Wednesday, March 2, 2016

ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ဦးေဆာင္ၿပီး ေႏြရာသီပအို၀္းစာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃) ရက္


ေႏြရာသီပအို၀္းစာ သင္တန္းမ်ားကို အစုိးရအတန္းေက်ာင္း ပိတ္သည့္ေႏြရာသီတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္းလိုလုိ သင္ၾကားလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္ေတြဟာ မိမိတို႔ကိုယ္ပုိင္ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ ပအို၀္းစာေပကုိ မေလ့လာမလိုက္စားျခင္းေၾကာင္း ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ေတာင္ႀကီး) ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဒီႏွစ္ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ပအို၀္းစာေပသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕(၂-၃-၂၀၁၆)ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္သင္ၾကား ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ပိဋကတ္ပအို၀္းဘာသာျပန္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဦးဇဋိလ အဖြင့္အမွာစကား မိန္႔ၾကားရာမွာ ယေန႔မ်ိဳးဆက္သစ္ပအို၀္းလူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ကိုယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တဲ့ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို မေလ့လာ မသင္ၾကား မလိုက္စားေတာ့ျခင္းေၾကာင္း အဘုိးအဘြားမ်ား ထားခဲ့ေသာ ပအို၀္းရုိးရာအေမြအႏွစ္မ်ားဟာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ပအို၀္းစာေပကို မသင္ၾကား မတတ္ေျမာက္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ပအို၀္းလူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားဟာ ဘ၀ေပးတာ၀န္ႏွင့္ သမိုင္းေပးတဲ့တာ၀န္ကို ေက်းပြန္စြာဘယ္လိုမွ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖကိုယ္စား ဦးခြန္ခ်စ္ေမာင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ အျခားတိုင္းရင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို တန္ဖိုးထားသင္ယူေလ့လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွာ မိမိတိို႔မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ အသုံးျပဳေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈ အလြန္ပင္အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔စာေပယဥ္ေက်းမႈ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းသာမက ပအုိ၀္းတို႔ေဒသအတြင္းရွိ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တန္ဖိုးမထားလွ်င္ မည္သူမွ်လာၿပီး တန္ဖုိးထားေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ နာယကျဖားတန္ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ရုိးရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေသခ်ာက်နစြာ မျပဳစုထားျခင္းေၾကာင္း ကမၻာ႔အရပ္ရပ္က သုေတသနအဖြဲမ်ား လာေရာက္ ေမးျမန္းရာမွာ သူတစ္မ်ိဳးကိုယ္တစ္ဖုံ ေျပာဆိုပုံမတူညီၾကေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈွ (ဗဟို) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္ေမာင္ေမာင္ထြန္း (ခ) ဦးတေပ်ာင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ပအို၀္းစာေပမသင္ၾကားေတာ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားအား ႏိုးေဆာ္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ ပအို၀္းစာကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ေသာသူမ်ားဟာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္မဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဂုဏ္အဂါၤရပ္မ်ား၊ ထံုးတမ္းဓေလ့အစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမႊအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္ မွသာလွ်င္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ႏွင့္ ဘ၀ေပးတာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးခြန္ေမာင္ေမာင္လတ္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္  ပအို၀္းစာေပမ်ားမသင္ၾကားရာမွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရာမွာ ညီညႊတ္ေရးသည္ အလြန္ပင္အဓိကက်ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေနသူ ကေလးလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ ပအို၀္းစာတတ္ေျမာက္ဖို႔ရန္အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင့္ သင္တန္းဖြင့္ပြဲၿပီးဆံုးသည့္အခါ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ခြန္၀ိဇၨာမွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး အခန္းအနားတက္ေရာက္လာသူ စုစုေပါင္း (၃၆)ဦးၾကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သား ပထမေန႔တြင္ (၇) ဦးတက္ေရာက္သင္ယူ၍ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို နံနက္ (၁၀း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.