Monday, March 14, 2016

(၆၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔(ဒဲဥ္သီးလာေဗြ) တေပါင္းပြဲေတာ္ကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပအို၀္းက်ပန္း စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပအို၀္းစာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄) ရက္ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို)မွ ဦးေဆာင္၍ (၆၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ (ဒဲဥ္သီးလာေဗြ) တေပါင္းပြဲေတာ္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ (၁၃-၃-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈရုံး အမွတ္(၁၈)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေစ်းပုိင္းရပ္တြင္ ပအို၀္းက်ပန္း စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပအို၀္းစာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယင္းပအို၀္းက်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပအို၀္းစာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲသို႔ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို) အတြင္းေရးမႈး ဦးခြန္စိန္ေမာင္မွလည္ေကာင္း၊ ရပ္မိရပ္ဖကုိယ္စား ဦးခြန္ေသာင္းစိန္မွလည္ေကာင္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဒုိင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခြန္ေမာ္ဘြားမွ ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ပအို၀္းက်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား ေဒသေပါင္းစုံ စုစုေပါင္း(၁၂)ဦးရွိၿပီး ၁။ လိတ္ပအို၀္းတန္ဖို ၂။ နီလိတ္ယံဒါလိုသြဥ္ငါ၊ ၃။  လိတ္ပအို၀္းအေၾကာင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္တို႔ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ပထမဆုကို နန္းစြန္ ဆီဆိုင္မွလည္ေကာင္း၊ ဒုတိယဆုကို ေအာင္ခမ္း မွလည္ေကာင္း၊ တတိယဆုကို နန္းခမ္သဲဥ္ ေတာင္ႀကီးတို႔မွ ရရွိခဲ့ၾကၿပီး၊ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲကို ဖဲ့စြဳမ္တိုးတက္ ယံထင္းထို ေသာင္းသာခန္းေသြာ့ မူးတြမ္းခို-ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေပါင္း(၂၅)ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္၊ စာစီစာကုံးဆုရရွိမည့္သူမ်ားကုိ လာမည့္မတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔မွ သိရွိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဆုရေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္း) လျပည့္ေန႔ညတြင္ ဆုေတာ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
မ်ိဳးဆက္သစ္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ပအို၀္းစကား ပအို၀္းစာေပမ်ား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား ပိုမိုေလ့လာလုိက္စားလာေစရန္အတြက္ ပအို၀္းက်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေႏြရာသီ တေပါင္းလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္၍ ရပ္နီးရပ္ေ၀း ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား မည္သူမဆို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယခုႏွစ္စာစီစာကုံးၿပိဳင္တြင္ ပအို၀္းေမာ္အဖြဲ႕မွ ဒုိင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား စုစုေပါင္း(၄၀)ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြPowered by Blogger.