Tuesday, March 15, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္


ကမၻာမွာ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ား အစဥ္ျဖစ္ပြားေန၏။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသး၏။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ားကို အဘယ္ေသာသူသည္ အလိုရွိေလသနည္း။
အဘယ္သူမွ် တိုက္ပြဲမ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ားကို အလိုမရွိပါ။ ထိုသို႔ဆိုပါက အလိုမရွိပါဘဲလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနရလိမ့္နည္း။ မတရားေသာ စိတ္အလိုဆႏၵ၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္မ်ားလား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မိမိသာလွ်င္ ႀကီးစိုးအႏိုင္ယူရမည္ဟူသည့္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ မေက်နပ္မႈ/မုန္းတီးမႈျဖင့္ တု႔ံျပန္လိုက္သည့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္မ်ားလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္မ်ားလား။ သိုု႔တည္းမဟုတ္ မသိဘာသာ ထင္ရာစုိင္းသည့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္မ်ားလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ နားလည္မႈလႊဲမွားေနျခင္းေၾကာင့္မ်ားလား။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကိုရွာေသာ္ အမွန္မသိမႈကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ အမွန္မသိမႈဟူသည္မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အမွန္တရားမ်ားကို မသိရွိမႈပင္ျဖစ္သည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းရျခင္းမွာ ႀကီးစိုးအႏုိင္ယူလိုမႈစသည့္ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုခု၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးပဋိပကၡအမွန္ကို မသိရွိရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ရပ္တစ္ခုခု၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးအမွန္ကိုသာ သိရွိရပါက ထိုလုပ္ရပ္မ်ိဳးကို လုပ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။ ျပဳလုပ္မိၿပီး ဆုိးက်ိဳးပဋိပကၡ/တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာလွ်င္လည္း ထိုလုပ္ရပ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာယူကာ ေနာက္ထပ္မမွားရေလေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မွ အျမန္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သင့္ေလသည္မဟုတ္ေလာ။
ယခု ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ အဘယ္သို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနရသနည္း။ အေၾကာင္းရင္းအမွန္ကို သိရေလေအာင္ ေလ့လာသုံးသပ္သင့္သည္။ အေၾကာင္းရင္းကို ေသခ်ာမသိပါက ေျဖရွင္းခ်က္မွားယြင္းသြားတတ္သည္။ ယခု ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာတုိက္ပြဲမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေၾကာင့္မ်ားလား။ ထုိသို႔ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္ေနပါက ႏုိ္င္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားရမည္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးျဖင့္ မေျဖရွင္းသင့္ပါ။ ႏုိ္င္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးျဖင့္ မည္သို႔မွ် မေျဖရွင္းႏုိင္ဟု ႏုိ္င္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း မိန္႔ဆိုၾကေလၿပီ။
မွန္၏။ ႏုိ္င္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိ္င္ငံေရးနည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရာတြင္ မွ်မွ်တတေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမရွိပါက ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ပါမည္လား။ စဥ္းစားစရာပင္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ မွ်မွ်တတေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမရွိျပန္ပါက ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ခက္ခဲေနေပလိမ့္မည္ဟု ေျပးျမင္မိပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈသည္လည္း အေရးႀကီးျပန္ေလသည္။ ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးၾကရန္ ဦးလွည့္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု ၾကားရသည္မွာ အားရစရာပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ႏို္င္ငံေရးအေျဖထြက္သည္အထိ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း တစ္ဘက္ကိုတစ္ဘက္ ပစ္ခတ္မႈမျပဳဘဲ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္သြားရန္ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ သက္ဆိုင္ရာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးပါဝင္လာရန္မွာလည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားအားလုံး၏ ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သက္ဆိုင္ရာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးပါဝင္လာမွသာလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ကို ေတြ႕ျမင္လုိၾကေပ၏။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္မွ အျခား(NCA)လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးလာရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လာရန္ ဖိတ္ေခၚလမ္းဖြင့္ေပးထားသည္မွာ ေက်နပ္အားရဖြယ္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္လိုသည့္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သင့္ေလၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ဘဝ ၾကမ္းတမ္းလြန္းလွသည္မွာ ကာလရွည္ၾကာေနေလၿပီ။ ထိုၾကမ္းတမ္းလြန္းလွေသာ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား၏ဘဝ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံးက ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကေလကုန္ၿပီျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္သင့္ေလၿပီျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္လုိေသာစိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈ ထားရွိသင့္ေလၿပီ။ လက္ေတြ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသည့္စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အခန္းက႑၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံပင္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ မၿငိမ္းခ်မ္းရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို သိရွိနားလည္ထားမႈ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သိရွိနားလည္ထားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္လုိသည့္စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈ၊ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပါဝင္သူအားလုံး၏မွ်မွ်တတေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ေအာင္ျမင္သည္အထိ အမွန္တကယ္အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္သုံးသပ္မိပါသည္။

ခြန္လွစိုး

Powered by Blogger.