Friday, January 29, 2016

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေဒသႏွင့္ ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္


စာေရးသူႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ား

မၾကာေသးခင္ကာလ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ လူမႈေရးဌာန၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕(Social Policy and Poverty Research Group-SPPRG)တို႔၏ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ မိမိသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္က်ည္းကန္ရြာဘက္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ "အစာအာဟာရေကၽြးေမြးျခင္း(Nutrition)သင္တန္း"တက္ရန္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သင္တန္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအျပင္ အညာေဒသမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးခြင့္ရရွိခဲ့ ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီးရခဲ့ၿပီး မိမိတုိ႔ေဒသအေျခအေနမ်ားကို အျပန္အအလွန္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾကရာမွ မိမိအေနျဖင့္ မထင္မွတ္ဘဲအညာေဒသမွ" ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္း" အေၾကာင္း ကိုလည္း သိရွိခြင့္ရခဲ့ပါသည္။
မိမိအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ရပ္ရြာေဒသမ်ားတြင္လည္း အညာေဒသကဲ့သုိ႔ ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပံုႀကီးခ်ဲ႕ကာေငး၍ ေတြးမိေနေတာ့သည္။ မိမိတို႔သင္တန္းတက္ေရာက္ေသာ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ မိမိတို႔တည္းခိုေနသည့္ မံုရြာၿမိဳ႕မွတဆင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ပင္(၂)နာရီၾကာ ခရီးႏွင္ခဲ့ရပါသည္။ အညာေဒသဆိုသကဲ့သို႔ ရာသီဥတုသည္လည္း လြန္စြာပင္ ပူျပင္းလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပင္မ်ားဆုိသည္လည္း  ထေနာင္းပင္မ်ား၊ ထန္းပင္မ်ား၊ ကုကၠိဳပင္မ်ားႏွင့္ ကႏၱာရပင္မ်ား စသည့္ ပူျပင္းေသာရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္အပင္မ်ားသာ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုေဒသတြင္ စီးပြားေရးအရအလြန္ေခါင္ပါးသည္သာမက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးလည္းခက္ခဲသည့္အတြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အိမ္ေျခနည္းပါးမႈ၊ ေနအိမ္ပံုစံႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္္အတန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ မိမိေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းေဒသႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မ်ားစြာကြာဟေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္သိရွိခဲ့ရျပန္ပါေသးသည္။


သို႔ေသာ္ မိမိေရာက္ခဲ့သည့္အညာေဒသရွိ အိမ္ေျခ(၁၀၀)ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ ရဟန္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေစတနာရွင္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ရြာသူ/သားမ်ား၏ ေစတနာ တရားထက္သန္မႈမ်ားအရ ထည့္၀င္ၾကသည့္ေငြေၾကမ်ားျဖင့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူကာ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္းဖြဲ႕စည္းထားၾက သည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္းအေနျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးခက္ခဲ့သည့္ေဒသခံ လူနာမ်ားကို အခ်ိန္မီကုသႏိုင္ရန္ ေဆးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းသာမက အျခားေသာ က်န္းမာေရးအခက္အခဲ မ်ားကို  ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေသာနည္းလမ္းျဖင့္ တတ္အားသမွ်ကူညီေျဖရွင္းႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး အသက္အာမခံခ်က္ေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဖန္းတီးႏိုင္ၾကသည့္အတြက္ ပီတိအျပည့္ႏွင့္ ျပည့္လွ်ံေနေသာအၿပံဳးမ်က္ႏွာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ မိမိအေနျဖင့္ ဂုဏ္မယူဘဲ မေနႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထိုသင္တန္းကာလ(၃)ရက္တာ ၿပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိမိ၏အေတြးမ်ားသည္  အဆံုးသတ္၍မရႏုိင္ေသးသကဲ့သို႔ ေတြးၿပီးရင္းဆက္ေတြးမိေန ေတာ့သည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသမ်ားတြင္လည္း အညာေဒသကဲ့သို႔ "ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား" ေပၚေပါက္ေစလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ ဆိုရေသာ္ လႊဲမွားမည္မဟုတ္ပါ။
မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၌ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ျခင္း၏အရသာကို အျပည့္အ၀ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသသည္ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္မႈဒဏ္မ်ားကို ခံစားေနရေသးသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေနပါသည္။ ၁၉၅၉-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၉)ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမတြင္ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ားက အာဏာစြန္႔ခဲ့ၿပီး ဆိုေသာ္ျငားလည္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က်န္ရွိေနေသးသည့္အတြက္ ႏွစ္အေတာ္အတန္ၾကာေအာင္  ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား၏ အာဏာစက္မ်ားကို ဆက္လက္ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။
၁၉၉၁-ခုႏွစ္ အထူးေဒသ(၆)အဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း၌ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ကို ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့သည့္အတြက္ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသ မ်ားသည္ ဘာသာေရးက႑တြင္ မိမိအေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ၿပီးမေရးသားျပေသာ္လည္း စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ပအို၀္းစာေပ သင္ၾကားေရးက႑တြင္ ပအို၀္းစာေပျပန္႔ပြားေရး သံဃာေတာ္အဖြဲ႕(ဗဟို)မွဦးစီးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္မွာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း (ဗဟို)ကို (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈက႑တြင္လည္း ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ဗဟို) မွဦးစီးၿပီး အေကာင္အထည္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ပညာေရးက႑တြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/ဌာနခြဲမ်ား၊ တိုက္နယ္ေဆးရံုမ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအိမ္ရာ မ်ား၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လိုအပ္ေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုခ်င္း ဆက္လမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးမ်ား စသည္မ်ားကို ေျမသားလမ္း မွ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမွ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသျဖင့္ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးဘက္တြင္ တက္ၾကြစြာအားျပဳလာေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထပ္မံဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိလာႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အားသာခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား လည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဘက္တြင္အားျပဳကာ ပအုိ၀္းႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းလာၾကသည္ကို အဆိုးျမင္အျပစ္တင္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း ၾကသည္ဆိုသည့္ သတင္းကို ျပင္ပေလာကတြင္သာမက လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ သတင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္း ဖြဲ႕စည္းၾကသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားသည္ကား မရွိသေလာက္ အားနည္းေနသည္ကို မိမိအေနျဖင့္ သတိထားမိပါသည္။
လက္ရွိမိမိတို႔ေဒသတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚအေျခစိုက္လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာအားေကာင္းၿပီး မိမိေတြ႕ရွိ ခဲ့သည့္ အညာေဒသကဲ့သို႔ ေက်းရြာဘက္တြင္ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ား အားနည္းေနေသးသည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ သံုးသပ္မိပါသည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာတြင္းရွိအိမ္ေျခမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း “ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္း”မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ အညာေဒသမ်ားထက္ ပိုမိုလြယ္ကူမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ မိမိတို႔ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား ကေလးေမြးဖြားရန္ခက္ခဲျခင္း၊ နာတာရွည္ေရာဂါသည္မ်ား၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာမွ ရရွိတတ္သည့္ ေျမြပါးကင္းပါးမ်ား၏ အႏၱာရာယ္ မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ျပတ္ရွမႈအႏၱာရာယ္မ်ားကို လူနာတင္ကားမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မီကုသႏိုင္ရန္ ေဆးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္ ေပးႏိုင္ရန္ “ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္း” မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လာသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
ပအို၀္းေဒသတြင္ ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္း ဖြဲ႕စည္းသည္ဆုိသည့္သတင္းကို သတင္းစာမ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မေတြ႕ရသေလာက္နည္းပါးေနေသးသကဲ့သုိ႔ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းထားမႈမ်ားအာနည္းေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက လူငယ္မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ မိမိလက္ရွိ ေလ့လာသိရွိထားသည္မွာ ပအုိ၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ သည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕(Social Policy and Poverty Research Group-SPPRG) အဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ပအို၀္းေဒသအတြင္းရွိေက်းရြာ(၁၀)ရြာတြင္ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရ၍ အတုိင္းမသိ၀မ္းသာမိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို တဖက္တလမ္းမွကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုမ်ား အသက္အာမခံခ်က္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ၾသ၀ါဒခံယူၿပီး တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက အလွဴရွင္မ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ားကို ရွာေဖြေပးကာ “ေက်းရြာလူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား”ကိုဖြဲ႕စည္းေစလိုေၾကာင္း တာ၀န္သိလူငယ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ တုိက္တြန္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေယြးယဲင္ (စႏၲားေဟ့,)

Powered by Blogger.