသင့္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတိုးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အေျခခံက်ေသာလူငယ္မ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱ၊ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးေကာင္းမြန္မႈသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသ၊ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးမ်ားကို ဦးေဆာင္မည့္ အနာဂတ္လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးထက္ျမက္သည့္လူငယ္မ်ားျဖစ္ရန္လိုသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားေသာ ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလည္း ေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ မိမိတို႔ေဒသတြင္မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူ မ်ားလာလွ်င္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ေဒသလုံၿခံဳေရးကိုလည္း ထိခိုက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး မိမိတို႔ဘဝ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အသိပညာအတတ္ပညာမ်ားကိုသာ ေလ့လာဆည္းပူးၾကရန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိလူႀကီး မိဘမ်ား အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားလမ္းမွားမေရာက္ေစရန္ သြန္သင္ဆုံးမၿပီး လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ လမ္းညြန္မႈေပးႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ မိမိတို႔ေဒသ၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈသည္ လူငယ္မ်ားအေပၚတြင္မ်ားစြာ မူတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အႀကံျပဳသုံးသပ္ မိပါသည္။

ၿခဲဳင္းေပခြန္(စႏၱာခမ္း)Powered by Blogger.