Tuesday, February 23, 2016

လူတိုင္းေတာင္းတေနသည့္''ေမတၱာ''


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၄) ရက္သတၱေလာကကမၻာႀကီးတြင္ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ လူတိုင္းလူတိုင္း၌ တူညီေသာ အခ်က္မ်ားရွိသလို မတူညီေသာအခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုတူညီေသာ အခ်က္အမ်ားႀကီးထဲမွ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ဆြဲထုတ္ပါဟုဆိုလွ်င္ ေမတၱာစိတ္ရွိျခင္းကိုပင္ ဆြဲထုတ္ရပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသားတိုင္းသည္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ေဒသမေရြးဘဲ မည္မွ်ပင္အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေစကာမူ ၾကင္နာတတ္၊ ခ်စ္ခင္တတ္ေသာစိတ္ ရွိေနႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအား ကူညီခ်င္ေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္၏အေျပာ၊ အၾကည့္ႏွင့္လြဲမွားေသာ အထင္မ်ားကို မခံႏိုင္ဘဲ ရပ္ၾကည့္ရံုမွ်ျဖင့္သာၿပီးဆံုးသြားတတ္သည္ (ဥပမာ- သူလူအထင္ႀကီးခံခ်င္တာပါ၊ ဘာမွမဟုတ္ဘဲလူေတာ္လူတတ္လုပ္ေနတာပါ စသည္ျဖင့္)။ မိမိတို႔၏ေမတၱာစိတ္ကို ဖံုးလြမ္းထားေသာအရာမွန္သမွ်အား ဖယ္ရွားႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔၏စိတ္သည္ ပကတိႀကည္လင္ ေနမည္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုး၍ မိမိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အလုပ္ဟူသမွ်ကို ခြဲျခမ္းစိပ္္ျဖာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံမွလြဲ၍ အျခားရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထိုအလုပ္(၃)မ်ိဳးသည္ ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေမတၱာစိတ္မပါဘဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟူ၍သာကြာျခားသြားမည္ျဖစ္သည္။
ကာယကံေမတၱာသည္ မိမိတို႔ထံတြင္ရွိေသာ ေမတၱာေစတနာမ်ားကိုအရင္းခံ၍ ကိုယ္ကာယျဖင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အရာမွန္သမွ်ကိုဆိုလိုသည္။ ကာယကံေမတၱာကို ရင္ဝယ္ပိုက္ၿပီး မိမိတို႔သည္ လမ္းသြားရင္းေသးငယ္ေသာကိစၥပင္ျဖစ္ေစ မ်က္စိေရွ႕တြင္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာသူ၊ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာသူမ်ားကိုေတြ႔ႀကံဳရသည့္အခါ ထိုသူကအကူညီ ေတာင္းရန္အားနာေနလွ်င္ မိမိသည္ နားလည္မႈျဖင့္ အလိုက္သိစြာ ကူညီေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ အထိုင္အထေလးလံေနေသာသူ၊ အသြားအလာခက္ခဲေနေသာသူ၊ အိုမင္းမစြမ္းသူ၊ နာမက်န္း ျဖစ္ေနသူမ်ားကို တြဲထူၿပီးေဖးမအကူအညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အထုပ္ႀကီး၊ ေတာင္းႀကီး၊ ပလိုင္းႀကီး စသည့္မႏိုင္မနင္းမခ်ီေနေသာသူမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္လည္း “ဒါသူ႔ကိစၥပဲ ငါနဲ႔မဆိုင္” ဟုသေဘာမထားဘဲ မိမိကလြယ္လင့္တကူ တစ္ဖက္သားကိုကူညီတတ္သူအေနျဖင့္ကူညီ၍ မခ်ီပင့္ေပးလိုက္ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ မိမိကသာအခ်ိန္ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ တြန္းလွည္းစသည့္မေရြ႕လ်ားႏိုင္ေတာ့၍ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရသူကို ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္လည္း အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ကူညီေပးသင့္သည္ထင္ျမင္ပါက ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရပါမည္။ အလုပ္သမားဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္မ်ားအေပၚ ဝတၱရားဟု သေဘာမထားဘဲ ေမတၱာေစတနာျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အလုပ္သည္လ်င္ျမန္စြာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သည္သာမက မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ေက်နပ္၍ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္မွ ကင္းေဝးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္/အထက္လူႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏လက္ေအာက္ ငယ္သားအလုပ္သမားမ်ားကို ခ်ိဳသာ၍ညင္သာေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္စကားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံလွ်င္ လုပ္ငန္းသည္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏စိတ္သႏၱန္သည္လည္း လြတ္လပ္၍ေအးခ်မ္းေနမည္မွာမလြဲေပ။ လူ႔ေလာကလူ႔ဘဝတြင္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ေသာ နိစၥဓူဝကိစၥ ဟူသမွ်ကို ေကာင္မြန္ရာေကာင္းမြန္ေၾကာင္းျဖစ္ေစရန္ ေမတၱာေစတနာအရင္းခံ၍ ႏွဳတ္ျဖင့္ေစာင္မ ေပးရပါမည္။ လူတိုင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ေနတတ္ေသာ သတၱဝါျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ႏႈတ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ၾကရသည္။ “ေျခေထာက္ကၽြံလွ်င္ႏုတ္ရလြယ္ေပမယ့္လည္း စကားကၽြံလွ်င္ႏုတ္ရခက္၏” ဆိုသည့္စကားပံုအတိုင္း မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို ေျပာဆိုဆက္ဆံေသာအခါ စိတ္ထိခိုက္ေစ၍ အက်ိဳးယုတ္ ေစေသာစကားမ်ားကို ေရွာင္ၾကည္ရပါမည္။ မိမိတို႔၏ေမတၱာကိုအသံုးျပဳ၍ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာသူကိုျဖစ္ေစ၊ ေလာကဓံတရားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေစသည့္ လမ္းမွားဘက္သို႔ဦးတည္ေနသူကိုျဖစ္ေစ၊ ေရာဂါဘယခံစားေနရသူကိုျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ကိုယ္စိတ္ ခ်မ္းသာမႈျဖစ္ေစရန္ ကူညီလမ္းညြန္ေပးျခင္းမ်ိဳးကိုလည္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ ဂရုဏာအရင္းခံၿပီး ႏွဳတ္ျဖင့္ေျပာဆိုေပးျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္း၊ ညြန္ၾကားေပးျခင္း၊ တိုက္တြန္းေပးျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးျခင္းမ်ိဳးသည္ဝစီကံေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အလုပ္တစ္ခုမျပဳလုပ္မီ၊ ကိစၥတစ္ခုခုမေျပာဆိုမီ ပထမဦးစြာ ေတြးေတာၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ၾကေလ့ရွိသည္။ မိမိတို႔၏စိတ္ကူးအေတြးမွားလွ်င္ လုပ္ေဆာင္မည့္အလုပ္၊ ေျပာဆိုမည့္စကားသည္ အဘယ္မွာမွန္လိမ့္အံ့နည္း။ မိမိတို႔ ေမတၱာကိုအရင္းခံ၍ ေတြးေတာျခင္းသည္သာ မွန္ကန္အက်ိဳးရွိေနလွ်င္ မိမိတို႔၏ကာယကံ၊ ဝစီကံသည္လည္း အလိုအေလ်ာက္မွန္ကန္အက်ိဳးရွိေနမည္ျဖစ္သည္္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ေတြးေတာျခင္းသည္ စိတ္ႏွလံုး၏စြမ္းအားပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္စြမ္းအားျဖင့္ သတၱေလာကႀကီးကိုခ်မ္းသာေစရန္၊ က်န္းမာေစရန္၊ ေကာင္းေသာႀကံရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ စိတ္၏စြမ္းအားသည္ အနီးအေဝးအားလံုးကိုလြမ္းၿခံဳႏိုင္သည္။ လူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးတြင္ စိတ္ဓါတ္သည္ တန္ခိုးအႀကီးဆံုးျဖစ္၍ စိတ္ဓါတ္သည္သာႀကံ့ခိုင္လွ်င္ မိမိတို႔လိုခ်င္ျဖစ္ခ်င္ေသာအရာမွန္သမွ် ျဖစ္ခြင့္ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္သည္တန္ခိုးအႀကီးဆံုးႏွင့္ အက်ိဳးအာနိသင္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရပါလိမ့္မည္။ စိတ္၏တန္ခိုးသည္ အလြန္အင္အားႀကီးမားသည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေနေသာ သူမ်ားအေပၚ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာျဖင့္ဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔သည္ မိတ္ေဆြေပါမ်ားလာၿပီး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးတြင္အဆင္ေျပစြာ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏စိတ္ကိုေကာင္းေသာဘက္၊ အက်ိဳးရွိေသာဘက္မွ ေတြးေတာ ျခင္းသည္ မေနာကံေမတၱာျဖစ္သည္။
လူ႔ေလာကတစ္ခြင္တြင္ မိမိသည္သာေစတနာေကာင္းထားရွိလွ်င္ ကူညီစရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔တြင္ရွိႏွင့္ေနၿပီးေသာ ေမတၱာစိတ္ကိုအရင္းခံ၍ ရပ္ေရး/ရြာေရးျဖစ္ေစ၊ သာေရး/နာေရးျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးကိစၥျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးကိစၥျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေရး/ျပည္ေရးကိစၥျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးကိစၥျဖစ္ေစ ကိစၥအရပ္ရပ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။  မိမိတို႔သည္ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္(၃)မ်ိဳးကို အၿမဲတမ္္းေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပဳမူလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုလွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္စိတ္ခ်မ္းသာသည္သာမက မိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ပါ လြန္စြာစိတ္ခ်မ္းသာေစပါသည္။ အလြန္အဖိုးထိုက္တန္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို မိိမိအတြက္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေအာင္ ယခုမွစတင္ၿပီးအသံုးျပဳၾကပါကုန္ေလာ့။

ခြန္တေက်ာ;
(ခါ;ေျပာဝ္‚ၿပံဳ;)

Powered by Blogger.